[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#636799] po-debconf://gwhoisAhoj,

pokus č.3 - máme vytvorený adresár na výsledky, pomôže to?

-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: