[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Please update debconf PO translation for the package kdebase 4:3.5.5a.dfsg.1-6Hi,

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
kdebase. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug report against kdebase.

The deadline for receiving the updated translation is Thursday, April 19, 2007.


Thanks,

# translation of xserver-xorg_debian_po_ro.po to Romanian
# debconf templates for xorg-x11 package
#
# $Id: pothead.in 189 2005-06-11 00:04:27Z branden $
#
# Copyright:
# Branden Robinson, 2000--2004
#
# This file is distributed under the same license as the xorg-x11 package.
# Please see debian/copyright.
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf is available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Eddy Petrişor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2005.
# Ruşeţ Zeno <rzeno@cwazy.co.uk>, 2005.
# Eddy Petrisor <eddy.petrisor@gmail.com>, 2005.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xserver-xorg_debian_po_ro\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-qt-kde@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-23 07:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-13 18:24+0200\n"
"Last-Translator: Eddy Petrişor <eddy.petrisor@gmail.com>\n"
"Language-Team: Romanian <debian-l10n-romanian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=3;plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?"
"2:1))\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
#, fuzzy
msgid "Default display manager:"
msgstr "Selectaţi managerul de ecran implicit dorit."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"Un manager de ecran este un program care oferă facilitatea de autentificare "
"grafică sistemului de ferestre X."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed. Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"Doar un singur manager de ecran poate guverna un anumit server X, dar mai "
"mulţi manageri de ecran sunt instalaţi. Sunteţi rugat să selectaţi managerul "
"care ar trebui să pornească în mod implicit."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
#, fuzzy
msgid ""
"Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager."
msgstr ""
"(Mai mulţi manageri de ecran pot rula simultan dacă sunt configuraţi să "
"guverneze servere diferite; pentru a obţine acest lucru, configuraţi "
"managerii de ecran corespunzător, editaţi fiecare dintre script-urile lor de "
"iniţializare din /etc/init.d şi dezactivaţi testul de manager de ecran "
"implicit.)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
#, fuzzy
msgid "Stop the kdm daemon?"
msgstr "Doriţi să opriţi demonul kdm?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
"and removal, but it appears to be managing at least one running X session."
msgstr ""
"Demonul X de management al ecranului (kdm) este, în mod obişnuit oprit la "
"înnoirea sau ştergerea pachetului, dar se pare că acesta guvernează cel "
"puţin o sesiune X care rulează acum. Dacă kdm este oprit acum, orice sesiune "
"guvernată de el va fi terminată. Altfel, îl puteţi lăsa pe kdm să ruleze şi "
"noua versiune va avea efect la următoarea repornire a demonului."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
#, fuzzy
msgid ""
"If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
"Otherwise, the new version will take effect the next time the daemon is "
"restarted."
msgstr ""
"Demonul X de management al ecranului (kdm) este, în mod obişnuit oprit la "
"înnoirea sau ştergerea pachetului, dar se pare că acesta guvernează cel "
"puţin o sesiune X care rulează acum. Dacă kdm este oprit acum, orice sesiune "
"guvernată de el va fi terminată. Altfel, îl puteţi lăsa pe kdm să ruleze şi "
"noua versiune va avea efect la următoarea repornire a demonului."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "The X display manager (kdm) daemon is typically stopped on package "
#~ "upgrade and removal, but it appears to be managing at least one running X "
#~ "session."
#~ msgstr ""
#~ "Demonul X de management al ecranului (kdm) este, în mod obişnuit oprit la "
#~ "înnoirea sau ştergerea pachetului, dar se pare că acesta guvernează cel "
#~ "puţin o sesiune X care rulează acum. Dacă kdm este oprit acum, orice "
#~ "sesiune guvernată de el va fi terminată. Altfel, îl puteţi lăsa pe kdm să "
#~ "ruleze şi noua versiune va avea efect la următoarea repornire a demonului."

#~ msgid "Select the desired default display manager."
#~ msgstr "Alegeţi administratorul de ecran implicit, pe care îl doriţi."

#~ msgid ""
#~ "Only one display manager can manage a given X server, but multiple "
#~ "display manager packages are installed. Please select which display "
#~ "manager should run by default."
#~ msgstr ""
#~ "Doar un singur administrator de ecran poate administra un server X dat, "
#~ "dar sunt instalaţi mai mulţi administratori. Alegeţi care administrator "
#~ "de ecran să ruleze implicit."

#~ msgid ""
#~ "(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured "
#~ "to manage different servers; to achieve this, configure the display "
#~ "managers accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and "
#~ "disable the check for a default display manager.)"
#~ msgstr ""
#~ "(Simultan pot rula mai mulţi administratori de ecran dacă sunt "
#~ "configuraţi să administreze servere diferite; pentru a obţine acest "
#~ "lucru, configuraţi administratorul de ecran pentru această funcţie, "
#~ "editaţi scripturile de iniţiere din /etc/init.d, şi dezactivaţi opţiunea "
#~ "de verificare a administratorului de ecran implicit.)"

#~ msgid "Do you wish to stop the kdm daemon?"
#~ msgstr "Doriţi să opriţi demonul kdm?"

#~ msgid ""
#~ "The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package "
#~ "upgrade and removal, but it appears to be managing at least one running X "
#~ "session. If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be "
#~ "terminated. Otherwise you may leave kdm running, and the new version will "
#~ "take effect the next time the daemon is restarted."
#~ msgstr ""
#~ "Demonul K Desktop manager (kdm) este oprit de obicei la actualizarea "
#~ "pachetuluişi la eliminarea sa, dar se pare că acum administrează o "
#~ "sesiune X de lucru.Dacă demonul kdm este oprit acum, orice sesiune X pe "
#~ "care o administrează va fi oprită. O alternativă ar fi să lăsaţi kdm să "
#~ "ruleze, iar noua versiune va ruladata viitoare când demonul va fi "
#~ "repornit."

Reply to: