[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] debconf-po://pam/ro.poActualizat și revizuit. Vă rog o verificare până în 5.apr.

Mersi,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/posts/2010/neticheta-pe-mail/
# Romanian translation of pam debconf templates
# Debconf questions for the Linux-PAM package.
# Copyright (C) 2007 Steve Langasek <vorlon@debian.org>
# This file is distributed under the same license as the pam package.
#
# Igor Stirbu <igor.stirbu@gmail.com>, 2008.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pam 1.0.1-7\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pam@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-05 23:50-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-30 11:59+0300\n"
"Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid "Services to restart for PAM library upgrade:"
msgstr "Serviciile de repornit la actualizarea bibliotecii PAM:"

#. Type: string
#. Description
#: ../libpam0g.templates:1001
msgid ""
"Most services that use PAM need to be restarted to use modules built for "
"this new version of libpam.  Please review the following space-separated "
"list of init.d scripts for services to be restarted now, and correct it if "
"needed."
msgstr ""
"Majoritatea serviciilor ce folosesc PAM trebuie repornite pentru a folosi "
"modulele pentru această versiune nouă de libpam. Următoarea listă folosește "
"ca separator spațiul și conține script-uri init.d care urmează să fie "
"repornite acum; verificați-o și corectați-o, dacă este necesar."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid "Display manager must be restarted manually"
msgstr "Administratorul de ecran trebuie repornit manual"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:2001
msgid ""
"The kdm, wdm, and xdm display managers require a restart for the new version "
"of libpam, but there are X login sessions active on your system that would "
"be terminated by this restart.  You will therefore need to restart these "
"services by hand before further X logins will be possible."
msgstr ""
"Administratorii de ecran kdm, wdm și xmd trebuie reporniți pentru a folosi "
"noua versiune de libpam, dar sunt sesiuni active de X pe sistemul "
"dumneavoastră, care ar fi oprite odată cu această repornire. Drept urmare, "
"trebuie să reporniți manual aceste servicii înainte ca autentificările X "
"ulterioare să fie posibile."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid "Failure restarting some services for PAM upgrade"
msgstr "Eșec la repornirea unor servicii la actualizarea PAM"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"The following services could not be restarted for the PAM library upgrade:"
msgstr ""
"Următoarele servicii nu au putut fi repornite la actualizarea bibliotecii "
"PAM:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam0g.templates:3001
msgid ""
"You will need to start these manually by running '/etc/init.d/<service> "
"start'."
msgstr ""
"Trebuie să porniți manual aceste servicii rulând „/etc/init.d/<serviciu> "
"start”"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid "PAM profiles to enable:"
msgstr "Profile PAM de activat:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Pluggable Authentication Modules (PAM) determine how authentication, "
"authorization, and password changing are handled on the system, as well as "
"allowing configuration of additional actions to take when starting user "
"sessions."
msgstr ""
"Modulele de autentificare conectabile (PAM) definesc cum se manevrează în "
"sistem autentificările, autorizările și schimbările de parole, precum și "
"configurarea unor acțiuni suplimentare de efectuat la pornirea sesiunilor "
"utilizatorilor."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:1001
msgid ""
"Some PAM module packages provide profiles that can be used to automatically "
"adjust the behavior of all PAM-using applications on the system.  Please "
"indicate which of these behaviors you wish to enable."
msgstr ""
"Unele pachete de module PAM furnizează profile care pot fi folosite pentru "
"ajustarea automată a comportamentului aplicațiilor din sistem care folosesc "
"PAM. Indicați pe care dintre aceste comportamente le doriți activate."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Incompatible PAM profiles selected."
msgstr "Selecție de profile PAM incompatibile."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (currently) non-translatable list of
#. PAM profile names.
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "The following PAM profiles cannot be used together:"
msgstr "Următoarele profile PAM nu pot fi folosite împreună:"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:2001
msgid "Please select a different set of modules to enable."
msgstr "Selectați un alt set de module de activat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid "Override local changes to /etc/pam.d/common-*?"
msgstr "Se ignoră schimbările locale făcute în /etc/pam.d/common-*?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:3001
msgid ""
"One or more of the files /etc/pam.d/common-{auth,account,password,session} "
"have been locally modified.  Please indicate whether these local changes "
"should be overridden using the system-provided configuration.  If you "
"decline this option, you will need to manage your system's authentication "
"configuration by hand."
msgstr ""
"Există modificări locale într-unul sau mai multe dintre fișierele /etc/pam.d/"
"common-{auth,account,password,session}. Precizați dacă aceste schimbări "
"locale trebuie suprascrise cu configurația oferită de sistem. Dacă refuzați, "
"va trebui să administrați manual configurația de autentificare a sistemului."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid "No PAM profiles have been selected."
msgstr "Nu a fost selectat nici un profil PAM."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-runtime.templates:4001
msgid ""
"No PAM profiles have been selected for use on this system.  This would grant "
"all users access without authenticating, and is not allowed.  Please select "
"at least one PAM profile from the available list."
msgstr ""
"Nu a fost selectat nici un profil PAM spre a fi utilizat pe acest sistem. "
"Acest lucru ar permite accesul tuturor utilizatorilor fără autentificare, "
"ceea ce nu este permis. Selectați măcar un profil PAM din lista disponibilă."

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid "xscreensaver and xlockmore must be restarted before upgrading"
msgstr "xscreensaver și xlockmore trebuie repornite înainte de înnoire"

#. Type: error
#. Description
#: ../libpam-modules.templates:1001
msgid ""
"One or more running instances of xscreensaver or xlockmore have been "
"detected on this system.  Because of incompatible library changes, the "
"upgrade of the libpam-modules package will leave you unable to authenticate "
"to these programs.  You should arrange for these programs to be restarted or "
"stopped before continuing this upgrade, to avoid locking your users out of "
"their current sessions."
msgstr ""
"S-a detectat cel puțin o instanță activa de xscreensaver sau xlockmore pe "
"acest sistem. Datorită unor schimbări de compatibilitate în biblioteci, "
"înnoirea pachetului libpam-modules nu va mai permite să vă autentificați în "
"aceste programe. Va trebui să vă asigurați că aceste programe sunt repornite "
"sau oprite înainte de a continua înnoirea, pentru a evita blocarea "
"utilizatorilor în afara sesiunii lor curente."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: