[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian deskop? (fwd)det här hör hemma på debian-user-swedish@lists.debian.org (i cc)

spontant skulle jag säga att du måste vara lite mer explicit, gnome?

---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 30 Nov 2010 21:16:02 +0100
From: victor freij <victorfreij@hotmail.se>
To: debian-l10n-swedish@lists.debian.org
Subject: Debian deskop?
Resent-Date: Tue, 30 Nov 2010 20:33:07 +0000 (UTC)
Resent-From: debian-l10n-swedish@lists.debian.org


Hej!
Jo har precis installerat eran variation 5.0.7. Men får inte upp nån menyrad upptill eller nertill ??! Bara 3 ikoner...
Hur gör man?!


Reply to: