[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wvdial 1.61-3: Please update debconf PO translation for the package wvdialOn Jo, 13 ian 11, 09:26:13, Stan Ioan-Eugen wrote:
> Finished.

Te rog aruncă o privire pe peticul atașat.

Salutări,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/2010/05/4-neticheta-pe-mail/
--- wvdial_old.po	2011-01-13 09:40:32.000000000 +0200
+++ wvdial.po	2011-01-13 09:42:57.000000000 +0200
@@ -19,7 +19,7 @@
 "Project-Id-Version: ro\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: wvdial@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2011-01-09 17:31+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-13 09:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-13 09:40+0200\n"
 "Last-Translator: ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>\n"
 "Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
 "Language: ro\n"
@@ -33,7 +33,7 @@
 #. Description
 #: ../wvdial.templates:1001
 msgid "Automatically detect and configure your modem?"
-msgstr "Se detectează şi se configurează automat modemul?"
+msgstr "Se detectează și se configurează automat modemul?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -42,8 +42,8 @@
 "WvDial can automatically detect your modem and create its configuration "
 "file. This detection may cause problems with some computers."
 msgstr ""
-"WvDial poate detecta automat modemul dumneavoasrtă şi să-i creeze fişierul "
-"de configurare. Această detecţie cauza probleme pe unele calculatoare."
+"WvDial poate detecta automat modemul dumneavoastră și să creeze fișierul de "
+"configurare. Această detecție poate cauza probleme pe unele calculatoare."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -52,13 +52,12 @@
 "You may reconfigure WvDial by running a program called wvdialconf which will "
 "write these settings into the /etc/wvdial.conf file."
 msgstr ""
-"Puteţi reconfigura WvDial rulând programul wvdialconf care va scrie aceste "
-"configuraţii în fişierul /etc/wvdial.conf."
+"Puteți reconfigura WvDial rulând programul wvdialconf care va scrie aceste "
+"configurații în fișierul /etc/wvdial.conf."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../wvdial.templates:2001
-#| msgid "Internet service provider's telephone number"
 msgid "Internet service provider's telephone number:"
 msgstr "Numărul de telefon al furnizorului de servicii internet:"
 
@@ -69,13 +68,11 @@
 "Please provide the telephone number that your Internet service provider "
 "(ISP) has given to you."
 msgstr ""
-"Introduceţi numărul de telefon pe care furnizorul dumneavoastră de servicii "
-"internet vi l-a dat."
+"Introduceți numărul de telefon indicat de furnizorul de servicii internet."
 
 #. Type: string
 #. Description
 #: ../wvdial.templates:3001
-#| msgid "User name"
 msgid "User name:"
 msgstr "Numele de utilizator:"
 
@@ -84,13 +81,12 @@
 #: ../wvdial.templates:3001
 msgid "Please provide the user name or login for your account with your ISP."
 msgstr ""
-"Introduceţi numele de utilizator pentru contul dumneavoastră de la "
-"furnizorul dumneavoastră de servicii internet."
+"Introduceți numele de utilizator pentru contul de la furnizorul de servicii "
+"internet."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../wvdial.templates:4001
-#| msgid "Passphrase"
 msgid "Passphrase:"
 msgstr "Parola-frază:"
 
@@ -101,13 +97,12 @@
 "Please provide the password or passphrase that unlocks access to your "
 "account."
 msgstr ""
-"Introduceţi parola sau fraza-parolă care permite accesul la contul "
+"Introduceți parola sau fraza-parolă care permite accesul la contul "
 "dumneavoastră."
 
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../wvdial.templates:5001
-#| msgid "Again"
 msgid "Again:"
 msgstr "Din nou:"
 
@@ -115,7 +110,7 @@
 #. Description
 #: ../wvdial.templates:5001
 msgid "Retype the password or passphrase for verification."
-msgstr "Reintroduceţi parola sau fraza-parolă pentru verificare."
+msgstr "Reintroduceți parola sau fraza-parolă pentru verificare."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -128,5 +123,4 @@
 #: ../wvdial.templates:6001
 msgid "The two passphrases that you entered do not match. Please retype them."
 msgstr ""
-"Cele doua parole frază introduse de dumneavoastră nu sunt identice. "
-"Introduceţi-le din nou."
+"Cele doua parole frază introduse nu sunt identice. Introduceți-le din nou."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: