[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: hunspell-dictionary-se - Samiskaons 2009-03-11 klockan 20:52 +0100 skrev Klas Wirholm:
> Hej!
> 
> Förssöker hämta svensk översättning till Openoffice och får North Sámi 
> Hunspell !
> 
> Paketet hunspell-dictionary-se skall väll ändå vara svenska och inte 
> samiska?

Nej, "se" är samiska och "sv" är svenska
Jag kan inte se att en svensk hunspell-lista finns i Debian men en snabb
googlesökning säger att det finns en paketerad för Fedora

Mvh
Daniel


Reply to: