[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

twiki 1:4.1.2-3.2: Please update debconf PO translation for the package twikiHi,

A l10n NMU will happen on twiki pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Saturday, July 05, 2008.

Thanks,

# translation of ro.po to Romanian
# Romanian translations for PACKAGE package
# Traducerea în limba română pentru pachetul PACKAGE.
# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Eddy Petrisor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
# Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: twiki@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-06-28 14:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-18 13:40+0200\n"
"Last-Translator: Eddy Petrișor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
#, fuzzy
#| msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
msgid "URL of the server TWiki runs under:"
msgstr ""
"URL-ul pentru nivelul cel mai de sus pentru serverul pe care rulează TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Please enter the web server URL (such as \"http://www.example.org/\";). "
"Complete TWiki URLs will be constructed from this value plus the string "
"\"twiki/\"."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:9001
msgid "Email address of the webmaster for this TWiki:"
msgstr "Adresa de poştă electronică a administratorului acestui TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "This email address gets mail for new user registration, and is listed on "
#| "the \"oops\" page when things go wrong."
msgid ""
"Please enter the email address that will receive new user registration mail. "
"This address will also be displayed in the \"oops\" page when errors occur."
msgstr ""
"Această adresă va primi mesajele legate de înregistrările noi şi este "
"afişată pe paginile care apar atunci când apar probleme."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
msgid "Perform install of default wiki Topic Set?"
msgstr "Se instalează şi setul implicit pentru wiki la instalarea iniţială?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user registration "
"pages, documentation, and tutorials."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Accept this option unless you want to use an existing TWiki data set (for "
"instance, one left over from a previous installation)."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user "
#| "registration pages, documentation, and tutorials.  Only decline if you're "
#| "re-installing TWiki after deleting the package and want to keep the old "
#| "data, or if you've got a TWiki data set from your own manual install.  If "
#| "data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked.  "
#| "The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
#| "(and twiki-pub.tar.gz), if you want to install it manually or compare "
#| "your topics with the new version."
msgid ""
"If data/Main/WebHome.txt is present, the starter kit will not be unpacked. "
"The starter kit files can be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz "
"(and twiki-pub.tar.gz) if you want to install it manually or compare the "
"topics with the new version."
msgstr ""
"TWiki include un „set implicit de pornire” complet care include paginile "
"pentru înregistrarea utilizatorilor, documentaţie, şi ghiduri. Refuzaţi doar "
"dacă reinstalaţi TWiki după ştergerea pachetului şi doriţi să păstraţi "
"datele vechi, sau dacă aveţi un set de date pentru TWiki rezultat dintr-o "
"instalare proprie făcută manual. Dacă data/Main/WebHome.txt este prezent, "
"„setul implicit de pornire” nu va fi despachetat. Fişierele parte din setul "
"implicit pot fi găsite în /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz (şi twiki-pub."
"tar.gz), dacă doriţi să le instalaţi manual sau să comparaţi ce aveţi "
"dumneavoastră cu ce este în versiunile noi."

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:11001
msgid "Admin User Registration configuration required"
msgstr "Trebuie să configuraţi utilizatorul care administrează înregistrările"

#. Type: note
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:11001
msgid ""
"After you have created yourself a user, edit the Main.TWikiAdminGroup to "
"restrict Admin privileges to that user."
msgstr ""
"După ce aţi creat un utilizator pentru dumneavoastră, editaţi Main."
"TWikiAdminGroup pentru a permite privilegii de administrare doar acelui "
"utilizator."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Apache user allowed access to 'configure' script:"
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#. Translators, do not translate "'configure'" script's name
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please enter the username of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Password for '${configuser}':"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#. Translators, do not translate "configuser" in the variable
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please enter the password of the apache user who will be allowed to run the "
"configure script at http://localhost/cgi-bin/twiki/configure.";
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Password confirmation:"
msgstr ""

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please re-enter the same password, for verification."
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Password mismatch"
msgstr ""

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The passwords you entered didn't match. You will have to enter them again."
msgstr ""

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid "Top-level URL of the server TWiki runs under:"
msgstr ""
"URL-ul pentru nivelul cel mai de sus pentru serverul pe care rulează TWiki:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8002
msgid ""
"For a normal install, this should be a URL for your web server's full name, "
"which is used to construct URLs on some pages.  The install will serve up "
"the data by adding \"twiki\" to the end of this setting; it is also needed "
"for certain redirections."
msgstr ""
"Pentru o instalare normală, acesta ar trebui să fie URL-ul complet al "
"serverului care va fi folosit pentru a crea URL-uri pe unele pagini. "
"Sistemul va furniza datele de la adresa precizată la care se va adăuga la "
"sfârşit şirul de caractere „twiki”; acest lucru este necesar şi pentru "
"anumite redirectări."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"This email address gets mail for new user registration, and is listed on the "
"\"oops\" page when things go wrong."
msgstr ""
"Această adresă va primi mesajele legate de înregistrările noi şi este "
"afişată pe paginile care apar atunci când apar probleme."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Install default wiki Topic Set on initial install?"
msgstr "Se instalează şi setul implicit pentru wiki la instalarea iniţială?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"TWiki includes a complete \"starter kit\" which includes user registration "
"pages, documentation, and tutorials.  Only decline if you're re-installing "
"TWiki after deleting the package and want to keep the old data, or if you've "
"got a TWiki data set from your own manual install.  If data/Main/WebHome.txt "
"is present, the starter kit will not be unpacked.  The starter kit files can "
"be found in /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz (and twiki-pub.tar.gz), if "
"you want to install it manually or compare your topics with the new version."
msgstr ""
"TWiki include un „set implicit de pornire” complet care include paginile "
"pentru înregistrarea utilizatorilor, documentaţie, şi ghiduri. Refuzaţi doar "
"dacă reinstalaţi TWiki după ştergerea pachetului şi doriţi să păstraţi "
"datele vechi, sau dacă aveţi un set de date pentru TWiki rezultat dintr-o "
"instalare proprie făcută manual. Dacă data/Main/WebHome.txt este prezent, "
"„setul implicit de pornire” nu va fi despachetat. Fişierele parte din setul "
"implicit pot fi găsite în /usr/share/twiki/twiki-data.tar.gz (şi twiki-pub."
"tar.gz), dacă doriţi să le instalaţi manual sau să comparaţi ce aveţi "
"dumneavoastră cu ce este în versiunile noi."

Reply to: