[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#986416: pam: Updated debconf PO translation to RomanianPackage: src:pam
Version: 1.4.0-6
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Dear Maintainer,

Please find attached updated Romanian translation for the debconf 
template.

Kind regards,
Andrei

-- System Information:
Debian Release: 10.9
 APT prefers stable-updates
 APT policy: (500, 'stable-updates'), (500, 'proposed-updates'), (500, 'stable')
Architecture: arm64 (aarch64)

Kernel: Linux 3.18.0-12-ARCH (SMP w/4 CPU cores; PREEMPT)
Kernel taint flags: TAINT_WARN
Locale: LANG=ro_RO.UTF-8, LC_CTYPE=ro_RO.UTF-8 (charmap=UTF-8), LANGUAGE=ro_RO.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /usr/bin/dash
Init: systemd (via /run/systemd/system)
# Romanian translation of pam debconf templates
# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
#
# Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2008.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 1.0.1-7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-26 10:32-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-05 16:44+0300\n"
"Last-Translator: Andrei POPESCU <andreimpopescu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Serviciile repornite la actualizarea bibliotecii PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam. Please review the following space-separated "
"list of services to be restarted now, and correct it if needed."
msgstr ""
"Majoritatea serviciilor ce folosesc PAM trebuie repornite pentru a folosi "
"modulele pentru noua versiune de libpam. Verificați și ajustați după caz "
"lista următoare (separată prin spațiu) cu servicii care trebuie repornite."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Administratorul de ecran trebuie repornit manual"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The wdm and xdm display managers require a restart for the new version of "
"libpam, but there are X login sessions active on your system that would be "
"terminated by this restart. You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Administratorii de ecran wdm și xdm trebuie reporniți pentru ca să "
"folosească noua versiune de libpam, dar sunt sesiuni active de X pe sistemul "
"dumneavoastră care ar fi oprite odată cu această repornire. Drept urmare, "
"trebuie să reporniți manual aceste servicii înainte ca autentificările X "
"ulterioare să fie posibile."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Eșec la repornirea unor servicii la actualizarea PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Următoarele servicii nu au putut fi repornite la actualizarea bibliotecii "
"PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Trebuie să reporniți manual aceste servicii rulând „/etc/init.d/<serviciu> "
"start”"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid "Restart services during package upgrades without asking?"
msgstr ""
"Să se repornească serviciile fără confirmare în timpul unei actualizări?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam0g.templates:4001
msgid ""
"There are services installed on your system which need to be restarted when "
"certain libraries, such as libpam, libc, and libssl, are upgraded. Since "
"these restarts may cause interruptions of service for the system, you will "
"normally be prompted on each upgrade for the list of services you wish to "
"restart. You can choose this option to avoid being prompted; instead, all "
"necessary restarts will be done for you automatically so you can avoid being "
"asked questions on each library upgrade."
msgstr ""
"Pe acest sistem sunt instalate servicii care trebuie repornite atunci când "
"anumite biblioteci, cum ar fi libpam, libc și libssl sunt actualizate. "
"Deoarece aceste reporniri pot cauza întreruperi în furnizarea serviciului în "
"mod normal se solicită confirmarea listei de servicii pe care doriți să le "
"reporniți la fiecare actualizare. Puteți alege această opțiune pentru a "
"evita confirmarea. În schimb toate repornirile necesare vor fi executate "
"automat pentru a evita întrebările la fiecare actualizare de biblioteci."

#. Type: title
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM configuration"
msgstr "Configurarea PAM"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Profile PAM de activat:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Modulele de autentificare conectabile (PAM) definesc cum se manevrează în "
"sistem autentificările, autorizațiile și schimbările de parole, dar permite "
"și adăugarea de diverse acțiuni ce se vor efectua la pornirea sesiunilor "
"utilizatorilor."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system. Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Unele pachete de module PAM furnizează profile care pot fi folosite pentru "
"ajustarea automată a comportamentului aplicațiilor din sistem care folosesc "
"PAM. Indicați pe care dintre aceste comportamente le doriți activate."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Selecție de profile PAM incompatibile."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Următoarele profile PAM nu pot fi folosite împreună:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Selectați un alt set de module de activat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Se ignoră schimbările locale făcute în /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified. Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration. If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Există modificari locale într-unul sau mai multe dintre fișierele /etc/pam.d/"
"common-{auth,account,password,session}. Precizați dacă aceste schimbări "
"locale trebuie suprascrise cu configurația oferită de sistem. Dacă refuzați, "
"va trebui să administrați manual configurația de autentificare a sistemului."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Nu au fost selectate profile PAM."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:5001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system. This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed. Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Nu a fost ales nici un profil PAM pentru a fi folosit pe acest sistem. Acest "
"lucru ar permite tuturor utilizatorilor accesul fără autentificare, ceea ce "
"nu este permis. Selectați cel puțin un profil PAM din lista disponibilă."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver și xlockmore trebuie repornite înainte de înnoire"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system. Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs. You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"în sistem s-a detectat cel puțin o instanță activa de xscreensaver sau "
"xlockmore. Datorită unor schimbări de compatibilitate în biblioteci, "
"înnoirea pachetului libpam-modules nu vă va mai permite să vă autentificați "
"în aceste programe. Va trebui să aranjați lucrurile în așa fel încât aceste "
"programe să fie repornite sau oprite înainte de a continua înnoirea pentru a "
"evita blocarea utilizatorilor în afara sesiunilor lor curente."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:2001
msgid "PAM Profiles with Deprecated Modules Disabled"
msgstr "Profilele PAM cu module învechite au fost dezactivate"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:2001
msgid ""
"Your system had PAM profiles enabled with the ${modules} PAM modules. These "
"modules have been removed from PAM. Leaving these PAM profiles enabled would "
"prevent users from accessing your system. As a result, these profiles have "
"been disabled."
msgstr ""
"Acest sistem are profile PAM activate cu modulele PAM ${modules}. Aceste "
"module au fost scoase din PAM. Păstrarea acestor profile PAM activate ar "
"împiedica accesul utilizatorilor la sistem. În consecință aceste profile au "
"fost dezactivate."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid "you are using pam_Tally or pam_tally2 in your configuration"
msgstr "folosiți pam_tally sau pam_tally2"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid ""
"The pam_tally and pam_tally2 modules have been removed from PAM. You are "
"using one of these modules in your PAM configuration in /etc/pam.d. You must "
"remove the uses of these modules before PAM can be upgraded; including these "
"modules in your PAM configuration after the upgrade will stop users from "
"being able to log into the system."
msgstr ""
"Modulele pam_tally și pam_tally2 au fost scoase din PAM. Acum utilizați unul "
"din aceste module în configurația PAM din /etc/pam.d. Înainde de a putea "
"actualiza PAM utilizarea acestor module trebuie oprită. Includerea acestor "
"module după actualizare în configurația PAM va împiedica accesul "
"utilizatorilor la sistem."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:3001
msgid "Consider the pam_faillock module as a replacement for pam_tally."
msgstr "Modulul pam_faillock are putea fi un înlocuitor pentru pam_tally."

Reply to: