[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: fwlogwatch 1.2-1: Please update debconf PO translation for the package fwlogwatch]-------- Vidarebefordrat meddelande --------
> Från: Christian Perrier <bubulle@debian.org>
> Till: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, Swedish <sv@li.org>
> Ämne: fwlogwatch 1.2-1: Please update debconf PO translation for the
> package fwlogwatch
> Datum: Sat, 23 Oct 2010 08:21:44 +0200
> 
> Hi,
> 
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> fwlogwatch. 
> 
> Last upload introduced 3 fuzzy strings for cosmetic changes in English
> strings.
> 
> 
> Now some messages are marked "fuzzy" in your translation or are
> missing.
> 
> Please send the updated file as a wishlist bug
> against fwlogwatch.
> 
> The deadline is short, but the fix is very easy (I fixed French in 10
> seconds...with no real review as it was unneeded).
> 
> The deadline for receiving the updated translation is
> Thu, 28 Oct 2010 08:19:27 +0200.
> 
> Thanks in advance,
> 

# Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
# documentation is worth reading, especially sections dedicated to
# this format, e.g. by running:
# info -n '(gettext)PO Files'
# info -n '(gettext)Header Entry'
# Some information specific to po-debconf are available at
# /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
# or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
# Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# , fuzzy
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fwlogwatch 1.0-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fwlogwatch@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-21 16:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-12 00:32+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:1001
msgid "Would you like fwlogwatch as a daemon (realtime mode)?"
msgstr "Vill du att fwlogwatch ska köras som en demon (realtidsläge)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:1001
msgid ""
"Running fwlogwatch as a daemon will let fwlogwatch act (i.e. adding new "
"firewall rules) against active 'attacks', or warn you (i.e. sending email) "
"about them. It could also run a web server to access fwlogwatch's current "
"status."
msgstr ""
"Köra fwlogwatch som en demon tilllåter fwlogwatch att agera (exempelvis att "
"lägga till nya brandväggsregler) mot aktiva \"attacker\" eller larma dig "
"(exempelvis skicka e-post) om dom. Den kan också köra en webbserver för att "
"tillgå fwlogwatch nuvarande status."

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../fwlogwatch.templates:2001 ../fwlogwatch.templates:3001
msgid "no"
msgstr "nej"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fwlogwatch.templates:2001
msgid "yes (iptables)"
msgstr "ja (iptables)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../fwlogwatch.templates:2001
msgid "yes (ipchains)"
msgstr "ja (ipchains)"

#. Type: select
#. Choices
#. Type: select
#. Choices
#: ../fwlogwatch.templates:2001 ../fwlogwatch.templates:3001
msgid "yes (other)"
msgstr "ja (annat)"

#. Type: select
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:2002
msgid "Add new firewall rules (or take another action) in case of alert?"
msgstr "Lägga till nya brandväggsregler (eller vidta andra åtgärder) vid larm?"

#. Type: select
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:2002
msgid ""
"Don't use this option unless you know what you're doing. Doing so could "
"expose your system to a Denial of Service attack. i.e. spoofed packets could "
"be made to look like coming from your DNS. Adding a rule to block packets "
"from your DNS won't be good ;-)"
msgstr ""
"Använd inte denna funktion om du inte vet vad du gör. Om du gör det kan göra "
"att ditt system utsätts för ett tjänsteangrepp (DoS) alltså falska paket som "
"ser ut att komma från din DNS-server. Lägga till en regel som blockerar "
"paket från din DNS-server är inte bra ;-)"

#. Type: select
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:2002
msgid ""
"In case of choosing 'other', you'll have to edit '/etc/fwlogwatch/"
"fwlw_respond' to meet your requirements."
msgstr ""
"Om du väljer \"annat\" måste du redigera \"/etc/fwlogwatch/fwlw_respond\" "
"för att passa dina krav."

#. Type: select
#. Choices
#: ../fwlogwatch.templates:3001
msgid "yes (mail)"
msgstr "ja (e-post"

#. Type: select
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:3002
msgid "Send alerts by mail or other ways?"
msgstr "Skicka larm via e-post eller annat sätt?"

#. Type: select
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:3002
msgid ""
"This option will make fwlogwatch send you alerts by email or other ways. You "
"may wish to adjust 'alert_threshold' in '/etc/fwlogwatch/fwlogwatch.config' "
"to avoid getting too many warnings."
msgstr ""
"Denna funktion kommer att göra att fwlogwatch skickar dig larm via e-post "
"eller andra sätt. Du kanske önskar att justera \"alert_threshold\" i \"/etc/"
"fwlogwatch/fwlogwatch.config\" för att undvika att få för många larm."

#. Type: select
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:3002
msgid ""
"In case of choosing 'other', you'll have to edit '/etc/fwlogwatch/"
"fwlw_notify' to meet your requirements."
msgstr ""
"Om du väljer \"annat\" måste du redigera \"/etc/fwlogwatch/fwlw_notify\" för "
"att passa dina krav."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Email address to send the alerts to."
msgid "Email address to send the alerts to:"
msgstr "E-postaddress att skicka larmen till."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Email address to send daily reports on firewall events."
msgid "Email address to send daily reports on firewall events:"
msgstr "E-postaddress att skicka dagliga rapporter om brandväggshändelser."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:5001
msgid ""
"If you want a daily cron job to send you an email with a report of the day's "
"log entries, just type the address where you want the email to be sent."
msgstr ""
"Om du vill att ett dagliga cron-jobb ska skicka dig ett e-postmeddelande med "
"en rapport om dagens loggposter, ange då addressen dit du vill att "
"meddelandet ska skickas."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:5001
msgid ""
"If you don't want these emails, just set the field to 'none' (without "
"quotes)."
msgstr ""
"Om du inte vill ha dessa meddelanden, sätt bara fältet till \"none\" (utan "
"citattecken)."

#. Type: string
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:6001
#, fuzzy
#| msgid "What fwlogwatch parameters do you want to use in the cron job?"
msgid "fwlogwatch parameters to use in the cron job:"
msgstr "Vilka parametrar för fwlogwatch vill du använda i cron-jobbet?"

#. Type: string
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:6001
msgid "If you do not know what these mean, it's safe to leave the defaults."
msgstr ""
"Om du inte vet vad detta betyder är det säkert att lämna kvar det förvalda "
"värdet."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../fwlogwatch.templates:7001
msgid "Rebuild configuration file from debconf's values?"
msgstr "Bygga om konfigurationsfilen med värden från debconf?"

#~ msgid "no, yes (iptables), yes (ipchains), yes (other)"
#~ msgstr "nej, ja (iptables), ja (ipchains), ja (annat)"

#~ msgid "no, yes (mail), yes (other)"
#~ msgstr "nej, ja (e-post, ja (annat)"

#~ msgid "root@localhost"
#~ msgstr "root@localhost"

#~ msgid "none"
#~ msgstr "ingen"

#~ msgid "-p -d -O ta -t -e -l 1d"
#~ msgstr "-p -d -O ta -t -e -l 1d"

Reply to: