[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Typo i installationsanvisningarnaHej!

I sektion 2.2.2. "Cd-rom/Dvd-rom", andra stycket, står det:

"På maskiner som har stöd för startbara cd-rom bör du kunna för en göra en
totalt diskettlös installation."

s,för en,,?

Svante KvarnströmReply to: