[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Lenny r0 - notele de lansareSalut,

Datorită eforturilor conjugate ale echipei actuale de traduceri am
reușit să traducem în totalitate notele de lansare pentru
Debian Lenny R0 până la temenul limită (azi ora 01:59, ora locală).

Traducerile sunt prezente atât în SVN cât și în git.

Din SVN vor fi folosite pentru a fi adăugate pe primul CD și pe primul
DVD pentru Lenny r0 cât și pe site.

În git NU există încă eticheta rel-notes-lennyr0, dar am să o adaug de
îndată ce avem confirmarea că acea versiune care este în git este și cea
oficială.


Între timp, în git am mutat fișierele pentru traducerea anunțului
lansării lui Lenny într-un al director pentru a permite o izolare clară
a notelor de lansare față de alte elemente.Acum urmează să traducem acel anunț, dacă nu a fost deja tradus de Igor.
Ce termen avem la acea traducere?
Dacă ați citit până aici aveți recompensa de a afla că actualii și
anteriorii traducători ai notelor de lansare au fost menționați în
notele de lansare. Am să va las pe voi sa vedeți care sunt pentru că vor
fi pe sit și pe CD-urile oficiale.

-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: