[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://d-i/sublevel3/ro.poOn Du, 06 iun 10, 15:53:11, Stan Ioan-Eugen wrote:
> 3 siruri modificate.

Le aveam traduse local, dar am uitat să le urc :(

 #. Type: text
 #. Description
 #. Main menu item
 #. :sl3:
 #: ../driver-injection-disk-detect.templates:1001
 msgid "Detect virtual driver disks from hardware manufacturer"
-msgstr "Se detectează discul virtual cu drivere al producătorului"
+msgstr "Detectează discul virtual cu module de nucleu de la producător"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../driver-injection-disk-detect.templates:2001
-#| msgid "Load drivers from another removable media?"
 msgid "Load drivers from internal virtual driver disk?"
-msgstr "Se încarcă driverele de pe discul virtual intern cu drivere?"
+msgstr "Se încarcă module de nucleu de pe discul virtual intern?"

 #. Type: boolean
 #. Description
 #. :sl3:
 #: ../driver-injection-disk-detect.templates:2001
 msgid ""
 "Installing on this hardware may require some drivers provided by the "
 "manufacturer to be loaded from the built-in driver injection disk."
 msgstr ""
-"Instalarea pe acest hardware poate necesita ca unele drivere, oferite de "
-"producător, să fie încărcate de pe discul cu drivere incorporat. "
+"Instalarea pe acest sistem ar putea necesita module de nucleu furnizate de "
+"producător pe un disc virtual intern."


Salutări,
Andrei
P.S. Cred că mesajul tău n-a ajuns pe listă pentru că avea atașament 
.zip, încearcă cu .gz
-- 
http://nuvreauspam.ro/2010/05/4-neticheta-pe-mail/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: