[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://d-i/sublevel5/ro.po

--
Ioan-Eugen Stan

# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translation
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
# ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>, 2010.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-03-30 23:19+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-04-25 23:33+0300\n"
"Last-Translator: ioan-eugen STAN <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms: 2\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:61001
#, no-c-format
msgid "DASD %s (%s)"
msgstr "DASD %s (%s)"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-base.templates:62001
#, no-c-format
msgid "DASD %s (%s), partition #%s"
msgstr "DASD %s (%s), partiția nr.%s"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Setting to reserve a small part of the disk for use by BIOS-based bootloaders
#. such as GRUB.
#: ../partman-partitioning.templates:36001
msgid "Reserved BIOS boot area"
msgstr "Zonă de pornire rezervată pentru BIOS"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. short variant of 'Reserved BIOS boot area'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-partitioning.templates:37001
msgid "biosgrub"
msgstr "biosgrub"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-palo.templates:1001 ../partman-palo.templates:4001
msgid "PALO boot partition"
msgstr "Partiție de pornire PALO"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-palo.templates:2001
msgid "No PALO partition was found."
msgstr "Nu s-a găsit nici o partiție PALO."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-palo.templates:3001
msgid "The PALO partition must be in the first 2GB."
msgstr "Partiția PALO trebuie să fie în primii 2GO."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:1001
msgid ""
"In order to start your new system, the firmware on your Itanium system loads "
"the boot loader from its private EFI partition on the hard disk. The boot "
"loader then loads the operating system from that same partition. An EFI "
"partition has a FAT16 file system formatted on it and the bootable flag set. "
"Most installations place the EFI partition on the first primary partition of "
"the same hard disk that holds the root file system."
msgstr ""
"Pentru a porni noul dumneavoastră sistem, firmware-ul de pe sistemul "
"dumneavoastră Itanium ia încărcătorul de sistem de pe partiția sa privată "
"EFI de pe discul fix. Încărcătorul de sistem pornește apoi sistemul de "
"operare de pe aceiași partiție. O partiție EFI este formatată cu sistemul de "
"fișiere FAT16 și are fanionul „bootable” activat. Majoritatea instalărilor "
"plasează partiția EFI pe prima partiție primară a aceluiași disc fix care "
"conține sistemul de fișiere rădăcină."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:2001 ../partman-efi.templates:4001
msgid "EFI boot partition"
msgstr "Partiție de pornire EFI"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:3001
msgid "No EFI partition was found."
msgstr "Nu s-a găsit nici o partiție EFI."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. short variant of 'EFI boot partition'
#. Up to 10 character positions
#: ../partman-efi.templates:5001
msgid "EFIboot"
msgstr "EFIboot"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partman-efi.templates:7001
msgid "EFI-fat16"
msgstr "EFI-fat16"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:1001
msgid "Aboot installation failed. Continue anyway?"
msgstr "Instalarea Aboot a eșuat. Mai continuați?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:1001
msgid ""
"The aboot package failed to install into /target/. Installing aboot as a "
"boot loader is a required step. The install problem might however be "
"unrelated to aboot, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Instalarea pachetului aboot pe /target/ a eșuat. Instalarea aboot ca "
"încărcător de sistem este un pas necesar. Problema de instalare poate fi "
"nelegată direct de aboot, deci continuarea instalării ar putea fi posibilă."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:2001
msgid ""
"Aboot needs to install the boot loader on a bootable device containing an "
"ext2 partition. Please select the ext2 partition that you wish aboot to "
"use. If this is not the root file system, your kernel image and the "
"configuration file /etc/aboot.conf will be copied to that partition."
msgstr ""
"Aboot trebuie să instaleze încărcătorul de sistem pe un dispozitiv capabil "
"să pornească sistemul de operare, care conține o partiție ext2. Vă rugăm să "
"selectați partiția ext2 pe care doriți ca aboot să o folosească. Dacă "
"aceasta nu este sistemul de fișiere rădăcină, imaginea de nucleu și fișierul "
"de configurare /etc/aboot.conf vor copiate pe acea partiție."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:3001
msgid "Install /boot on a disk with an unsupported partition table?"
msgstr "Se instalează /boot pe un disc cu o tabelă de partiții nesuportată?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:3001
msgid ""
"To be bootable from the SRM console, aboot and the kernel it loads must be "
"installed on a disk which uses BSD disklabels for its partition table. "
"Your /boot directory is not located on such a disk. If you proceed, you "
"will not be able to boot your system using aboot, and will need to boot it "
"some other way."
msgstr ""
"Pentru a fi utilizabil din consola SRM, aboot și nucleul pe care-l încarcă "
"trebuie să fie instalat pe un disc care utilizează etichete de disc BSD "
"pentru tabela sa de partiții. Directorul dumneavoastră /boot nu se află pe "
"un asemenea disc. Dacă continuați, nu veți putea porni sistemul folosind "
"aboot, și va trebui să porniți în alt mod."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:4001
msgid "Use unsupported file system type for /boot?"
msgstr "Utilizați un sistem de fișiere nesuportat pentru /boot?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:4001
msgid ""
"Aboot requires /boot to be located on an ext2 partition on a bootable "
"device. This means that either the root partition must be an ext2 file "
"system, or you must have a separate ext2 partition mounted at /boot."
msgstr ""
"Aboot necesită ca /boot să fie localizat pe o partiție ext2 de pe un "
"dispozitiv capabil să pornească sistemul. Acesta înseamnă fie că partiția "
"rădăcină trebuie să fie un sistem de fișiere ext2, fie că trebuie să aveți o "
"partiție ext2 separată montată la /boot."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:4001
msgid ""
"Currently, /boot is located on a partition of type ${PARTTYPE}. If you keep "
"this setting, you will not be able to boot your Debian system using aboot."
msgstr ""
"Acum, /boot se află pe o partiție de tipul ${PARTTYPE}. Dacă păstrați acestă "
"configurație, nu veți putea să porniți sistemul dumneavoastră Debian "
"folosind aboot."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:5001
msgid "Install without aboot?"
msgstr "Se instalează fără aboot?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:5001
msgid ""
"Your /boot directory is located on a disk that has no space for the aboot "
"boot loader. To install aboot, you must have a special aboot partition at "
"the beginning of your disk."
msgstr ""
"Directorul dumneavoastră /boot se află pe un disc pe care nu este loc pentru "
"încărcătorul de sistem aboot. Pentru a instala aboot, trebuie să aveți o "
"partiție specială pentru aboot care să fie plasată la începutul discului."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:5001
msgid ""
"If you continue without correcting this problem, aboot will not be installed "
"and you will not be able to boot your new system from the SRM console."
msgstr ""
"Dacă veți continua fără a corecta această problemă, aboot nu va fi instalat "
"și nu veți putea să porniți noul dumneavoastră sistem din consola SRM."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:6001
msgid "Install aboot on a hard disk"
msgstr "Instalează aboot pe un disc fix"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:7001
msgid "No ext2 partitions found"
msgstr "Nu s-a găsit nici o partiție ext2"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:7001
msgid ""
"No ext2 file systems were found on your computer. To load the Linux kernel "
"from the SRM console, aboot needs an ext2 partition on a disk that has been "
"partitioned with BSD disklabels. You will need to configure at least one "
"ext2 partition on your system before continuing."
msgstr ""
"Nu s-a găsit nici un sistem de fișiere de tip ext2. Pentru încărcarea "
"nucleului Linux din consola SRM, aboot are nevoie de o partiție ext2 pe un "
"disc partiționat cu etichete disc BSD. Va trebui să configurați cel puțin o "
"partiție ext2 pe sistemul dumneavoastră înainte de a continua."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:8001
msgid "Installing the aboot boot loader"
msgstr "Se instalează încărcătorul de sistem aboot"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:9001
msgid "Installing the 'aboot' package..."
msgstr "Se instalează pachetul 'aboot'..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:10001
msgid "Determining aboot boot device..."
msgstr "Se detectează dispozitivul de pornire aboot..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:11001
msgid "Installing aboot on ${BOOTDISK}..."
msgstr "Se instalează aboot pe ${BOOTDISK}..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:12001
msgid "Configuring aboot to use partition ${PARTNUM}..."
msgstr "Se configurează aboot să folosească partiția nr.${PARTNUM}..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:13001
msgid "Copying kernel images to ${BOOTDEV}..."
msgstr "Se copiază imaginile de nucleu în ${BOOTDEV}..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:14001 ../aboot-installer.templates:15001
msgid "Aboot boot partition"
msgstr "Partiție de pornire aboot"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../aboot-installer.templates:16001
msgid "aboot"
msgstr "aboot"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:1001
msgid "Installing vmelilo"
msgstr "Se instalează vmelilo"

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:2001
msgid "Installing vmelilo boot loader"
msgstr "Se instalează încărcătorul de sistem vmelilo"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:3001
msgid "vmelilo installation failed. Continue anyway?"
msgstr "Instalarea lui vmelilo a eșuat. Mai continuați?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:3001
msgid ""
"The vmelilo package failed to install into /target/. Installing vmelilo as "
"a boot loader is a required step. The install problem might however be "
"unrelated to vmelilo, so continuing the installation may be possible."
msgstr ""
"Instalarea pachetului vmelilo pe /target/ s-a soldat cu eșec. Instalarea "
"vmelilo ca încărcător de boot este un pas necesar. Problema instalării ar "
"putea, totuși, să nu aibă legătură cu vmelilo, deci continuarea instalării "
"ar putea fi posibilă."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:4001
msgid "Looking for root partition..."
msgstr "Se caută o partiție rădăcină..."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:6001
msgid "Creating vmelilo configuration..."
msgstr "Se creează configurația vmelilo..."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:7001
msgid "Failed to create vmelilo configuration"
msgstr "Eșec la crearea configurației vmelilo"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:7001
msgid "The creation of the vmelilo configuration file failed."
msgstr "Crearea fișierului de configurare vmelilo a eșuat."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:8001
msgid "Installing vmelilo into bootstrap partition..."
msgstr "Se instalează vmelilo în partiția bootstrap..."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:9001
msgid "The installation of the vmelilo boot loader failed."
msgstr "Instalarea încărcătorului de sistem vmelilo a eșuat."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../vmelilo-installer.templates:10001
msgid "Install the vmelilo boot loader on a hard disk"
msgstr "Instalează încărcătorul de sistem vmelilo pe un disc fix"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:1001
msgid ""
"No partitions were found in your system. You may need to partition your hard "
"drives or load additional kernel modules."
msgstr ""
"Nu au fost găsite partiții pe sistemul dumneavoastră. S-ar putea să "
"trebuiască să vă partiționați discurile fixe sau să încărcați module "
"adiționale de nucleu."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:2001
msgid "No file systems found"
msgstr "Nu s-au găsit sisteme de fișiere"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:2001
msgid ""
"No usable file systems were found. You may need to load additional kernel "
"modules."
msgstr ""
"Nu s-a găsit nici un sistem de fișiere utilizabil. S-ar putea să trebuiască "
"să încărcați module de nucleu adiționale."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:3001
msgid "Abort"
msgstr "Abandonează"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../partconf.templates:4001
msgid "Leave the file system intact"
msgstr "Lasă sistemul de fișiere intact"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. Type: select
#. Choices
#. :sl5:
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#: ../partconf.templates:4001 ../partconf.templates:5001
msgid "Create swap space"
msgstr "Creează spațiu de swap"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:4002 ../partconf.templates:5002
msgid "Action on ${PARTITION}:"
msgstr "Acțiunea asupra ${PARTITION}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:4002
msgid ""
"This partition seems to already have a file system (${FSTYPE}). You can "
"choose to leave this file system intact, create a new file system, or create "
"swap space."
msgstr ""
"Acestă partiție pare că are deja sistem de fișiere (${FSTYPE}). Puteți alege "
"să-l lăsați intact, sau puteți crea un sistem de fișiere ori un spațiu de "
"swap."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:5002
msgid ""
"This partition does not seem to have a file system. You can create a file "
"system or swap space on it."
msgstr ""
"Acestă partiție pare ca nu are sistem de fișiere. Puteți crea un sistem de "
"fișiere sau un spațiu de swap pe ea."

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of each choice
#. (separated by commas)
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages)
#. :sl5:
#. "it" is a partition
#: ../partconf.templates:6001
msgid "Don't mount it"
msgstr "N-o monta"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:6002 ../partconf.templates:7001
msgid "Mount point for ${PARTITION}:"
msgstr "Punct de montare pentru ${PARTITION}:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:6002
msgid ""
"When a partition is mounted, it is available to the users of the system. You "
"always need a root (\"/\") partition, and it's often good to have a separate "
"partition for /home."
msgstr ""
"Când o partiție este montată, este disponibilă utilizatorilor sistemului. "
"Întotdeauna aveți nevoie de partiție rădăcină („/”), și adesea e bine să "
"aveți o partiție separată pentru /home."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:7001
msgid "Please enter where the partition should be mounted."
msgstr "Vă rugăm să introduceți locul în care ar trebui montată partiția."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:8001
msgid "Do you want to unmount the partitions so you can make changes?"
msgstr "Doriți sa demontați partițiile pentru a face schimbările?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:8001
msgid ""
"Since the partitions have already been mounted, you cannot do any changes."
msgstr ""
"Din moment ce partițiile au fost deja montate, nu puteți efectua schimbări."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "Failed to unmount partitions"
msgstr "Eșec la demontarea partițiilor"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "An unexpected error occurred while unmounting the partitions."
msgstr "A apărut o eroare neașteptată în timpul demontării partițiilor."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:9001
msgid "The partition configuration process has been aborted."
msgstr "Procesul de configurare a schemei de partiționare fost abandonat."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:10001
#, no-c-format
msgid "Create %s file system"
msgstr "Creează sistem de fișiere %s"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:11001
msgid "No root partition (/)"
msgstr "Nu există partiție rădăcină (/)"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:11001
msgid ""
"You need a root partition. Please assign a partition to the root mount point "
"before continuing."
msgstr ""
"Aveți nevoie de o partiție rădăcină. Vă rugăm să asociați o partiție la "
"punctul de montare rădăcină înainte de a continua."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:12001
msgid "Partition assigned to ${MOUNT}"
msgstr "Partiție asociată la ${MOUNT}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:12001
msgid "Mounting a partition on ${MOUNT} makes no sense. Please change this."
msgstr ""
"Montarea unei partiții la ${MOUNT} nu are sens. Vă rugăm să modificați."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:13001
msgid "Several partitions assigned to ${MOUNT}"
msgstr "Mai multe partiții asociate la ${MOUNT}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:13001
msgid ""
"You cannot assign several partitions to the same mount point. Please change "
"all but one of them."
msgstr ""
"Nu puteți asocia mai multe partiții la același punct de montare. Vă rugăm să "
"le modificați pe toate, cu excepția uneia."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid "Ready to create file systems and mount partitions?"
msgstr "Sunteți gata să creați sisteme de fișiere și să montați partiții ?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid "File systems will be created and partitions mounted."
msgstr "Sistemele de fișiere vor fi create și partițiile montate."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:14001
msgid ""
"WARNING: This will destroy all data on the partitions you have assigned file "
"systems to."
msgstr ""
"ATENȚIE: Acesta va distruge toate datele de pe partițiile la care ați "
"asociat sisteme de fișiere."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001
msgid "Failed to create swap space on ${PARTITION}"
msgstr "Eșec la crearea spațiului de swap pe ${PARTITION}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001
msgid "An error occurred when the swap space was created on ${PARTITION}."
msgstr "A apărut o eroare la crearea spațiului de swap pe ${PARTITION}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:15001 ../partconf.templates:16001
#: ../partconf.templates:17001 ../partconf.templates:18001
msgid ""
"Please check the error log on the third console or /var/log/messages for "
"more information."
msgstr ""
"Vă rugăm verificați jurnalul de erori de pe a treia consolă sau /var/log/"
"messages pentru mai multe informații."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:16001
msgid "Failed to activate the swap space on ${PARTITION}"
msgstr "Eșec la activarea spațiului de swap pe ${PARTITION}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:16001
msgid "An error occurred when the swap space on ${PARTITION} was activated."
msgstr "A apărut o eroare la activarea spațiului de swap de pe ${PARTITION}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:17001
msgid "Failed to create ${FS} file system on ${PARTITION}"
msgstr "Eșec la crearea sistemului de fișiere ${FS} pe ${PARTITION}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:17001
msgid ""
"An error occurred when the ${FS} file system was created on ${PARTITION}."
msgstr ""
"A apărut o eroare la crearea sistemului de fișiere ${FS} pe ${PARTITION}."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:18001
msgid "Failed to mount ${PARTITION} on ${MOUNT}"
msgstr "Eșec la montarea ${PARTITION} la ${MOUNT}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:18001
msgid "An error occurred when ${PARTITION} was mounted on ${MOUNT}."
msgstr "A apărut o eroare la montarea ${PARTITION} la ${MOUNT}."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../partconf.templates:19001
msgid "Configure and mount partitions"
msgstr "Configurează și montează partiții"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002
msgid "Disk to partition:"
msgstr "Discul de partiționat:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002
msgid "Please choose one of the listed disks to create partitions on it."
msgstr ""
"Vă rugăm să alegeți unul din discurile afișate pentru a crea partiții pe el."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:1002 ../s390-dasd.templates:1002
msgid "Select \"Finish\" at the bottom of the list when you are done."
msgstr "Selectați „Finalizează” din josul listei atunci când terminați."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:2001
msgid "No disk found"
msgstr "Nu s-a găsit nici un disc"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:2001
msgid ""
"Unable to find any disk in your system. Maybe some kernel modules need to be "
"loaded."
msgstr ""
"Nu s-a putut găsi nici un disc în sistemul dumneavoastră. Este posibil ca să "
"fie necesar să încărcați câteva module de nucleu."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:3001
msgid "Partitioning error"
msgstr "Eroare la partiționare"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../partitioner.templates:3001
msgid "Failed to partition the disk ${DISC}."
msgstr "Eșec la partiționarea discului ${DISC}."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#. Main menu item
#: ../partitioner.templates:4001
msgid "Partition a hard drive"
msgstr "Partiționează un disc fix"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "ctc: Channel to Channel (CTC) or ESCON connection"
msgstr "ctc: Conexiune „Channel to Channel” (CTC) sau conexiune ESCON"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "qeth: OSA-Express in QDIO mode / HiperSockets"
msgstr "qeth: OSA-Express în mod QDIO / HiperSockets"

#. Type: select
#. Choices
#. Note to translators : Please keep your translations of the choices
#. below a 65 columns limit (which means 65 characters
#. in single-byte languages) including the initial path
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1001
msgid "iucv: Inter-User Communication Vehicle - available for VM guests only"
msgstr "iucv: Vehicul de comunicare inter-utilizator - pentru oaspeții VM"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1002
msgid "Network device type:"
msgstr "Tipul plăcii de rețea:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:1002
msgid ""
"Please choose the type of your primary network interface that you will need "
"for installing the Debian system (via NFS or HTTP). Only the listed devices "
"are supported."
msgstr ""
"Vă rugăm alegeți tipul interfeței de rețea principale de care veți avea "
"nevoie pentru a instala sistemul Debian (via NFS sau HTTP). Numai "
"dispozitivele afișate sunt suportate."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:2001
msgid "CTC read device:"
msgstr "Dispozitivul CTC de citire:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:2001 ../s390-netdevice.templates:3001
msgid "The following device numbers might belong to CTC or ESCON connections."
msgstr ""
"Următoarele numere de dispozitive s-ar putea să aparțină unor conexiuni CTC "
"sau ESCON."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:3001
msgid "CTC write device:"
msgstr "Dispozitivul CTC de citire:"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:4001 ../s390-netdevice.templates:8001
#: ../s390-netdevice.templates:13001
msgid "Do you accept this configuration?"
msgstr "Acceptați această configurație?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:4001
msgid ""
"The configured parameters are:\n"
" read channel = ${device_read}\n"
" write channel = ${device_write}\n"
" protocol   = ${protocol}"
msgstr ""
"Parametrii configurați sunt:\n"
" canal de citire = ${device_read}\n"
" canal de scriere = ${device_write}\n"
" protocol     = ${protocol}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:5001
msgid "No CTC or ESCON connections"
msgstr "Nu există conexiuni CTC sau ESCON"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:5001
msgid "Please make sure that you have set them up correctly."
msgstr "Vă rugăm să vă asigurați că le-ați reglat corect."

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:6001
msgid "Protocol for this connection:"
msgstr "Protocolul pentru acestă conexiune:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:7001
msgid "Device:"
msgstr "Dispozitiv:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:7001
msgid "Please select the OSA-Express QDIO / HiperSockets device."
msgstr "Vă rugăm să selectați dispozitivul OSA-Express QDIO / HiperSockets."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:8001
msgid ""
"The configured parameters are:\n"
" channels = ${device0}, ${device1}, ${device2}\n"
" port   = ${port}\n"
" portname = ${portname}\n"
" layer2  = ${layer2}"
msgstr ""
"Parametrii configurați sunt:\n"
" canale    = ${device0}, ${device1}, ${device2}\n"
" port     = ${port}\n"
" nume de port = ${portname}\n"
" stratul 2  = ${layer2}"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:9001
msgid "No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets"
msgstr "Nu există plăci OSA-Express QDIO / HiperSockets"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:9001
msgid ""
"No OSA-Express QDIO cards / HiperSockets were detected. If you are running "
"VM please make sure that your card is attached to this guest."
msgstr ""
"Nu s-a detectat nici o placă OSA-Express QDIO / HiperSockets. Dacă rulați pe "
"VM vă rugăm să vă asigurați că aveți placa atașată la acest oaspete (guest)."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid "Portname:"
msgstr "Numele de port:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid ""
"Please enter the portname of your OSA-Express card. This name must be 1 to 8 "
"characters long and must be equal on all systems accessing the same card."
msgstr ""
"Vă rugăm să introduceți numele de port al plăcii dumneavoastră OSA-Express. "
"Acest nume trebuie să fie între 1 și 8 caractere și trebuie să fie același "
"pe toate sistemele care accesează aceiași placă."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid ""
"Leave it empty if you want to use HiperSockets. This parameter is required "
"for cards with microcode level 2.10 or later or when you want to share a "
"card."
msgstr ""
"Lăsați câmpul gol dacă doriți să utilizați HiperSockets. Acest parametru "
"este necesar pentru plăci cu nivelul de microcod 2.10 sau mai mult, ori dacă "
"doriți să partajați o placă."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:10001
msgid "The name will automatically be converted to uppercase."
msgstr "Numele va fi convertit automat la litere mari."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:11001
msgid "Port:"
msgstr "Port:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:11001
msgid "Please enter a relative port for this connection."
msgstr "Vă rugăm să introduceți un port relativ pentru această conexiune."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:12001
msgid "Use this device in layer2 mode?"
msgstr "Acest dispozitiv se folosește în modul „stratul 2”?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:12001
msgid ""
"By default OSA-Express cards use layer3 mode. In that mode LLC headers are "
"removed from incoming IPv4 packets. Using the card in layer2 mode will make "
"it keep the MAC addresses of IPv4 packets."
msgstr ""
"Implicit, plăcile OSA-Express folosesc modul „stratul 3”. În acel mod "
"antetele LLC sunt șterse din pachetele IPv4 primite. Dacă se folosește placa "
"în modul „stratul 2” atunci aceasta va păstra adresele MAC în pachetele IPv4 "
"primite."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:13001
msgid ""
"The configured parameter is:\n"
" peer = ${peer}"
msgstr ""
"Parametrul configurat este:\n"
" perechea = ${peer}"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid "VM peer:"
msgstr "Perechea VM:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid "Please enter the name of the VM peer you want to connect to."
msgstr ""
"Vă rugăm să introduceți numele perechii VM la care doriți să vă conectați."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid ""
"If you want to connect to multiple peers, separate the names by colons, e."
"g. tcpip:linux1."
msgstr ""
"Dacă doriți să vă conectați la mai multe perechi, separați-le numele cu doua "
"puncte, ex.: tcpip:linux1."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:14001
msgid ""
"The standard TCP/IP server name on VM is TCPIP; on VIF it's $TCPIP. Note: "
"IUCV must be enabled in the VM user directory for this driver to work and it "
"must be set up on both ends of the communication."
msgstr ""
"Numele standard pentru server TCP/IP pe VM este TCPIP; pe VIF este $TCPIP. "
"Notă: IUCV trebuie să fie activat în directorul VM al utilizatorului, pentru "
"ca acest modul de nucleu să funcționeze și acesta trebuie să fie pregătit la "
"ambele capete ale căii de comunicare."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../s390-netdevice.templates:15001
msgid "Configure the network device"
msgstr "Configurează dispozitivul de rețea"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:1002
msgid "Available devices:"
msgstr "Dispozitive disponibile:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:1002
msgid ""
"The following direct access storage devices (DASD) are available. Please "
"select each device you want to use one at a time."
msgstr ""
"Sunt disponibile următoarele Dispozitive de stocare cu acces la disc (DASD). "
"Vă rugăm să alegeți pe rând fiecare dispozitiv pe care doriți să-l folosiți."

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:2001
msgid "Choose device:"
msgstr "Alegeți dispozitivul:"

#. Type: string
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:2001
msgid ""
"Please choose a device. You have to specify the complete device number, "
"including leading zeros."
msgstr ""
"Vă rugăm să alegeți un dispozitiv. Trebuie să specificați numărul complet de "
"dispozitiv, inclusiv zerourile de la început."

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:3001
msgid "Invalid device"
msgstr "Dispozitiv invalid"

#. Type: error
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:3001
msgid "An invalid device number has been chosen."
msgstr "S-a ales un număr de dispozitiv invalid."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid "Format the device?"
msgstr "Formatați dispozitivul?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid ""
"The installer is unable to detect if the device ${device} has already been "
"formatted or not. Devices need to be formatted before you can create "
"partitions."
msgstr ""
"Programul de instalare nu poate să detecteze dacă dispozitivul ${device} a "
"fost sau nu deja formatat. Dispozitivele trebuie să fie formatate înainte să "
"puteți crea partiții."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:4001
msgid ""
"If you are sure the device has already been correctly formatted, you don't "
"need to do so again."
msgstr ""
"Dacă sunteți sigur(ă) că dispozitivul a fost deja formatat, nu trebuie să "
"repetați operația."

#. Type: text
#. Description
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:5001
msgid "Formatting ${device}..."
msgstr "Se formatează ${device}..."

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Keep translations below 55 columns
#. :sl5:
#: ../s390-dasd.templates:6001
msgid "Configure direct access storage devices (DASD)"
msgstr "Configurează dispozitivele de stocare cu acces la disc (DASD)"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item
#. :sl5:
#: ../zipl-installer.templates:1001
msgid "Install the ZIPL boot loader on a hard disk"
msgstr "Instalează încărcătorul de sistem ZIPL pe un disc fix"

Reply to: