[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#589271] po-debconf://gitolite/sv.poefter lite strulande så är det 589271 som gäller för gitolite och inget
annat =)
-- 
brother
http://sis.bthstudent.se


Reply to: