[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://samba/ro.poOn Jo, 12 mai 11, 11:07:24, Christian Perrier wrote:
> 
> Two strings just got added to samba's debconf templates. These are
> indeed the "titles" of the templates and should be very easy to
> translate.

Mai erau și 3 fuzzy de care m-am ocupat, atașat fișierul .po și un .diff 
pentru revizuire mai simplă.
 
Salutări,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/posts/2010/neticheta-pe-mail/
# translation of ro.po to Romanian
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba/debian/po/ro.po\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-05-12 23:53+0300\n"
"Last-Translator: Andrei POPESCU <andreimpopescu@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Samba server and utilities"
msgstr "Server Samba și utilitare"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "Se modifică smb.conf pentru a folosi configurațiile WINS din DHCP?"

# RO: prefer să nu folosesc termeni de genul „calculatorul dvs.”; de multe ori nu e cazul și sună mai puțin profesional.
#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"If your computer gets IP address information from a DHCP server on the "
"network, the DHCP server may also provide information about WINS servers "
"(\"NetBIOS name servers\") present on the network. This requires a change "
"to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically "
"be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr ""
"Dacă acest calculator primește informațiile IP (de configurare a rețelei) de "
"la un server DHCP din rețea, acel server ar putea să ofere informații și "
"despre serverele WINS („Serverele NetBIOS de nume”) prezente în rețea. Acest "
"lucru necesită o schimbare a fișierului smb.conf astfel încât configurațiile "
"WINS oferite prin DHCP vor fi citite automat din /etc/samba/dhcp.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid ""
"The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr ""
"Pachetul dhcp3-client trebuie să fie instalat pentru a beneficia de această "
"facilitate."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "Se configurează smb.conf automat?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect "
"parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the "
"Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include"
"\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the "
"automated configuration process and require you to edit your smb.conf by "
"hand to get it working again."
msgstr ""
"Restul configurației Samba tratează întrebările care afectează parametrii "
"din /etc/samba/smb.conf, fișierul utilizat pentru a configura programele "
"Samba (nmbd și smbd). Actualul fișier smb.conf conține o linie „include” sau "
"o opțiune care se desfășoară de-a lungul a mai multor linii, lucru care ar "
"putea să creeze confuzie în procesul de configurare automată și ar putea "
"duce la necesitatea editării manuale a fișierului smb.conf pentru a-l face "
"din nou funcțional."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid ""
"If you do not choose this option, you will have to handle any configuration "
"changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic "
"configuration enhancements."
msgstr ""
"Dacă nu selectați aceasta opțiune, va trebui să gestionați personal orice "
"schimbare a configurației și nu veți putea beneficia de îmbunătățirile "
"periodice ale configurației."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Grupul de lucru/Numele de domeniu:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid ""
"Please specify the workgroup for this system. This setting controls which "
"workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
"workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
"name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr ""
"Vă rugăm să specificați grupul de lucru pentru acest sistem. Această setare "
"controlează în ce grup va apărea acest sistem când este folosit ca server, "
"grupul implicit folosit pentru acces de diverse programe și numele de "
"domeniu folosit cu opțiunea „security=domain”."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Se folosesc parole criptate? "

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid ""
"All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
"passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
"parameter in your Windows registry."
msgstr ""
"Toți clienți Windows recenți comunică cu serverele SMB/CIFS folosind parole "
"criptate. Dacă doriți să folosiți parole necriptate, va trebui să schimbați "
"un parametru în registrul de configurare Windows."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid ""
"Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
"passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
"make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
"passwords in there for each user using the smbpasswd command."
msgstr ""
"Activarea acestei opțiuni este recomandată în mod deosebit, deoarece "
"suportul pentru parole necriptate nu mai este ținut la zi. Dacă activați "
"opțiunea asigurați-vă că aveți un fișier /etc/samba/smbpasswd valabil și că "
"aveți configurată o parolă pentru fiecare utilizator (folosind comanda "
"smbpasswd)."

#. Type: title
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Samba server"
msgstr "Server Samba"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Se creează baza de date cu parole /var/lib/samba/passdb.tdb?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must "
"be configured to use encrypted passwords. This requires user passwords to "
"be stored in a file separate from /etc/passwd. This file can be created "
"automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd "
"and be kept up-to-date in the future."
msgstr ""
"Pentru compatibilitate cu majoritatea versiunilor de Windows, Samba trebuie "
"să fie configurată să folosească parole criptate. Acest lucru necesită ca "
"parolele utilizatorilor să fie stocate în alt fișier decât /etc/passwd. "
"Acest fișier poate fi creat automat, dar parolele trebuie să fie adăugate "
"manual prin rularea comenzii smbpasswd și, în viitor, trebuie ținut la zi."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably "
"your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr ""
"Dacă nu-l creați, va trebui să reconfigurați Samba (probabil și "
"calculatoarele client) să folosească parole necriptate."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid ""
"See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html "
"from the samba-doc package for more details."
msgstr ""
"A se vedea /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/"
"pwencrypt.html din pachetul samba-doc pentru mai multe detalii."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:3001
msgid "daemons"
msgstr "demoni"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:3001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:3002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Cum doriți să rulați Samba?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:3002
msgid ""
"The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a "
"daemon is the recommended approach."
msgstr ""
"Demonul Samba smbd poate rula ca un demon normal sau din inetd. Rularea ca "
"demon este recomandată."
--- tmp/ro.po	2011-05-12 23:43:48.000000000 +0300
+++ tmp/samba_ro.po	2011-05-12 23:53:36.000000000 +0300
@@ -16,8 +16,8 @@
 "Project-Id-Version: samba/debian/po/ro.po\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-29 19:42+0300\n"
-"Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-12 23:53+0300\n"
+"Last-Translator: Andrei POPESCU <andreimpopescu@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
 "Language: ro\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -31,7 +31,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:1001
 msgid "Samba server and utilities"
-msgstr ""
+msgstr "Server Samba și utilitare"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -111,20 +111,16 @@
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Please specify the workgroup you want this server to appear to be in when "
-#| "queried by clients. Note that this parameter also controls the domain "
-#| "name used with the security=domain setting."
 msgid ""
 "Please specify the workgroup for this system. This setting controls which "
 "workgroup the system will appear in when used as a server, the default "
 "workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain "
 "name used with the \"security=domain\" setting."
 msgstr ""
-"Vă rugăm să specificați grupul de lucru de care acest server va aparține "
-"când va fi chestionat de clienți. A se reține că acest parametru controlează "
-"și numele de domeniu folosit cu opțiunea security=domain."
+"Vă rugăm să specificați grupul de lucru pentru acest sistem. Această setare "
+"controlează în ce grup va apărea acest sistem când este folosit ca server, "
+"grupul implicit folosit pentru acces de diverse programe și numele de "
+"domeniu folosit cu opțiunea „security=domain”."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -135,43 +131,35 @@
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "All recent Windows clients communicate with SMB servers using encrypted "
-#| "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to "
-#| "change a parameter in your Windows registry."
 msgid ""
 "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted "
 "passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a "
 "parameter in your Windows registry."
 msgstr ""
-"Cei mai recenți clienți Windows comunică cu serverele SMB folosind parole "
+"Toți clienți Windows recenți comunică cu serverele SMB/CIFS folosind parole "
 "criptate. Dacă doriți să folosiți parole necriptate, va trebui să schimbați "
 "un parametru în registrul de configurare Windows."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:5001
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "Enabling this option is highly recommended. If you do, make sure you have "
-#| "a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for "
-#| "each user using the smbpasswd command."
 msgid ""
 "Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
 "passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, "
 "make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
 "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
 msgstr ""
-"Activarea acestei opțiuni este recomandată în mod deosebit. Dacă o activați, "
-"asigurați-vă că fișierul /etc/samba/smbpasswd este valid și că aveți "
-"configurată o parolă pentru fiecare utilizator (folosind comanda smbpasswd)."
+"Activarea acestei opțiuni este recomandată în mod deosebit, deoarece "
+"suportul pentru parole necriptate nu mai este ținut la zi. Dacă activați "
+"opțiunea asigurați-vă că aveți un fișier /etc/samba/smbpasswd valabil și că "
+"aveți configurată o parolă pentru fiecare utilizator (folosind comanda "
+"smbpasswd)."
 
 #. Type: title
 #. Description
 #: ../samba.templates:1001
 msgid "Samba server"
-msgstr ""
+msgstr "Server Samba"
 
 #. Type: boolean
 #. Description

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: