[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] po-debconf://audaciousion iovu wrote:

pentru curățarea paginii cu starea traducerilor[1] am să tratez ca terminat po-debconf-ul pentru audacious (a fost o
eroare modul de precizare a subiectului)

[1] http://www.tmlug.ro/traduceri/
-- 
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: