[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#602801] po://adduser/sv.pohär blev det lite mycket rutin. det där var inte en debconf alls asså =)

-------- Original Message --------
Subject: [BTS#602801] po-debconf://adduser/sv.po
Date: Mon, 08 Nov 2010 11:07:30 +0100
From: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>
To: debian-l10n-swedish@lists.debian.org

-------- Original Message --------
Subject: Bug#602801: Acknowledgement ([intl:sv] Swedish (sv) transaltion
of the debconf messages for adduser)
Date: Mon, 08 Nov 2010 10:06:04 +0000

Thank you for filing a new Bug report with Debian.


Reply to: