[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://d-i/sublevel2/ro.poSalut,

Am primit fișierul direct de la Ioan-Eugen pentru că nu ajungea pe 
listă. Să vedem dacă eu reușesc :p

Din păcate nu știu cum să fac o selecție a șirurilor modificate, diff 
sau wdiff nu sunt bune/suficiente.

Salutări,
Andrei
-- 
http://nuvreauspam.ro/2010/05/4-neticheta-pe-mail/

Attachment: debian-installer_packages_po_sublevel2_ro.po.gz
Description: Binary data

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: