[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://logtool-- 
stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: logtool@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-07-08 19:57+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-07-10 14:55+0300\n"
"Last-Translator: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>\n"
"Language-Team: romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Manual configuration of logtool's database?"
msgstr "Configurare manuală a bazei de date folosită de logtool?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Logtool needs a database with regular expressions that describe logfile "
"entries that should be ignored, or considered less important. You can write "
"this database manually, or use the very flexible database in the package "
"logcheck-database for this purpose."
msgstr "Logtool are nevoie de o bază de date cu expresiile regulate care descriu intrările din fișierele jurnal ce trebuie ignorate, sau considerate mai puțin importante. Puteți să scrieți această bază de date manual sau puteți folosi baza de date foarte flexibilă ce vine cu pachetul logcheck-database pentru acest scop."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"If you choose to use logcheck-database and already added values to the files "
"in /etc/logtool, these files will be replaced by symbolic links in the "
"logcheck database (although backups will be preserved). Make sure this is "
"not unwanted behaviour."
msgstr "Dacă alegeți să folosiți baza de date din pachetul logcheck dar ați adăugat deja valori în fișierele din /etc/logtool, aceste fișiere vor fi înlocuite cu legături simbolice în baza de date logcheck (deși se vor păstra și copii de siguranță). Fiți siguri că doriți acest lucru."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Reply positively to manually write a database, or negatively to use the "
"database from the package \"logcheck-database\"."
msgstr "Răspundeți pozitiv dacă vreți să scrieți manual o bază de date sau negativ dacă vreți să utilizați baza de date din pachetul \"logcheck-database\""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Note: since logtool does not depend on this database (but instead Recommends "
"it), the default answer to this question is to manually configure the "
"database."
msgstr "Notă: deoarece logtool nu depinde de această bază de date (dar este recomandată), răspunsul implicit la această întrebare este de a configura manual baza de date."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid "Do you want to use the '${level}' level regular expressions?"
msgstr "Doriți să folosiți expresii regulate de nivelul '${level}'?"

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid ""
"The database in the logcheck-database package defines three levels: "
"paranoid, server, and workstation; and it also has a database for cracking, "
"violations, and ignored violations ('violations-ignore'). Logcheck allows "
"you to pick one of the levels, and ignores the rest."
msgstr ""
"Baza de date din pachetul logcheck-package definește trei nivele: "
"paranoic, server, și stație de lucrul; și include o bază de date pentru determinarea încălcărilor, sau ignorări ale încălcărilor ('violations-ignore'). Logcheck vă permite să alegeți unul din aceste nivele și le ignoră pe celelalate. "

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid ""
"Logtool, on the other hand, can use multiple databases, which either specify "
"lines that should be completely excluded from output (/etc/logtool/exclude) "
"or lines that should be given a specific color (green, yellow, blue, "
"magenta, cyan, brightcyan). There is also the possibility to not create an "
"exclude file, and use an 'include' style of file instead; its use is not "
"recommended. Last but not least, files that are not excluded from output but "
"that do not match any other regular expression are colored red."
msgstr "Logtool poate folosi mai multe baze de date, care fie specifică linii care trebuie excluse complet din rezultat (/etc/logtool/exclude) sau linii care trebuie trebuie colorate (în verde, galben, albastru, violet, turcoaz, turcoaz deschis). Există și posibilitatea să nu creeze un fișier de excluderi și să se creeze un fișier de includeri; acest mod de utilizare nu este recomandat. Fișierele care nu sunt excluse din rezultat dar care nu se potrivesc cu nici o altă expresie regulată sunt colorate în roșu."

#. Type: boolean
#. Description
#. NOTE to translators: The terms 'paranoid', 'server', 'workstation',
#. 'violations', 'cracking', and 'violations-ignore' refer to file names in
#. /etc/logcheck. To avoid user confusion, these terms should either NOT be
#. translated, or the translated terms should be mentioned between brackets
#. after the untranslated version, like so:
#. violations (inbreuken).
#. Or, if you prefer, the other way around.
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you want to map the '${level}' level database of regular expressions to "
"one of the above specified options, then answer positively to this question."
msgstr "Dacă doriți să stabiliți o legătură între nivelul '${level}' al bazei de date cu expresii regulate și una din opțiunile de mai sus atunci răspundeți pozitiv la această întrebare."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:4001
msgid "exclude, include, green, yellow, blue, magenta, cyan, brightcyan"
msgstr "exclude, include,verde, galben, albastru, violet, turcoaz, turcoaz-deschis"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid "What do you want the ${level} level of regular expressions to do?"
msgstr "Ce doriți să facă nivelul ${level} de expresii regulate?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"Please specify what you want to do with a line if it matches at least one of "
"the regular expressions in the ${level} level database. You have the "
"following options (note that regular expressions are matched on a line-per-"
"line basis):"
msgstr "Alegeți ce trebuie să se întâmple cu o linie dacă aceasta se potrivește cu cel puțin o expresie regulată din nivelul ${level} al bazei de date. Puteți alege din următoarele variante (rețineți că expresiile regulate sunt verificate pe linii de text):"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
" * exclude: discard matching lines\n"
" * include: discard all but matching lines. Not recommended. Note that\n"
"   this is mutually exclusive with 'exclude'.\n"
" * green, yellow, blue, magenta, cyan, brightcyan: give matching lines\n"
"   the specified color."
msgstr ""
" * exclude: renunță la liniile care verifică această expresie\n"
" * include: renunță la toate linile mai puțin cele care verifică această regulă. Nu este recomandată. Rețineți că \n"
"   acest lucru este mutual exclusiv cu 'exclude'.\n"
" * verde, galben, albastru, violet, turcoaz, turcoaz deschis: colorează liniile\n"
"   care verifică regula expresia în culoarea respectivă."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:4002
msgid ""
"Note that each option can be specified for only one of paranoid, server, or "
"workstation."
msgstr "Rețineți că fiecare opțiune poate fi specificată doar pentru unul din modurile: paranoi, server sau stație de lucru."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please do not select an action more than once"
msgstr "Nu alegeți o acțiune de mai multe ori"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"You have selected the action ${action} for at least ${level1} and ${level2}. "
"This is invalid; please either select a unique action for each level, or go "
"back and choose not to use a certain level."
msgstr "Ați ales acțiunea ${action} pentru cel puțin nivelele ${level1} și ${level2}. Acest lucru nu este permis, fie alegeți o acțiune unică pentru fiecare nivel sau alegeți șă nu utilizați un anumit nivel."

Attachment: signature.asc
Description: Aceast fragment din mesaj este semnat digital


Reply to: