[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Översättning av www.debian.orgHej!

Efter min dotters ankomst [1] kommer jag inte ha lika mycket tid till att översätta sidor på www.debian.org längre. I stort sett har jag inte gjort något alls åt sidorna de sista veckorna, och antagligen kommer jag ägna liten, om någon, tid till dem den närmsta tiden.

Eftersom den svenska översättningsgruppen därmed i praktiken är reducerad till 50 % så rekommenderar jag alla som är intresserade av att fortsätta hålla den svenska översättningen igång att hjälpa till. <URL:http://www.debian.org/devel/website/translating> innehåller en introduktion till hur systemet fungerar.

--
\\// Peter

 [1] http://www.softwolves.pp.se/blog/2008-10-12


Reply to: