[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://www.debian.org/license.wmlPosielam preklad 

-- 
Slavko
http://slavino.sk
#use wml::debian::template title="Licencia webových stránok Debianu" NOCOPYRIGHT="true" BARETITLE="true"
#use wml::debian::translation-check translation="1.25" maintainer="Slavko"
<div class="centerblock">
<p>Copyright &copy; 1997-$(CUR_YEAR)
<a href="http://www.spi-inc.org/";>Software in the Public Interest, Inc.</a> a ostatní<br />
SPI možno kontaktovať na:<br />
P.O. Box 501248<br />
Indianapolis, IN 46250-6248<br />
United States
</p>
</div>

<p>
PoÄ?núc 25. januárom 2012, môže byÅ¥ nový materiál distribuovaný a/alebo
upravovaný za podmienok <a href="legal/licenses/mit">\
MIT (Expat) License</a> (ktorá je momentálne k dispozícii na
<url http://www.jclark.com/xml/copying.txt>) alebo, podľa vlastnej voľby, za podmienok <a
href="legal/licenses/gpl2">GNU General Public License</a>; buÄ? verzie 2
Licencie, alebo (podľa vlastnej voľby) akejkoľvek novšej verzie (najnovšia verzia
je zvyÄ?ajne dostupná na <url http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>).
</p>

<p>
PokraÄ?uje práca na zosúladení starÅ¡ieho obsahu s podmienkami
vyÅ¡Å¡ie spomínaných licencií. Do jej dokonÄ?enia sa, prosím, pozrite na
nasledujúce podmienky Open Publication License.
</p>

<p>Tento materiál môže byť šírený len za podmienok
Open Publication License, Draft v1.0 alebo novšej (môžete si
preÄ?ítaÅ¥ naÅ¡u <a href="opl">lokálnu kópiu</a>, najnovÅ¡ie verzie
sú zvyÄ?ajne dostupné na adrese
<a href="http://www.opencontent.org/openpub/";>http://www.opencontent.org/openpub/</a>).
</p>

<p>&ldquo;Debian&rdquo; a <a href="logos/">Logo Debianu</a> sú <a
href="$(HOME)/trademark">obchodné znaÄ?ky</a> organizácie Software in the Public Interest,
Inc.</p>

# Note to translators: you are free to link to <a href="license.en.html">the
# original license</a> here -- this is legal text and only the original
# version is authoritative. In fact, you needn't even bother translating this.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: