[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Översättningshjälp sökesHej!

Jag har sedan 1999 ansvarat för översättningen av www.debian.org. Jag har på sista tiden inte haft tid och lust att lägga ned så mycket tid jag tidigare gjort på det och söker därför efter intresserade som kan hjälpa till.

Översättningsarbetet består huvudsakligen av underhåll av existerande sidor samt översättning av nya nyhetsnotiser, säkerhetsbulletiner och Debian Weekly News (det sistnämnda har helt avstannat, så det är ett antal nummer som måste översättas för att komma ikapp).

Kontakta mig per e-post om du är intresserad av att hjälpa till. Du bör läsa och tala engelska flytande, samt skriva bra svenska (det innebär bland annat att du vet vad en särskrivning är och att du inte skriver sådana själv <g>).

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/Reply to: