[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RSS balíkovAhojte,

nedávno som objavil RSS kanály o nových balíkoch debianu:
http://packages.debian.org/sid/contrib/newpkg?format=rss
http://packages.debian.org/sid/main/newpkg?format=rss
http://packages.debian.org/sid/non-free/newpkg?format=rss

problém je, že kanál mi natiahol názov: "Debian nových balíkov"

pokúšal som sa to nájsť v CVS, ale nebol som úspešný. Neviete niekto kde,
či ako je tento text generovaný?

-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: