[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tentative to get regular statistics for Installation Guide localizationtis 2010-10-26 klockan 09:10 +0200 skrev Martin Bagge / brother:
> On 2010-10-26 07:09, Christian PERRIER wrote:
> > sv:2120 translated messages, 268 fuzzy translations, 37 untranslated messages.
> 
> Jag hoppas att du ser till att den funkar fortsatt Daniel... om inte så
> är det bra å få en fingervisning om det i tid =)

Jag lämnar gärna över denna till någon som vill ta hand och sköta om
översättningen.

Danne


Reply to: