[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Prevod za Level 2/grubPozdrav svima,

U prilogu je prebod za grub na kome sam radila i nikako da ga završim.
Ukoliko je neko zainteresovan, može da pogleda i završi, nije još
mnogo ostalo.

Hvala,
Karolina

Attachment: grub_debian_sr.po
Description: Binary data


Reply to: