[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://twikiIgor Stirbu wrote:
Salut,

Am o întrebare mai mult de clarificare :
- în română se practică virgula înaine de „și"?
exemplu: „unu, doi, și trei" sau „unu, doi și trei"

nu. în genere

excepție: dacă nu urmează o propoziție cicumstanțială condițională (dacă îmi aduc aminte bine, așa se numea), dar „și” nu este o conjuncție specifică acestui tip propoziții subordonate.

am corectat

În câteva locuri se întâlnește „care apar atunci
când apar probleme". Al doilea „apar" -> „au loc",
de ex.

Am corectat.

„permite privilegii" -> „acorda privilegii"--
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translations for PACKAGE package
# Traducerea în limba românÄ? pentru pachetul PACKAGE.
# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007, 2008.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: twiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-28 14:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-06-28 21:09+0300\n"
"Last-Translator: Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < 20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#| msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
msgid "URL of the server TWiki runs under:"
msgstr "URL-ul pentru serverul pe care ruleazÄ? TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please enter the web server URL (such as \"http://www.example.org/\";). "
"Complete TWiki URLs will be constructed from this value plus the string "
"\"twiki/\"."
msgstr "IntroduceÈ?i URL-ul serverului web (de exemplu â??http://www.example.org/â;??). URL-urile complete ale lui TWiki vor fi construite din acestÄ? valoare plus È?irul â??twikiâ??."

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:9001
msgid "Email address of the webmaster for this TWiki:"
msgstr "Adresa de poÈ?tÄ? electronicÄ? a administratorului acestui TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#| msgid ""
#| "This email address gets mail for new user registration, and is listed on "
#| "the \"oops\" page when things go wrong."
msgid ""
"Please enter the email address that will receive new user registration mail. "
"This address will also be displayed in the \"oops\" page when errors occur."
msgstr "IntroduceÈ?i adresa de email care va primi mesajele legate de înregistrÄ?rile noi. AceastÄ? adresÄ? va fi afiÈ?atÄ? È?i pe pagina care e vizibilÄ? atunci când apar probleme."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
msgid "Perform install of default wiki Topic Set?"
msgstr "Se instaleazÄ? setul implicit pentru wiki?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user registration "
"pages, documentation, and tutorials."
msgstr "TWiki include un set complet â??de începutâ?? care include paginile de înregistrare pentru utilizatori, documentaÈ?ie È?i tutoriale."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Accept this option unless you want to use an existing TWiki data set (for "
"instance, one left over from a previous installation)."
msgstr "AcceptaÈ?i aceastÄ? opÈ?iune doar dacÄ? nu intenÈ?ionaÈ?i sÄ? folosiÈ?i un set de date TWiki existent (de exemplu, unul rÄ?mas de la o instalare anterioarÄ?)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#| msgid ""
#| "TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user "
#| "registration pages, documentation, and tutorials.  Only decline if you're "
#| "re-installing TWiki after deleting the package and want to keep the old "
#| "data, or if you've got a TWiki data set from your own manual install.  If "
#| "data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked.  "
#| "The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
#| "(and twiki-pub.tar.gz), if you want to install it manually or compare "
#| "your topics with the new version."
msgid ""
"If data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked. "
"The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
"(and twiki-pub.tar.gz) if you want to install it manually or compare the "
"topics with the new version."
msgstr ""
"DacÄ? data/Main/WebHome.txt este prezent, â??setul implicit de pornireâ?? nu va fi despachetat. FiÈ?ierele parte din setul "
"implicit pot fi gÄ?site în /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz (È?i twiki-pub."
"tar.gz), dacÄ? doriÈ?i sÄ? le instalaÈ?i manual sau sÄ? comparaÈ?i ce aveÈ?i "
"dumneavoastrÄ? cu ce este în versiunile noi."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:11001
msgid "Admin User Registration configuration required"
msgstr "Trebuie sÄ? configuraÈ?i utilizatorul care administreazÄ? înregistrÄ?rile"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:11001
msgid ""
"After you have created yourself a user, edit the Main.TWikiAdminGroup to "
"restrict Admin privileges to that user."
msgstr ""
"DupÄ? ce aÈ?i creat un utilizator pentru dumneavoastrÄ?, editaÈ?i Main."
"TWikiAdminGroup pentru a acorda privilegii de administrare doar acelui "
"utilizator."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Apache user allowed access to 'configure' script:"
msgstr "Utilizatorul apache cÄ?ruia îi este permis accesul la scriptul â??configureâ??:"

#. Type: string
#. Description
#. Translators, do not translate "'configure'" script's name
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the username of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr "IntroduceÈ?i numele utilizatorului Apache cÄ?ruia îi va fi permis sÄ? ruleze scriptul de configurare de la http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password for '${configuser}':"
msgstr "Parola pentru '${configuser}':"

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "configuser" in the variable
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the password of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr "IntroduceÈ?i parola utilizatorului apache cÄ?ruia îi va fi permis sÄ? ruleze scriptul de configurare de la http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password confirmation:"
msgstr "Confirmarea parolei:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please re-enter the same password, for verification."
msgstr "IntroduceÈ?i din nou aceiaÈ?i parolÄ?, pentru verificare."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Nepotrivire de parole"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "The passwords you entered didn't match. You will have to enter them again."
msgstr "Parolele introduse nu s-au potrivit. Va trebui sÄ? le introduceÈ?i din nou."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
msgstr "URL-ul pentru nivelul cel mai de sus pentru serverul pe care ruleazÄ? TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"For a normal install, this should be a URL for your web server's full name, "
"which is used to construct URLs on some pages.  The install will serve up "
"the data by adding \"twiki\" to the end of this setting; it is also needed "
"for certain redirections."
msgstr ""
"Pentru o instalare normalÄ?, acesta ar trebui sÄ? fie URL-ul complet al "
"serverului care va fi folosit pentru a crea URL-uri pe unele pagini. "
"Sistemul va furniza datele de la adresa precizatÄ? la care se va adÄ?uga la "
"sfârÈ?it È?irul de caractere â??twikiâ??; acest lucru este necesar È?i pentru "
"anumite redirectÄ?ri."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This email address gets mail for new user registration, and is listed on the "
"\"oops\" page when things go wrong."
msgstr ""
"AceastÄ? adresÄ? va primi mesajele legate de înregistrÄ?rile noi È?i este "
"afiÈ?atÄ? pe paginile care apar atunci când apar probleme."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
msgstr "Se instaleazÄ? È?i setul implicit pentru wiki la instalarea iniÈ?ialÄ??"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user registration "
"pages, documentation, and tutorials.  Only decline if you're re-installing "
"TWiki after deleting the package and want to keep the old data, or if you've "
"got a TWiki data set from your own manual install.  If data/Main/WebHome.txt "
"is present, the starter kit will not be unpacked.  The starter kit files can "
"be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz (and twiki-pub.tar.gz), if "
"you want to install it manually or compare your topics with the new version."
msgstr ""
"TWiki include un â??set implicit de pornireâ?? complet care include paginile "
"pentru înregistrarea utilizatorilor, documentaÈ?ie È?i ghiduri. RefuzaÈ?i doar "
"dacÄ? reinstalaÈ?i TWiki dupÄ? È?tergerea pachetului È?i doriÈ?i sÄ? pÄ?straÈ?i "
"datele vechi, sau dacÄ? aveÈ?i un set de date pentru TWiki rezultat dintr-o "
"instalare proprie fÄ?cutÄ? manual. DacÄ? data/Main/WebHome.txt este prezent, "
"â??setul implicit de pornireâ?? nu va fi despachetat. FiÈ?ierele parte din setul "
"implicit pot fi gÄ?site în /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz (È?i twiki-pub."
"tar.gz), dacÄ? doriÈ?i sÄ? le instalaÈ?i manual sau sÄ? comparaÈ?i ce aveÈ?i "
"dumneavoastrÄ? cu ce este în versiunile noi."


Reply to: