[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FW: Pagini webSalutare,

Printre paginile web traduse în limba română avem și următoarea:

NeedToUpdate romanian/consultants/credativ.wml from revision 1.3 to revision 1.4

http://www.debian.org/consultants/credativ

Din punctul meu de vedere nu cred că are rost să consumăm resurse pentru 
a ține actualizată o pagină solitară dintr-un total de peste 300. Mai 
mult, cei care cred în conspirații ar putea crede că dorim să promovăm 
un anume consultant :p

Date fiind cele de mai sus, dacă nu sunt obiecții, peste câteva zile voi 
șterge pagina (ea poate fi oricum recuperată din CVS).

Salutări,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/posts/2010/neticheta-pe-mail/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: