[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddtp://e2fsprogsSalut,

Pentru verificare până vineri, 25 iulie.

Am probleme la traducerea termenului wrapper.
Mă gândeam la varianta de „învelitoare", care ar
fi și traducerea directă. În traducerea precedentă
a fost lăsat wrapper așa că n-am modificat.

-- 
:wq

Attachment: e2fsprogs.ddtp
Description: Binary data


Reply to: