[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installer translationsOn Jo, 13 nov 14, 05:36:21, victory wrote:
> 
> /me residents on the -boot channel to see if the svn repo is updated,
> and syncs local copy when updated and uses a script to see the
> translation status and updates them when needed.
 
Română? În SVN nu văd nici un commit și din câte știu dintre 
traducătorii pentru română doar Eddy (inactiv) și cu mine avem drept de 
commit pentru d-i.

Dacă ai actualizări locale te rog să le trimiți pe listă, CC mie, ca să 
le „urc” ;)
 
> no need to CC me :-)

Nu știu dacă ești înscris pe -l10n-romanian.

Salutări,
Andrei
-- 
http://wiki.debian.org/FAQsFromDebianUser
Offtopic discussions among Debian users and developers:
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/d-community-offtopic
http://nuvreauspam.ro/gpg-transition.txt

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: