[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dpkg 1.15.8.5: Please update the PO translation for the package dpkgOn Mi, 01 sep 10, 07:12:08, Christian Perrier wrote:
> 
> Debian is preparing the release of squeeze and dpkg maintainers have
> frozen the development of the package. This is thus perfect time for
> updating translations of messages for the package.
> 
> I would be grateful if you could take the time and update that
> translation.

Încep eu să lucrez la asta.

> There will be other calls for translations and updates for other parts
> of the dpkg package.

Pentru cei care nu sunt înscriși pe debian-i18n, aici e vorba de pagina 
de manual și de mesajele din dpkg-dev. În ce mă privește astea sunt cu 
prioritate *mică*, dar nu e nici o problemă dacă cineva dorește neapărat 
să lucreze la ele.

Vă rog țineți cont că după ce terminăm cu toate programele astea ar fi 
bine să facem o rundă de uniformizare a terminologiei.

Andrei
-- 
Offtopic discussions among Debian users and developers:
http://lists.alioth.debian.org/mailman/listinfo/d-community-offtopic

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: