[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Fwd: ppp 2.4.4rel-10: Please update debconf PO translation for the package ppp]2008/11/20 Martin Bagge <brother@bsnet.se>:
> On Thu, 20 Nov 2008, Daniel Nylander wrote:
>
>> -------- Vidarebefordrat meddelande --------
>> Från: Christian Perrier <bubulle@debian.org>
[klipp]
>> A l10n NMU will happen on ppp pretty soon.
>
> Jag utgår ifrån att Martin tittar på detta i förhållande till #491421 från i
> juli.

Ja, jag tar det under helgen.

Reply to: