[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [MAJ] po-debconf://grub2/sv.po2009/9/1 Martin Bagge <brother@bsnet.se>:
> Martin Ågren är noterad som förre översättaren så jag antar att du tar det

Stämmer bra. Förhoppningsvis ikväll.

> ---------- Forwarded message ----------
[...]
> You are noted as the last translator of the debconf translation for
> grub2.


Reply to: