[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Prekladateľský robotAhojte,

takže robot je funkčný, jednotlivé prehľady sú na
http://i18n.debian.net/debian-l10n/slovak/ a vyzerá to, že prehľady sú
aktualizované každú hodinu.

Popis syntaxe je na
http://i18n.debian.net/debian-l10n/docs/robot/pseudo-urls.html

helix, mohol by si to pridať tieto linky do našej slovenskej stránky, nech
aj noví prekladatelia v budúcnosti nájdu linky. Možno netreba všetky
prehľady, stačiť by malo podľa balíkov a podľa stavu.

Ako písal Christian, ostáva už len kŕmiť šelmu. Ja som ju nakrḿil všetkými
aktuálne nahlásenými (v BTS) a nespracovanými prekladmi. Podľa popisu by si
mal robot sám postrážiť zatvorenie bugu, uvidíme :-)

Každopádne to bude chcieť trochu sebadisciplíny, ale myslím, že to odbúra
kopu práce s udržiavaním zoznamu nahlásených prekladov a sledovaním ich
uzatvárania :-)

-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: