[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ref : LSUK/2031/8161/06

Ref: LSUK/2031/8161/06

 Grattis Kära e-postanvändare!

 Din e-postadress vann bara för dig summan av £ 850,000.00 i kontanter till fil. För att filen för din ansökan och 
ytterligare förklaring, skicka ditt svar att inkludera din hemadress, telefonnummer, fullständiga namn, yrke, kön och 
ålder för vår VALIDERING Officer för omedelbar validering av dina vinster.

 VALIDERING TJÄNSTEMAN:
 Namn: Sir. ALEX MOORE
 E-post: bs1001@bitscn.net
 Tel: +44 702 409 4799
   +44 702 409 4690
   
 Hälsningar,
 Mrs Rose Hughes
 Online Koordinator för Utlottning Online Promo

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


Ref : LSUK/2031/8161/06

Congratulations Dear Email User!

 Your e-mail address just won for you the sum of £850,000.00 in cash credited to file. To file for your claim and 
further explanation, Please send your reply to include your Home address, Phone number, Full Names, Occupation, Sex and 
Age to our VALIDATING OFFICER for immediate validating of your winnings.

VALIDATING OFFICER:
Name: SIR. ALEX MOORE
Email: bs1001@bitscn.net
Tel: +44 702 409 4799
   +44 702 409 4690
   
Regards,
Mrs Rose Hughes
Online Coordinator for Sweepstakes Online Promo


Reply to: