[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://grub2/ro.poOn Sat,22.May.10, 10:27:33, Stan Ioan-Eugen wrote:
> În data de 21 mai 2010, 21:30, Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com> a
> scris:
> 
> > Salutări,
> >
> > Vă rog o revizuire până... marți (25.05.2010).
> >
> Pare bine.

Mulțumesc de verificare. O trimit marți, în caz că mai apare totuși 
ceva.

> -- 
> Ioan-Eugen Stan

Salutări,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/2010/05/4-neticheta-pe-mail/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: