[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#621126] po://shadow/sv.potor 2011-04-21 klockan 10:16 +0200 skrev Martin Bagge / brother:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA256
> 
> inlämnad 6/4 men tydligen inte komplett.
> http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=621126

Japp, det var det jag hann med den dagen
De viktigaste strängarna är översatta i nuläget
Jobbar vidare på denna inom kort

Danne


Reply to: