[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

länk till spi/donationsHej

Sidan http://www.debian.org/donations.en.html länkar till
http://www.spi-inc.org/donations .

I den svenska översättning http://www.debian.org/donations.sv.html så
pekar istället motsvarande länk på den icke-existerande sidan
http://www.spi-inc.org/donations.html

// Andreas

Attachment: signature.asc
Description: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad meddelandedel


Reply to: