[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#636928] po-debconf://clamav-getfiles/sk.poAhoj,

takže som to asi odhalil, zmena stavu nenastala, pretože nestačí meno
balíka, ale treba aj súbor:

Odkaz: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=636928

Tým pádom je to naozaj veľmi užitočný nástroj!!!

-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: