[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#504517] po-debconf://lilo/sv.poFick frågan om jag kunde bidra med en uppdatering av nya strängar
i lilo's översättning vilket nu är inskickat.
Den angivna listan uppdaterades samtidigt till
debian-l10n-swedish@lists.debian.org .

Vänligen skicka uppdateringar/rättningar i en ny fil till buggrapporten
då jag inte har något intresse av att sammanställa och vidarebefordra.

-- 
Andreas Henriksson


Reply to: