[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nvidia-support 20120630+2: Please update debconf PO translation for the package nvidia-supportHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
nvidia-support. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against nvidia-support.

The deadline for receiving the updated translation is
Tue, 31 Jul 2012 17:52:26 +0200.

Thanks in advance,

Andreas

# Slovak translations for nvidia-support package
# Slovenské preklady pre balík nvidia-support.
# Copyright (C) 2011 THE nvidia-support'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the nvidia-support package.
# Automatically generated, 2011.
# Slavko <linux@slavino.sk>, 2011, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: nvidia-support 20110718+1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nvidia-support@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-19 15:05+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-01-14 11:18+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: slovenčina <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-POFile-SpellExtra: nouveau running-version nvidia-installer OpenGL GPGPU\n"
"X-POFile-SpellExtra: xdm nvidia gdm3 nesúhlasiaci rmmod NVIDIA kdm\n"
"X-POFile-SpellExtra: new-version dpkg uninstall\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
msgid "Run \"nvidia-installer --uninstall\"?"
msgstr "Spustiť „nvidia-installer --uninstall”?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:1001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The 'nvidia-installer' program was found on your system.  This is "
#| "probably left over from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver, installed using the NVIDIA *.run file directly.  This "
#| "installation is incompatible with the Debian packages.  To install the "
#| "Debian packages safely, it is therefore necessary to undo the changes "
#| "performed by 'nvidia-installer'."
msgid ""
"The nvidia-installer program was found on this system. This is probably left "
"over from an earlier installation of the non-free Nvidia graphics driver, "
"installed using the Nvidia *.run file directly. This installation is "
"incompatible with the Debian packages. To install the Debian packages "
"safely, it is therefore necessary to undo the changes performed by nvidia-"
"installer."
msgstr ""
"V systéme bol nájdený program „nvidia-installer”. Pravdepodobne je to "
"pozostatok predchádzajúcej inštalácie neslobodného grafického ovládača "
"NVIDIA, nainštalovaného priamo pomocou súboru NVIDIA*.run. Táto inštalácia "
"nie je kompatibilná s balíkmi Debianu. Na bezpečné nainštalovanie balíkov "
"Debianu je preto potrebné obnoviť všetky zmeny, vykonané pomocou „nvidia-"
"installer”."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid "Delete 'nvidia-installer' files?"
msgid "Delete nvidia-installer files?"
msgstr "Odstrániť súbory „nvidia-installer”?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Some files from the 'nvidia-installer' still remain on your system. These "
#| "probably come from an earlier installation of the non-free NVIDIA "
#| "graphics driver using the *.run file directly.  Running the "
#| "uninstallation procedure may have failed and left these behind.  These "
#| "files conflict with the packages providing the non-free NVIDIA graphics "
#| "driver and must be removed before the package installation can continue."
msgid ""
"Some files from the nvidia-installer program still remain on this system. "
"These probably come from an earlier installation of the non-free Nvidia "
"graphics driver using the *.run file directly. Running the uninstallation "
"procedure may have failed and left these behind. These files conflict with "
"the packages providing the non-free Nvidia graphics driver and must be "
"removed before the package installation can continue."
msgstr ""
"Niektoré súbory „nvidia-installer” sú ešte stále v systéme. Pravdepodobne "
"pochádzajú z predchádzajúcej inštalácie neslobodného grafického ovládača "
"NVIDIA, nainštalovaného priamo pomocou súboru NVIDIA *.run. Spustenie "
"procesu odinštalovania možno zlyhalo a ponechalo ich v systéme. Tieto súbory "
"sú v konflikte s balíkmi poskytujúcimi neslobodný grafický ovládač NVIDIA a "
"musia byť najprv odstránené, aby mohla inštalácia balíka pokračovať."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
msgid "Remove conflicting library files?"
msgstr "Odstrániť konfliktné súbory knižníc?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The following libraries were found on your system and conflict with the "
#| "current installation of the NVIDIA graphics drivers:"
msgid ""
"The following libraries were found on this system and conflict with the "
"current installation of the Nvidia graphics drivers:"
msgstr ""
"V systéme boli nájdené nasledujúce knižnice, ktoré sú v konflikte s "
"aktuálnou inštaláciou grafických ovládačov NVIDIA:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nvidia-installer-cleanup.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
#| "nvidia-installer and do not belong to any package managed by dpkg.  It "
#| "should be safe to delete them."
msgid ""
"These libraries are most likely remnants of an old installation using the "
"nvidia-installer program and do not belong to any package managed by dpkg. "
"It should be safe to delete them."
msgstr ""
"Tieto knižnice sú s najväčšou pravdepodobnosťou pozostatkom starej "
"inštalácie pomocou nvidia-installer a nepatria do žiadneho balíka "
"spravovaného pomocou dpkg. Ich zmazanie by malo byť bezpečné."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
msgid "Mismatching nvidia kernel module loaded"
msgstr "Načítaný nesúhlasiaci modul jadra nvidia"

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does "
#| "not match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-"
#| "version})."
msgid ""
"The Nvidia driver that is being installed (version ${new-version}) does not "
"match the nvidia kernel module currently loaded (version ${running-version})."
msgstr ""
"Ovládač nvidia, ktorý je inštalovaný (verzia ${new-version}) nesúhlasí s "
"modulom jadra nvidia, ktorý je aktuálne načítaný (verzia ${running-version})."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "The X server, OpenGL or GPGPU applications may not work properly."
msgid "The X server, OpenGL, and GPGPU applications may not work properly."
msgstr "Aplikácie X servera, OpenGL alebo GPGPU nemusia pracovať správne."

#. Type: error
#. Description
#. Translators, do not translate the substitution variables (${new-version},
#. ${running-version}) and the command 'rmmod nvidia'.
#: ../nvidia-support.templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The easiest way to 'fix' this is to reboot the machine once the "
#| "installation has finished.  You can also stop the X server (usually by "
#| "stopping the login manager, e.g. gdm3, kdm or xdm), manually unload the "
#| "module (rmmod nvidia) and restart the X server."
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished. You can also stop the X server (usually by stopping the login "
"manager, e.g. gdm3, kdm, or xdm), manually unload the module (\"rmmod nvidia"
"\"), and restart the X server."
msgstr ""
"Najjednoduchší spôsob „opravenia” tohoto problému je, po dokončení "
"inštalácie, reštartovať počítač. Môžete tiež zastaviť X server (zvyčajne "
"zastavením správcu prihlásenia, napr. gdm3, kdm alebo xdm), ručne odobrať "
"modul (rmmod nvidia) a reštartovať X server."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid "Conflicting nouveau kernel module loaded"
msgstr "Načítaný konfliktný modul jadra nouveau"

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The free 'nouveau' kernel module is currently loaded and conflicts with "
#| "the non-free 'nvidia' kernel module."
msgid ""
"The free nouveau kernel module is currently loaded and conflicts with the "
"non-free nvidia kernel module."
msgstr ""
"Momentálne je načítaný slobodný modul jadra „nouveau”, ktorý je v konflikte "
"s neslobodným modulom jadra „nvidia”."

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:4001
msgid ""
"The easiest way to fix this is to reboot the machine once the installation "
"has finished."
msgstr ""
"Najjednoduchší spôsob ako vyriešiť tento problém je reštartovať počítač po "
"dokončení inštalácie."

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid "Manual configuration required to enable Nvidia driver"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid ""
"The Nvidia driver is not yet configured; it needs to be enabled in xorg.conf "
"before it can be used."
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:5001
msgid "Please see the package documentation for instructions."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid "Nvidia driver is still enabled in xorg.conf"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid ""
"The Nvidia driver was just removed, but it is still enabled in the Xorg "
"configuration. X cannot be (re-)started successfully until Nvidia is "
"disabled in the following config file(s):"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../nvidia-support.templates:7001
msgid ""
"Note that switching to the free Nouveau driver requires the nvidia-kernel-"
"common package to be purged (not just removed)."
msgstr ""

Reply to: