[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [DDTP] dpkgOn Wed,23.Jul.08, 14:20:01, Igor Stirbu wrote:
> Salut,
> 
> Trimit pentru verificare descrierea pachetului dpkg.

Personal nu prea-mi place „infrastructură de nivel jos”. Cum ar fi 
„infrastructură de bază”?

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: