[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] ddtp://bashOn Wed,23.Jul.08, 18:30:22, Igor Stirbu wrote:
> Salut,
> 
> Pentru verificare până vineri, 25 iulie.

 Bash este intepretorul limbajului de comenzi compatibil cu sh ce                                     

Bash este un interpretor pentru limbaje de comenzi ...


 execută comenzi citite de la intrarea standard sau din fișier. Bash,                                   

... comenzi introduse direct sau dintr-un fișier.
(n-am nici o idee mai bună, dar „intrarea standard” sună cam ciudat)


 deasemenea, include facilități din shellurile Korn și C (ksh și csh).

... din interpretoarele Korn și C? Știu că în glosar apare „shell”, dar 
nu găsim nimic mai bun?


 Bash are în intenție să fie o implementare conform specificației IEEE                                  

Bash intenționează...

                                                                     
 Codul pentru completarea programată de Ian Macdonald se găsește în                                    

Codul pentru completare programabilă, scris de ...

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: