[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

debian-installer: Please (once again) complete sublevel 6 for Debian InstallerHi,

Sorina Sandu's GSOC work about link detection and wireless network
selection in D-I has been merged into the main repository for netcfg.

This involves some templates changes. These will not be included in
D-I beta1 which is about to be released. Still, it would be great if
people could update their translations.

Please preferrably commit the needed update in place
(packages/po/sublevel6 in D-I SVN repository).

If you can't (no commit access yet...or trouble in committing), please
send updates to me.

Thanks in advance,

# Peter Mann <Peter.Mann@tuke.sk>, 2006.
# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-13 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-20 23:50+0100\n"
"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <debian-l10n-slovak@lists.debian.org>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
msgid "Attempting to find an available wireless network failed."
msgstr "Pri pokuse o nájdenie dostupných bezdrôtových sietí nastala chyba."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:7001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the "
#| "ESSID) of the wireless network you would like ${iface} to use. If you "
#| "would like to use any available network, leave this field blank."
msgid ""
"${iface} is a wireless network interface. Please enter the name (the ESSID) "
"of the wireless network you would like ${iface} to use. To connect to any "
"available network, leave this field blank."
msgstr ""
"${iface} je rozhranie pre bezdrôtovú sieť. Zadajte názov (ESSID) bezdrôtovej "
"siete, ktorú chcete používať cez rozhranie ${iface}. Ak chcete používať "
"ľubovoľnú dostupnú sieť, nič nevyplňujte."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
msgid "Invalid ESSID"
msgstr "Nesprávne ESSID"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:13001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to 32 "
#| "characters, but may contain all kinds of characters."
msgid ""
"The ESSID \"${essid}\" is invalid. ESSIDs may only be up to ${max_essid_len} "
"characters, but may contain all kinds of characters."
msgstr ""
"ESSID „${essid}“ je nesprávne. ESSID môže obsahovať maximálne 32 znakov, "
"ktoré môžu byť ľubovoľné."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid "Waiting time (in seconds) for link detection:"
msgstr "Čas čakania (v sekundách) na detekciu spojenia:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:48001
msgid ""
"Please enter the maximum time you would like to wait for network link "
"detection."
msgstr ""
"Prosím, zadajte maximálny čas, ktorý chcete čakať na detekciu sieťového "
"spojenia."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid "Invalid network link detection waiting time"
msgstr ""
"Čas čakania na detekciu neplatného sieťového spojenia na spojovej vrstve"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:49001
msgid ""
"The value you have provided is not valid. The maximum waiting time (in "
"seconds) for network link detection must be a positive integer."
msgstr ""
"Hodnota, ktorú ste zadali nie je platná. Maximálny čas čakania (v sekundách) "
"na detekciu sieťového spojenia musí byť kladné celé číslo."

#. Type: select
#. Choices
#. Translators: please do not translate the variable essid_list
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50001
msgid "${essid_list} Enter ESSID manually"
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Type of wireless network:"
msgid "Wireless network:"
msgstr "Typ bezdrôtovej siete:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../netcfg-common.templates:50002
#, fuzzy
#| msgid "Choose the next step in the install process:"
msgid "Select the wireless network to use during the installation process."
msgstr "Zvoľte ďalší inštalačný krok:"

#. Type: text
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:6001
msgid "Scanning the release updates repository..."
msgstr "Prehľadáva sa archív s aktualizáciami vydania..."

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "security updates (from ${SEC_HOST})"
msgstr "bezpečnostné aktualizácie (z ${SEC_HOST})"

#. Type: multiselect
#. Choices
#. SEC_HOST and VOL_HOST are host names (e.g. security.debian.org)
#. Translators: the *entire* string should be under 55 columns
#. including host name. In short, KEEP THIS SHORT and, yes, that's tricky
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10001
msgid "release updates"
msgstr "Aktualizácie vydania"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid "Services to use:"
msgstr "Používať služby:"

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Debian has two services that provide updates to releases: security and "
"release updates."
msgstr ""
"Debian má dve služby poskytujúce aktualizácia vydaných verzií: bezpečnostné "
"aktualizácie a aktualizácie vydania."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Security updates help to keep your system secured against attacks. Enabling "
"this service is strongly recommended."
msgstr ""
"Bezpečnostné aktualizácie pomôžu udržať odolnosť vášho systému proti útokom "
"a chybám. Používanie tejto služby sa veľmi odporúča."

#. Type: multiselect
#. Description
#. :sl6:
#: ../apt-setup-udeb.templates:10002
msgid ""
"Release updates provide more current versions for software that changes "
"relatively frequently and where not having the latest version could reduce "
"the usability of the software. It also provides regression fixes. This "
"service is only available for stable and oldstable releases."
msgstr ""
"Aktualizácie vydania poskytujú novšie verzie programov, ktoré sa často menia "
"a ak použitie ich staršej verzie znižuje použiteľnosť daného programu. Tiež "
"poskytujú opravy regresií. Táto služba je dostupná len pre stabilné a "
"predchádzajúce stabilné vydanie."

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid "Interface to use:"
msgstr "Použité rozhranie:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:1001
msgid ""
"Packages that use debconf for configuration share a common look and feel. "
"You can select the type of user interface they use."
msgstr ""
"Balíky, ktoré využívajú pre svoje nastavenie debconf, majú rovnaký vzhľad a "
"ovládanie. Teraz si môžete zvoliť typ používateľského rozhrania, ktoré sa "
"bude používať."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "None"
msgstr "Žiadne"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:2001
msgid "'None' will never ask you any question."
msgstr "„Žiadne“ sa vás nikdy nebude pýtať žiadne otázky."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "Text"
msgstr "Textové"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:3001
msgid "'Text' is a traditional plain text interface."
msgstr "„Textové“ je tradičné, čisto textové rozhranie."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "Newt"
msgstr "Newt"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:4001
msgid "'Newt' is a full-screen, character based interface."
msgstr "„Newt“ je celoobrazovkové znakové rozhranie."

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid "GTK"
msgstr "GTK"

#. Type: string
#. Description
#. :sl6:
#: ../cdebconf.templates:5001
msgid ""
"'GTK' is a graphical interface that may be used in any graphical environment."
msgstr ""
"„GTK“ je grafické rozhranie, ktoré je možné použiť v ktoromkoľvek grafickom "
"prostredí."

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#: ../network-console.templates:10001
msgid "Could not fetch SSH authorized keys"
msgstr "Nepodarilo sa získať autorizované kľúče SSH"

#. Type: error
#. Description
#. :sl6:
#. Translators: do NOT translate the "LOCATION" variable name
#: ../network-console.templates:10001
msgid "An error occurred while fetching SSH authorized keys from ${LOCATION}."
msgstr ""
"Vyskytla sa chyba pri získavaní autorizovaných kľúčov SSH z ${LOCATION}."

Reply to: