[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Drepturi de autor note de lansareSalutări,

Dacă nu aveți nimic împotrivă intenționez să schimb antetul fișierelor 
.po în felul acesta:


,----[ $ head about.po ]
| # Romanian translation of the Debian Release Notes
| # Copyright (C) 2008 Dan Damian, Eddy Petrișor, Stan Ioan-Eugen, Andrei Popescu
| # This file is distributed under the same license as the Debian Release Notes.
| # Dan Damian <dand@codemonkey.ro>, 2005.
| # Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2006, 2007.
| # Stan Ioan-Eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2006, 2007.
| # Andrei Popescu <andreimpopescu@gmail.com>, 2007, 2008.
`----

În caz că nu sunteți la curent notele de lansare vor fi relicențiate la 
GPLv2, deci traducerea trebuie și ea relicențiată.

Din câte știu eu Eddy deja și-a dat acordul, dar ar fi bine dacă și Dan 
Damian și Stan Ioan-Eugen ar face la fel.

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: