[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TODO] po://www.debian.org/romanian/po/templates.ro.poOn Wed,16.Jul.08, 09:41:12, Eddy Petrișor wrote:
> Andrei Popescu wrote:

>> Dacă nu ai nimic împotrivă, te rog postează-l pentru traducere. Sper să 
>> se găsească un candidat, altfel va trebui să-l fac eu :)
>
> Nu e neapăra nevoie să treacă todo-ul asta pe la mine, ba chiar aș vrea 
> să mai fie și alții care să dea de lucru echipei ;-) .

Să respectăm ierarhia ;)

Totuși, puțină coordonare nu strică. Resursele noastre sunt limitate așa 
că nu strică să stabilim ce este prioritar și ce nu. După ce termin 
traducerile pentru etch-și-jumătate am să încerc să trasez o propunere 
referitor la paginile www.

Salutări,
Andrei
-- 
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: