[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFC] diactice corecte pentru sitOn Sun,23.Nov.08, 11:38:09, Andrei Popescu wrote:
> Salutări,
> 
> Cândva săptămâna asta intenționez să trec situl la diacriticele corecte, 
> ca să avem timp să descoperim orice eventuale probleme înainte de 
> lansare.

Astăzi am făcut tranziția și am actualizat pagina din secțiunea 
„International”. Vă rog să sesizați orice problemă.

Mersi,
Andrei
-- 
Dacă aveți probleme cu afișarea diacriticelor trebuie să vă actualizați
fonturile. Vedeți http://wiki.debian.org/L10N/Romanian/Lenny/Notes pentru
mai multe detalii.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: