[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Fwd: ceva probleme]-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Salutare,

Eugen mi-a spus că nu poate lucra la traduceri :-(. Cine crede că
poate prelua notele de lansare şi ce traduceri mai are Eugen, e
binevenit.

Mulţumim Eugen pentru cât ai făcut până acum.

- -------- Original Message --------
Subject: ceva probleme
Date: Sun, 25 Feb 2007 13:12:53 +0200
From: stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>
To: eddy.petrisor@gmail.com

Salut,

Sunt câteva probleme din cauza cărora nu cred că mai pot să lucrez (cel
puţin până în vară - nu ne mai lasă ăştia la facultate cu
calculatoare :-(). Să văd cum evoulează treburile, poate poate viitorul
sună bine şi pentru mine, şi te anunţ dacă apare ceva.

Îţi trimit mai jos ce sursa de la notele de lansare. Am făcut tot mai
puţin partea cu mesajul de eroare, care a rămas la fel cum era. Nu am
trimis-o spre includere.


- --
stan ioan-eugen <stan.ieugen@gmail.com>


- --
Regards,
EddyP
=============================================
"Imagination is more important than knowledge" A.Einstein
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFF5CkoY8Chqv3NRNoRAm03AJ4/6SG7+daAlUwtXNguwKORJgEqLwCgoe6H
i6INDxe2d3n2vuz2CKgVhBc=
=w/NU
-----END PGP SIGNATURE-----
<!DOCTYPE debiandoc PUBLIC "-//DebianDoc//DTD DebianDoc//EN" [
 <!entity % dynamicdata SYSTEM "../dynamic.ent"    > %dynamicdata;
 <!entity % shareddata  SYSTEM "../release-notes.ent" > %shareddata;
 <!entity docid "$Id: release-notes.ro.sgml,v 1.119 2007/02/13 09:09:26 
jseidel Exp $">
]>

<!-- Be careful with automatic reformatting. Please note that the indentation
   in examples is used in the output (plus additional space) as well. -->

<!-- Updated to version 1.55 of the English original, Dan Damian -->
<!-- Updated to version 1.71 of the English original, Eddy Petris -->
<!-- Updated to versiuon 1.119 of the English original, Stan Ioan-Eugen-->
<debiandoc>
 <book>
 <titlepag>
  <title>Note de lansare pentru &debian; &release; ("&releasename"), &arch-title;</title>
   <author>
    <name>Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob
    Bradford (actual), Frans Pop (actual), Andreas Barth (actual)</name><email></email>
   </author>
   <author>
    <name></name><email>debian-doc@lists.debian.org</email></author>
   <version>&docid;</version>
  </titlepag>
  <toc detail="sect1">
   <chapt id="about"><heading>Introducere</heading>

	<p>Scopul principal al acestor Note de Lansare este de a informa 
	utilizatorii despre schimbãrile majore din aceastã lansare a 
	distribuþiei Debian, de oferi informaþii despre cum sã se actualizeze
	în siguranþa de la lansarea precedentã ºi nu în ultimul rând de a
	informa utilizatorii despre problemele cunoscute ce pot apãrea la 
	actualizarea sau la folosirea acestei lansãri.</p> 

	<p>De notat faptul cã este imposibil sã fie listate toate problemele 
	cunoscute ºi de aceea s-a realizat o selecþie pe baza relevanþei ºi
	impactului pe care îl au.</p>

	<p>Cea mai recentã versiune a acestui document este întotdeauna
	disponibilã la <url id="&url-release-notes;">. Dacã versiunea pe care
	o aveþi este mai veche de o lunã, este indicat sã descãrcaþi
	ultima versiune.]</p>

	<p>A se nota faptul cã oferim suport ºi documentãm actualizãrile doar
    pornind de la versiunea anterior lansatã (în acest caz, pornind de la
    &oldreleasename;). Dacã trebuie sã actualizaþi pornind de la versiuni
    mai vechi, vã rugãm sã citiþi ediþiile precedente ale
	notelor de lansare.</p>

<!--
    <sect id="changes"><heading>Changes in the Release Notes</heading>
 
     <p>Aceastã secþiune conþine lista modificãrilor apãrute în Notele 
	 de Lansare de la versiunea originalã care a fost publicatã cu 
	 &debian; &release;r0. Corecturile minore de text sunt omise.</p>

     <p><list>
      <item><p>Descrierea modificãrilor.</p></item>
     </list></p>

    </sect>
-->

   </chapt>
   
   <chapt id="whats-new"><heading>Noutãþi în &debian; &release;</heading>

	<p>Aceastã versiune adaugã suport oficial pentru arhitectura AMD64
	care suportã procesoare atât de la Intel (EM64T) cât ºi de la AMD (AMD64).
	În timpul versiunii anterior lansate, &debian; 3.1 ('sarge'), o versiune
	neoficialã a acestei portãri era disponibilã. Actualizarea pornind de la
	aceastã versiune neoficialã ar trebui sã fie posibilã folosind aceste
	note de lansare, dar pentru acest lucru nu se oferã suport.</p>

	<p>S-a renunþat la suportul oficial pentru arhitectura Motorola 680x0
	('m68k') deoarece aceastã arhitecturã nu a îndeplinit criteriile impuse
	de cãtre managerii pentru lansãrile Debian. Cele mai importante motive din
	spatele acestei decizii sunt performanþa ºi suportul limitat din partea
	autorilor originari pentru ansamblul de unelte esenþiale. Totuºi, este de
	aºteptat ca portarea m68k sã rãmânã activã ºi disponibilã pentru instalare
	chiar dacã nu este parte din acestã versiune stabilã oficialã.</p>

	<p>De aici rezultã urmãtoarea listã de arhitecturi suportate pentru
	&debian; &releasename;:</p>

	<p>
		<list>
			<item><p>Intel x86 ('i386')</p></item>
			<item><p>Alpha ('alpha')</p></item>
			<item><p>SPARC ('sparc')</p></item>
			<item><p>PowerPC ('powerpc')</p></item>
			<item><p>ARM ('arm')</p></item>
			<item><p>MIPS ('mips' (Big endian) ºi 'mipsel' (Little endian))</p></item>
			<item><p>Intel Itanium ('ia64')</p></item>
			<item><p>HP PA-RISC ('hppa')</p></item>
			<item><p>S/390 ('s390')</p></item>
			<item><p>AMD64 ('amd64')</p></item>
		</list>
	</p>


	 <p>Puteþi citi mai multe despre starea portãrilor ºi afla
	 detalii specifice arhitecturii dvs. la <url id="&url-ports;"
	 name="paginile web ale portãrilor Debian">.</p>

<![ %secondrelease [

	 <p>Aceasta este doar cea de-a doua versiune oficialã a &debian;
	 pentru arhitectura &arch-title;. Suntem de pãrere cã ºi-a dovedit
	 maturitatea pentru a fi lansatã. Totuºi, din cauza faptului cã nu
	 a beneficiat de expunerea (testarea de cãtre utilizatori) de care au
	 avut parte alte arhitecturi, s-ar putea sã întâlniþi unele
	 probleme. Vã rugãm sã utilizaþi <url id="&url-bts;"
	 name="sistemul de raportare a problemelor"> pentru a raporta
	 eventualele probleme; vã rugãm sã precizaþi faptul cã problema
	 s-a produs pe platforma &architecture;.</p>

]]>

	 <p>&debian; &release; pentru arhitectura &arch-title; este
	 distribuitã cu versiunea de nucleu &kernelversion;.</p>


	<sect id="newdistro"><heading>Noutãþi în distribuþie</heading>

	<!-- TODO: Numbers need to be updated -->
	<p>TODO: Update numbers</p>
	<p>Aceastã nouã versiune Debian vine, ca de obicei, cu mult mai mult
		software decât versiunea precedentã, &oldreleasename;;
		distribuþia include peste 9000 de pachete noi. Majoritatea
		software-ului din distribuþie a fost actualizat: aproape 6500 de
		pachete software (adicã 73% din numãrul de pachete din
		&oldreleasename;). De asemenea, datoritã unor motive diverse,
		un numãr semnificativ de pachete a fost eliminat din distribuþie.
		Pentru aceste pachete nu veþi mai vedea actualizãri, acestea fiind
		marcate ca 'învechite' în interfeþele administratorilor de pachete.</p>
	
	<p>Cu aceastã versiune &debian; se trece de la XFree86 la versiunea 7.1
		a X.Org, ce include suport pentru o gamã largã de hardware, suport
		îmbunãtãþit pentru auto-detecþie. Acesta suportã ºi Compiz, care este
		unul dintre primii manageri de ferestre compozite pentru Sistemul de
		ferestre X care este capabil sã foloseascã accelerarea OpenGL.</p>
	
	<p>&debian; furnizeazã din nou aplicaþii pentru desktop. Printre altele,
		acum &debian; include GNOME 2.14, KDE 3.5 ºi OpenOffice.org 2.0.</p>
	
	<p>Versiunea &releasename; a lui <prgn>aptitude</prgn> este
		programul preferabil pentru lucrul în consolã. Acesta s-a dovedit
		a fi mai bun la rezolvarea dependenþelor decât
		<prgn/apt-get/. <prgn/aptitude/ suportã în linia de comandã 
		o mare parte a operaþiilor pe care le suportã ºi 
		<prgn/apt-get/. Dacã încã
	
	utilizaþi <prgn/dselect/, ar trebui sã încercaþi <prgn/aptitude/
		ca interfaþã pentru administrarea de pachete.</p>
	
	<p>Distribuþia oficialã &debian; conþine acum între treisprezece ºi
		cincisprezece CD-uri cu binare (în funcþie de arhitecturã), precum ºi
		un numãr similar de CD-uri cu surse. De asemenea, este 
		disponibilã ºi o versiune pe DVD a distribuþiei.</p>

	<sect1 id="volatile">	  <heading>debian-volatile este acum un serviciu oficial</heading>

      <p>Serviciul <em/debian-volatile/ care a fost introdus ca un 
	  serviciu neoficial cu lansarea &oldreleasename;, a devenit acum un 
	  serviciu oficial &debian;.</p>

      <p>Acest lucru înseamnã cã nu mai foloseºte o adresã 
	  <tt/.debian.net/, ºi foloseºte o adresã <tt/.debian.org/. 
	  Asiguraþi-vã cã aveþi actualizat fiºierul 
	  <file>/etc/apt/sources.list</file> dacã utilizaþi deja serviciul.
	  </p>

      <p>Serviciul <em/debian-volatile/ permite utilizatorilor sã 
	  actualizeze cu uºurinþã pachete stabile ce conþin informaþii ce îºi
	  pierd rapid actualitatea. Exemple de astfel de programe sunt lista
	  cu semnãturi de viruºi a unui program anti-virus sau lista unui 
	  filtru de spam. Pentru informaþii suplimentare ºi o listã de 
	  saituri-oglindã vizitaþi <url id="&url-debian-volatile"
      name="web page">.</p>

    </sect1>
	</sect>

    <sect id="inst-new"><heading>Noutãþi în sistemul de instalare</heading>

	<p>Sistemul de instalare Debian a fost îmbunãtãþit foarte mult de la
	prima sa lansare oficialã odatã cu &oldreleasename; ºi beneficiazã
	de suport îmbunãtãþit pentru detecþia hardware ºi câteva elemente
	noi.</p>
	<p>În aceste note de lansare vom prezenta doar schimbãrile
	majore din sistemul de instalare. Dacã vã intereseazã în detaliu 
	modificãrile apãrute de la &oldreleasename;, verificaþi anunþurile 
	de lansare pentru lansãrile beta ºi RC pentru &releasename; 
	disponibile pe pagina proiectului 
	  <url id="&url-installer-news" name="news history">.</p>

	 <sect1 id="inst-changes"><heading>Schimbãri majore</heading>

	  <p><taglist>
	   <tag>Nu se mai reiniþializeazã sistemul în timpul instalãrii</tag>
	   <item><p>Instalarea era împãrþitã în douã pãrþi: crearea unui
	 sistem de bazã bootabil, urmatã de o reiniþializare a sistemului
	ºi execuþia programului <prgn/base-config/ care se ocupa de 
	crearea utilizatorilor, instalarea sistemuli de administrare a pachetelor
	ºi instalarea unor pachete adiþionale (folosind tasksel).</p>
	   <p>Pentru &releasename;, stagiul al doilea al procesului de
	instalare a fost integrat chiar în sistemul de instalare Debian. Acest
	lucru aduce un numãr de avantaje printre care securitate 
	sporitã ºi faptul cã dupã reiniþializarea sistemului la sfârºitul
	procesului de instlare, noul sistem ar trebui sã aibã deja stabilite
	zona fusului orar ºi, dacã aþi instalat mediul Desktop, va porni 
	folsind interfaþa graficã.</p></item>
	   <tag>Codarea UTF-8 implicitã pentru noile sisteme</tag>
	   <item><p>Sistemul de instalare va configura sistemul sã 
	foloseascã codarea UTF-8 în locul codãrilor specifice fiecãrei limbi	
	(ca de exemplu ISO-8859-1, EUC-JP sau KOI-8).</p></item>

	   <tag>Flexibilitate la partiþionare</tag>
	   <item><p>Este posibil acum sã creaþi sisteme de fiºiere pe un 
	volum LVM folosind ghidul de partiþionarea.</p>
	   <p>Sistemul de instalare poate creea ºi sisteme de fiºiere 
	criptate. Folosind partiþionarea manualã puteþi alege între 
	<tt/dm-crypt/ ºi <tt/loop-aes/, folosind o parolã sau o cheie
	 aleatoare, ºi puteþi modifica diverse alte opþiuni. Folosind ghidul de
	partiþionare, sistemul de instalare va crea o partiþie LVM criptatã
	ce conþine, ca volume logice, orice alt sistem de fiºiere (cu excepþia
	<file>/boot</file>) .</p></item>

<![ %i386-amd64 [
	   <tag>Interfaþa graficã cu utilizatorul</tag>
	   <item><p>Dacã preferaþi o interfaþa graficã, încercaþi sã porniþi
	sistemul de instalare cu <tt/installgui/.</p>
	   <p>Funcþionalitatea sistemului de instalare în mod grafic este
	aproape identicã cu cea obiºnuitã, diferã doar prezentarea. 
	Existã o singurã excepþie: interfaþa graficã nu permite crearea de 
	partiþii criptate folosind chei aleatoare.</p>
	   <p>Notã: interfaþa graficã nu este disponibilã pentru toate 
	arhitecturile.</p></item>
]]>

<![ %powerpc [
	   <tag>Interfaþa graficã cu utilizatorul</tag>
	   <item><p>Pentru &arch-title; este disponibilã o imagine
	 separatã pentru sistemul de instalare cu interfaþã graficã dar este
	 încã experimentalã. Se ºtie cã merge pe majoritatea sistemelor 
	CHRP care au o placã graficã ATI, dar nu a fost suficient testatã 
	pe &arch-title; pentru a fi inclusã pe CD-urile de instalare normalã.
	</p>
	   <p>Dacã doriti sã încercaþi sistemul de instalare grafic, cãutaþi 
	imaginea "gtk-miniiso".</p></item>
]]>

	   <tag>Modul recuperare</tag>
	   <item><p>Puteþi folosi sistemul de instalare pentru a rezolva
	problemele apãrute la sistemul dumneavoastrã, ca de exemplu 
	dacã refuzã sã porneascã sistemul de operare. Primii paºi vor fi 
	la fel ca o instalare normalã, dar sistemul de instalare nu va porni
	programul de partiþionare. În schimb vã va oferi un meniu cu 
	opþiuni de recuperare.</p>
	   <p>Activaþi modul recuperare pornind sistemul de instalare
	cu <tt/rescue/, sau adãugând parametrul <tt>rescue/
	enable=true</tt>la pornirea sistemului.</p></item>

	   <tag>Folosind sudo în locul contrului root</tag>
	   <item><p>În timpul instalãrii tip expert puteþi alege sã nu
	creaþi un cont root (acesta va fi blocat), ºi sã configuraþi 
	în schimb <prgn/sudo/ astfel încât primul utilizator poate folosi
	 acest mecanism pentru administrarea sistemului.</p></item>

<!-- FIXME: Bug Manoj for a link to documentation on enabling SELinux -->
	   <tag>SELinux</tag>
	   <item><p>PAchetele necesare pentru suportul SELinux au 
	fost trecute la nivelul de prioritate "standard". Acest lucru 
	înseamnã cã vor fi instalate dacã alegeþi instalarea Standard. 
	Totuºi, suportul pentru SELinux nu este activat implicit. Dacã 
	doriþi sã securizaþi sistemul folosind SELinux, va trebui sã-l
	activaþi manual dupã instalare.</p></item>

<![ %not-s390 [
	   <tag>Noi limbi disponibile</tag>
	   <item><p>Mulþumitã eforturilor traducãtorilor, Debian poate
	fi instalat acum în $FIXME$ de limbi.
<![ %g-i [
	Dacã se foloseºte interfaþa graficã, sunt suportate încã $FIXME$
   de limbi.
]]>
	   </p></item>
]]> <!-- not-s390 -->

	  </taglist></p>
	 </sect1>

 <sect1 id="inst-auto"><heading>Instalare automatã</heading>

	  <p>O mulþime de modificãri menþionate în secþiunea anterioarã
	implicã ºi schimbãri în suportul sistemului de instalare pentru 
	instalarea automatã folosind fiºiere de configurare. Acest lucru 
	înseamnã cã dacã aveþi fiºiere de configurare a procesului automat
	de instalare care au funcþionat cu sistemul de instalare din
	 &oldreleasename;, s-ar putea ca acestea sã nu funcþioneze cu
	noul sistem de instalare fãrã modificãri.</p>

	  <p>Vestea bunã este cã <url id="&url-install-manual;"
	  name="Installation Guide"> are acum o anexã seeparatã cu 
	documentaþie detaliatã despre instalarea automatã preconficuratã.
	</p>

	  <p>Sistemul de instalare din &releasename; introduce niºte
	facilitãþi noi care permit o mai bunã ºi mai uºoarã automatizare a
	procesului de instalare. S-a adãugat ºi suport pentru partiþionare
	avansata folosind RAID, LVM ºi LVM criptat. Citiþi documentaþia
	pentru detalii suplimentare.</p>

	 </sect1>
    </sect>

   </chapt>

<!-- TODO: Mention default usage of UTF-8 for new installs -->
   <chapt id="installing"><heading>Instalãri noi</heading>

	<p>Sistemul de Instlare Debian este sistemul oficial de instalare 
	pentru Debian. Oferã diverse metode de instalare. Ce metode sunt 
	disponibile pentru instlarea sistemului dumneavoastrã depinde de
	arhitectura pe care o folosiþi.</p>

	<p>Imagini ale sistemului de instalare pentru &releasename; ºi 
	Ghidul de Instalare pot fi gãsite la adresa <url id="&url-installer;" name="Debian website">.</p>

	<p>Ghidul de Instalare este inclus ºi pe primul CD/DVD din setul 
	oficial de CD-uri/DVD-uri Debian, în locaþia:

    <example>
/doc/install/manual/<var>language</var>/index.html
    </example></p>

	<p>Puteþi verifica ºi adresa <url id="&url-installer;index#errata"
	name="errata"> pentru debian-installer.</p>

<![ %alpha [
    <!-- TODO: Still true? -->
    <p>Sistemul de instalare poate fi utilizat doar pe sisteme alpha care 
	suportã consola SRM. Asiguraþi-vã cã aþi activat consola SRM înainte
	sã începeþi instalarea. Dacã sistemul dumneavoastrã suportã doar
	consola AlphaBIOS/ARC, puteþi instala sistemul &releasename;
	folosind o instalare (minimalã) a sistemului &oldreleasename;
	urmatã de a actualizare a sistemului. Pentru informaþii suplimentare
	despre diferitele tipuri de console vã rugãm citiþi referinþele de la 
    <url id="http://www.debian.org/ports/alpha"; name="Debian alpha port web pages">.
    </p>
]]>

<![ %sparc [ 
   <sect id="sparc_fb"><heading>Probleme legate de framebuffer pe arhitecturile &arch-title;</heading>

    <p>Datoritã problemelor de afiºare pe unele sisteme, suportul
	pentru framebuffer este implicit dezactivat pentru &arch-title; pentru
	majoritatea plãcilor grafice. Acest lucru înseamnã cã vor fi probleme
	pe afiºajele care suportã corect framebuffer. Dacã obserfaþi
	probleme de afiºare în sistemul de instalare, puteþi încerca sã-l porniþi
	cu parametrul <tt>framebuffer=true</tt>. Vã rugãm sã ne
	anunþaþi dacã framebuffer-ul nu este folosit implicit, dar
	funcþioneazã pe hardware-ul dumneavoastrã.</p>

   </sect>
]]>

	<sect id="popcon"><heading>Concursul de popularitate</heading>

	<p>Spre deosebire de versiunea anterioarã, sistemul de instalare se va
	oferi din nou sã instaleze pachetul <package/popularity-contest/.</p>

	<p><package/popularity-contest/ oferã proiectului Debian informaþii
	valoroase despre utilizarea realã a pachetelor din distribuþie.
	Aceste informaþii sunt utilizate, în primul rând, pentru a decide
	ordinea în care pachetele sunt incluse pe CD-urile de instalare, fiind
	totodatã consultate de dezvoltatorii Debian pentru a decide dacã sã adopte
	sau nu un pachet care nu mai are responsabil.</p>

	<p>Informaþiile din <package/popularity-contest/ sunt procesate anonim.
	Am aprecia dacã aþi instala acest pachet ºi aþi permite participarea în
	sondajul oficial; astfel, aþi ajuta la îmbunãtãþirea Debian.</p>

	</sect>
   </chapt>

   <chapt id="upgrading"><heading>Actualizarea de la versiuni precedente</heading>

<!-- For doc-writers' convenience:
Debian Supported
release: architectures:

1.3.1 or less i386
2.0      i386,m68k
2.1	   i386,m68k,alpha,sparc
2.2	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm
3.0	    + hppa,s390,mips,mipsel,ia64
3.1	   i386,m68k,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64 (no changes)
4.0	   i386,alpha,sparc,powerpc,arm,hppa,s390,mips,mipsel,ia64,amd64
        (+ amd64; - m68k)
-->

    <sect id="backup"><heading>Pregãtirile pentru actualizare</heading>

     <p>Vã sugerãm sã citiþi ºi informaþiile de la <ref id="information"> 
	înainte de a începe actualizarea. Acest capitol trateazã problemele 
	ce pot sã aparã, care nu sunt direct legate de proceul de
	actualizare, dar care pot fi relevante.</p>

	 <p>Înainte de a vã actualiza sistemul, este foarte recomandat sã
	 faceþi o copie de siguranþã completã, sau cel puþin a datelor sau a
	 configuraþiilor pe care nu vã permiteþi sã le pierdeþi. Uneltele
	 ºi procesele de actualizare sunt suficient de mature, însã o
	 problemã hardware în mijlocul actualizãrii poate rezulta într-un
	 sistem afectat server.</p>

	 <p>Lucrurile principale pe care veþi dori sã le copiaþi sunt
	 conþinutul <file>/etc</file>, <file>/var/lib/dpkg</file> ºi
	 rezultatul rulãrii <tt>dpkg --get-selections "*"</tt> (ghilimelele
	 sunt importante).</p>

	 <p>Procesul de actualizare în sine nu modificã nimic în directorul
	 <file>/home</file>. Totuºi, unele aplicaþii (cum ar fi Mozilla sau
	 unele aplicaþii KDE) sunt cunoscute pentru faptul cã suprascriu 
	 valorile configuraþiilor utilizatorilor cu noi valori implicite în
	 momentul în care o versiune nouã a aplicaþiei este pornitã pentru
	 prima oarã de cãtre utilizator. Ca o precauþie, veþi dori probabil
	 sã faceþi o copie de siguranþã a fiºierelor ºi directoarelor ascunse
	 (care încep cu punct, "dotfiles") din directoarele utilizatorilor.
	 Copierea vã va putea ajuta sã recreaþi vechile configuraþii.
	 Probabil veþi dori sã informaþi utilizatorii dumneavoastrã în
	 legãturã cu aceastã problemã.</p>
	 

	 <p>Este înþelept sã vã informaþi din timp toþi utilizatorii
	 despre actualizarea planificatã, chiar dacã utilizatorii ce vã
	 acceseazã sistemul prin SSH (cel puþin) n-ar trebui sã sesizeze
	 prea multe în timpul actualizãrii ºi ar putea dori sã continue
	 lucrul. Dacã doriþi sã vã luaþi precauþii suplimentare,
	 faceþi o copie de siguranþã sau demontaþi partiþiile utilizatorilor
	 (<file>/home</file>) înainte de actualizare. O repornire nu va fi
	 necesarã în mod normal, cu excepþia cazului în care plãnuiþi
	 sã vã actualizaþi ºi nucleul.</p>


     <!-- TODO: Is not necessary to change the kernel? e.g. udev ? -->

	<p>Orice operaþie de instalare a pachetelor trebuie executatã
	cu drepturi de superutilizator, deci fie vã autentificaþi ca root,
	fie utilizaþi <prgn/su/ sau <prgn/sudo/ pentru a obþine drepturile
	de acces necesare.</p>

     <p>The upgrade has a few preconditions; you should check them
     before actually executing the upgrade.</p>

    <sect1><heading>Verificaþi dacã aveþi suficient spaþiu pentru actualizare</heading>

    <p>Trebuie sã verificaþi cã aveþi spaþiu suficient înainte de actualizarea sistemului aºa cum este descrisã în <ref id="upgrading_other">. Trebuie sã aveþi suficient spaþiu pe partiþia unde se aflã <file>/var/</file>, locul unde sunt descãrcate temporar pachetele ce vor fi instalate în sistemul dumneavoastrã. Dupã ce veþi termina de descãrcat pachetele, probabil veþi avea nevoie de spaþiu suplimentar pe celelalte partiþii pentru a instala actualizãrile pachetelor (care pot conþine biblioteci mai mari sau mai multe date) ºi pentru noile pachete ce vor fi descãrcate pentru a face actualizarea. Dacã este spaþiu suficient puteþi sfârºi în situaþia sã aveþi un sistem incomplet actualizat, din care va fi dificil de revenit.</p>

<!-- JFS: Apt will not always abort if you do not have enough disk space. 
    For reference see: #247331, #214119, #192146, #185201, #40438 and #32919 -->

    <p>Atât <prgn/aptitude/ cât ºi <prgn/apt/ vã vor afiºa informaþii detaliate despre spaþiul necesar instalãrii. Înainte sã începeþi actualizarea, puteþi vedea o estimare folosind comanda:
    </p>

     <p><example>
# aptitude -y -s -f --with-recommends dist-upgrade
[ ... ]
XXX upgraded, XXX newly installed, XXX to remove and XXX not upgraded.
Need to get xx.xMB/yyyMB of archives. After unpacking AAAMB will be used.
Would download/install/remove packages.
</example></p>
    

    <p>Dacã nu aveþi spaþiu suficient, asiguraþi-vã cã eliberaþi destul pentru actualizare. Puteþi:
    </p>
    
<!-- JFS There are more tips at 
    http://lists.debian.org/debian-user/2005/11/msg02078.html
    or   
    http://www.debian-administration.org/articles/143
    but maybe that should be in the Debian Reference best and pointed from here -->
    <p>
    <list>
<!-- JFS: Does aptitude to 'apt-get autoclean' by itself? -->
    <item>ªterge pachetele care au fost descãrcate anterior pentru a fi instalate (în <file>/var/cache/apt/archive</file>), curãþind depozitul temporar de pachete cu comanda <prgn>apt-get clean</prgn>.

<!-- JFS Point to http://www.enricozini.org/blog/eng/pkgsizestat.html ?
   Enrico's script shows files that occupy space in a given partition
   which might be good for systems that are heavily partitioned -->

    <item>ªterge pachetele vechi pe care nu le mai folosiþi. 
	Dacã aveþi instalat <prgn/popularity-contest/ , puteþi folosi 
	<prgn/popcon-largest-unused/ pentru a vedea care sunt cele mai mari 
	pachete pe care nu le folosiþi. Puteþi sã folosiþi ºi <prgn/deborphan/ sau <prgn/debfoster/ pentru a vedea pachetele depãºite(vedeþi <ref id="obsolete">).
    
    <item>Îndepãrtaþi pachetele care ocupã prea mult spaþiu, ºi care nu sunt necesare imediat (puteþi sã le reinstalaþi dupã actualizare). Puteþi afiºa pachetele care ocupã cel mai mult spaþiu folosind <prgn/dpigs/ (disponibilã în pachetul <package/debian-goodies/) sau cu <prgn/wajig/ (executând <tt>wajig size</tt>).
    
    <item>Mutaþi temporar pe un alt sistem, sau ºtergeþi permanent, fiºierele 
	jurnal de sistemem din <file>/var/log/</file>.

    </list></p>
    </sect1>

    <sect1 id="glibc-kernel"><heading>S-a renunþat la suportul pentru nucleele din seria 2.2</heading>
     <p>În cazul în care folosiþi un nucleu mai vechi de 2.4.1,
     trebuie sã actualizaþi (cel puþin) laa un nucleu din seria
     2.4 înainte sã actualizaþi pachetul <package/glibc/,
     de preferat înainte sã începeþi actualizarea.
     Este recomandat sã faceþi actualizarea la un nucleu din seria 2.6.     
	 </p>
    </sect1>

    <sect1 id="kernelorder"><heading>Actualizaþi nucleul sau mai întâi celelalte pachete?</heading>
<!-- TODO: remove this section, it is just that one can see "needs to be done" on the normal output -->
     <p>[FIXME: Needs decision/documentation whether to upgrade userland or kernel first.]</p>
    </sect1>

    </sect>

    <sect id="system-status">
    <heading>Verificarea stãrii sistemului</heading>

	<p>Procesul de actualizare descris în acest capitol a fost conceput
	pentru actualizãri de la sisteme &oldreleasename; "pure" fãrã
	pachete de la terþi. Este indicat sã ºtergeþi aceste pachete înainte de 	 sã începeþi actualizarea.</p>

	<p>Se pleacã de la presupunerea cã aþi actualizat pânã la ultima
	versiune minorã a lui &oldreleasename;. Dacã nu aþi fãcut acest
	lucru sau în caz de dubii,	urmaþi instrucþiunile de la 
	<ref id="old-upgrade">.</p>

	<sect1><heading>Dezactivarea alegerilor selective APT</heading>

		<p>Dacã aþi configurat APT sã instaleze anumite pachete dintr-o
			distribuþie diferitã de cea stabilã (de ex. din "testing"), probabil cã
			va trebui sã vã schimbaþi configuraþia alegerilor selective APT (stocatã în
			<file>/etc/apt/preferences</file>) pentru a permite actualizarea pachetelor
			la noua versiune stabilã. Mai multe informaþii despre alegerile selective APT
			pot fi gãsite în <manref name="apt_preferences" section="5">.</p>

		</sect1>
	
    <sect1><heading>Verificarea stãrii pachetelor</heading>

		<p>Indiferent de metoda utilizatã pentru actualizare, este
			recomandat sã verificaþi, mai întâi, starea tuturor pachetelor,
			asigurându-vã cã toate pachetele sunt într-o stare
			actualizabilã. Urmãtoarea comandã vã va afiºa eventualele pachete
			care au starea de jumãtate-instalat sau eºec-configurare,
			precum ºi cele cu o stare eronatã.
			
			<example>
# dpkg --audit
			</example></p>
		
		<p>Aþi putea, de asemenea, sã inspectaþi starea tuturor pachetelor
			de pe sistemul dvs. utilizând <prgn/dselect/, <prgn/aptitude/
			sau folosind comenzi precum

			<example>
# dpkg -l | pager 
			</example>
			
			sau
			
			<example>
# dpkg --get-selections &gt; ~/pac-curente.txt
			</example></p>

		<p>Este preferabil sã ºtergeþi orice pachete cu starea "pãstrat"
			înaintea actualizãrii. Dacã un pachet esenþial care trebuie
			actualizat este "pãstrat", actualizarea va eºua.</p>
		
		<p>A se reþine cã <prgn/aptitude/ foloseºte o metodã diferitã de a
			marca pachetele care sunt pãstrate faþã de <prgn/apt-get/ ºi
			<prgn/dselect/. Puteþi identifica pachetele pãstrate pentru
			<prgn/aptitude/ cu
		<example>
# aptitude search "~ahold" | grep "^.h"
		</example></p>

	<p>Dacã vreþi sã verificaþi pechetele care le aveþi pãstrate pentru
		<prgn/apt-get/, are trebui sã folosiþi
		<example>
# dpkg --get-selections | grep hold
		</example></p>

	<p>Dacã aþi modificat ºi recompilat un pachet local ºi nu l-aþi
	redenumit sau ataºat o epocã în versiune, trebuie sã îl
	plasaþi pe "pãstrat" pentru a preveni actualizarea sa.</p>

	<p>Starea "pãstrat" pentru <prgn/aptitude/ poate fi schimbatã folosind
	(înlocuiþi <tt/hold/ cu <tt/unhold/ pentru a demarca stare "pãstrat"):

	<example>
# aptitude hold <var>package_name</var>
	</example>
	</p>
     

	 <p>Dacã existã lucruri care trebuiesc reparate, este recomandabil sã
	 vã asiguraþi cã <file/sources.list/ se referã încã la
	 &oldreleasename;, dupã cum este explicat în <ref
	 id="old-sources">.</p>
	</sect1>

    <sect1 id="backports"><heading>Sursele neoficiale ºi "backport"-urile</heading>

		<p>Dacã aveþi pachete non-Debian pe sistemul dvs., ar
			trebui sã ºtiþi cã acestea ar putea fi eliminate în cursul
			actualizãrii datoritã dependenþelor conflictuale. Dacã aceste
			pachete au fost instalate prin adãugarea unei arhive suplimentare
			în <file>/etc/apt/sources.list</file>, ar trebui sã verificaþi
			dacã aceastã arhivã oferã pachete compilate pentru &releasename;
			ºi sã schimbaþi linia cu sursa corespunzãtoare la acelaºi moment
			cu schimabrea surselor pentru pachetele Debian.</p>
		
		<p>Unii utilizatori ar putea avea instalate pe sistemul lor &oldreleasename;
			pachete neoficiale mai noi, "backportate" instalate, care <em/existã/
			în Debian. Acestea, cel mai probabil vor cauza probleme în timpul
			actualizãrii, deoarece vor rezulta în conflicte de fiºiere.
			<footnote>Sistemul de administrare a pachetelor din Debian în mod
					normal nu permite unui pachet sã elimine sau sã înlocuiascã un
					fiºier deþinut de un alt pachet, decât dacã a fost definit sã
					înlocuiascã acel pachet.</footnote>.
			Secþiunea <ref id="trouble"> conþine câteva informaþii despre tratarea
				conflictelor de fiºiere, în cazul în care acestea apar.</p>
		</sect1>
	</sect>

	
	<sect id="upgrade-process"><heading>Pregãtirea surselor pentru APT</heading>

		<p>Înainte de a începe actualizarea, trebuie sã pregãtiþi
			fiºierul de configurare al lui <package/apt/ pentru lista de
			pachete, <file>/etc/apt/sources.list</file>.</p>
		
		<p><package/apt/ va considera toate pachetele care pot fi
			gãsite prin liniile "<tt>deb</tt>" ºi va instala pachetul cu numãrul
			de versiune cel mai mare, oferind prioritate primelor linii
			menþionate (astfel, în cazul unor locaþii alternative multiple, ar
			trebui sã menþionaþi mai întâi un disc local, apoi CD-urile,
			dupã care serverele alternative HTTP/FTP).</p>
		
		<p>O versiune poate fi referitã deseori atât prin numele de cod (de
			ex: &oldreleasename;, &releasename;) cât ºi prin numele de stare
			(ex: oldstable, stable, testing, unstable). Referirea la o versiune
			folosind numele de cod are avantajul cã nu veþi avea surpriza unei
			noi versiuni, motiv pentru care am folosit aceastã abordare
			aici. Aceasta înseamnã evident cã va trebui sã urmãriþi
			anunþurile de lansare. Dacã utilizaþi numele de stare, veþi
			observa multe actualizãri pentru pachete, disponibile imediat ce o
			versiune a fost lansatã.</p>
		
     <sect1 id="network"><heading>Adãugarea de surse APT din Internet</heading>

	  <p>Configuraþia implicitã este configuratã pentru instalarea de pe
	  serverele Debian din Internet, însã poate veþi dori sã
	  modificaþi <file>/etc/apt/sources.list</file> pentru a utiliza
	  servere alternative, preferabil dintr-un loc apropiatã de dumneavoastrã,
	  din punct de vedere a reþelei în care vã aflaþi.</p>

<!-- FJP: Why is 'default configuration' relevant here? We are talking about
     upgrading existing installations; we really have no idea what
     apt-sources users will have set up here (maybe just a Woody CD-set).
     Note: D-I sets the default configuration to a mirror based on
     the selected country and not the 'main' servers. -->

	<p>Serverele Debian alternative HTTP sau FTP pot fi gãsite la 
	<url id="&url-debian-mirrors;"> (secþiunea "Lista completã serverelor
	Debian"). Locaþiile alternative HTTP sunt în general mai rapide
	decât cele FTP.</p>
	
	<p>De exemplu, sã presupunem cã cea mai apropiatã locaþie
		alternativã Debian este <tt>&url-debian-mirror-eg;/</tt>. Când
		inspectaþi aceastã locaþie cu un navigator de web sau un client
		de FTP, veþi observa cã directoarele principale sunt organizate
		astfel:
		
	<example>
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
&url-debian-mirror-eg;/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
	</example></p>

	<p>Pentru a utiliza aceastã locaþie cu <prgn/apt/, trebuie
	sã adãugaþi aceastã linie la fiºierul dumneavoastrã
	<file>sources.list</file>:
 
	<example>
deb &url-debian-mirror-eg; &releasename; main contrib
	</example></p>

	<p>A se obersva faptul cã "<tt>dists</tt>" este adãugat implicit,
	iar argumentele de dupã numele versiunii sunt utilizate pentru a
	expanda calea în directoare multiple.</p>

	<p>Dupã ce adãugaþi noile surse, dezactivaþi liniile
	"<tt/deb/" anterioare în <file/sources.list/, prin
	plasarea unui diez (<tt/#/) la începutul lor.</p>

	<p>Orice pachet necesar pentru instalare care este descãrcat din reþea 
		va fi stocat în <file>/var/cache/apt/archives</file> (iar în timpul
		descãrcãrii, în subdirectorul <file>partial/</file>), deci trebuie
		sã vã asiguraþi cã aveþi sufiecient spaþiu înainte de a
		începe instalarea. Pentru o instalare Debian relativ
		extinsã, vã puteþi aºtepta la cel puþin 300 MO de date
		descãrcate.</p>
</sect1>

<sect1 id="localmirror"><heading>Adãugarea de surse APT de la o locaþie localã</heading>
	
	<p>În locul folosiri locaþiilor alternative HTTP sau FTP, poate
		veþi dori sã modificaþi <file>/etc/apt/sources.list</file> pentru
		a utiliza o locaþie de pe discul local (posibil montatã prin
		NFS).</p>
	
	<p>De exemplu, locaþia dvs. cu pachete poate fi în
	<file>/var/ftp/debian/</file>, având directoarele principale
	astfel:
	
	<example>
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...
/var/ftp/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...
	</example></p>

	<p>Pentru a folosi <prgn/apt/ în aceastã configuraþie,
	adãugaþi urmãtoarea linie în fiºierul <file/sources.list/:
	
	<example>
deb file:/var/ftp/debian &releasename; main contrib
	</example></p>

	<p>A se observa faptul cã "<tt>dists</tt>" este adãugat implicit, iar
	argumentele de dupã numele versiunii sunt utilizate pentru a
	expanda calea în directoare multiple.</p>

	<p>Dupã ce adãugaþi noile surse, dezactivaþi liniile
	"<tt/deb/" anterioare în <file/sources.list/, prin
	plasarea unui diez (<tt/#/) la începutul lor.</p></sect1>

	<sect1 id="cdroms"><heading>Adãugarea de surse APT de pe CD-ROM sau DVD</heading>
	
	<p>Dacã doriþi sã folosiþi <em/doar/ CD-uri, comentaþi liniile
	"<tt/deb/" existente în <file>/etc/apt/sources.list</file>
	prin plasarea unui diez (<tt/#/) la începutul lor.</p>

<!-- Default cdrom mount point is /cdrom, not /media/cdrom and fixed!, see #282344
   (but the -d option of apt-cdrom allows scanning from somewhere else) -->
	<p>Asiguraþi-vã cã existã o linie în <file>/etc/fstab</file> ce
	permite montarea CD-ului la locaþia <file>/cdrom</file>
	(punctul de montare <file>/cdrom</file> este necesar pentru
	<prgn/apt-cdrom/). De exemplu, dacã<file>/dev/hdc</file>
	reprezintã CD-ROM-ul dvs, <file>/etc/fstab</file> ar trebui sã
	conþinã o linie de genul:
	
	<example>
/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0
	</example></p>

	<p>A se observa faptul cã <em/nu trebuie sã existe spaþii/ între
	cuvintele <tt>defaults,noauto,ro</tt> din cel de-al patrulea
	câmp.</p>

	<p>Pentru a verifica funcþionalitatea, introduceþi un CD ºi
	încercaþi sã rulaþi
	
	<example>
# mount /cdrom  # aceasta va monta CD-ul în punctul de montare
# ls -alF /cdrom # aceasta va afiºa directorul rãdãcinã din CD
# umount /cdrom  # aceasta va demonta CD-ul
	</example></p>

	<p>Apoi, rulaþi
	
	<example>
# apt-cdrom add
	</example>
	
	pentru fiecare CD-ROM Debian binar pe care îl aveþi, pentru a adãuga
	date despre fiecare CD în baza de date APT.</p>
	</sect1>
	</sect>

	<sect id="upgradingpackages"><heading>Actualizarea pachetelor</heading>

	<p>Unealta recomandatã pentru actualizearea între versiunile
	&debian; este <prgn>aptitude</prgn>. Aceast program ia decizii mai
	sigure la instalarea pachetelor decât <prgn>apt-get</prgn>.</p>
	
	<p>Nu uitaþi sã montaþi toate partiþiile necesare (în special
	partiþiile root ºi <file>/usr</file>) în mod "citire-scriere", cu o
	comandã ca:
		
	<example>
# mount -o remount,rw /<var>punct_de_montare</var>
	</example></p>

	<p>Apoi ar trebui sã verificaþi încã o datã dacã intrãrile din
	sursa APT (din <file>/etc/apt/sources.list</file>) se referã fie la 
	"<tt>&releasename;</tt>" sau la "<tt>stable</tt>". Notã: liniile sursã
	pentru un CD-ROM se vor referi deseori la "<tt/unstable/"; chiar dacã
								  poate fi confuz, <em/nu/ ar trebui sã le modificaþi.</p>

	<p>Este recomandat sã utilizaþi programul
	<prgn>/usr/bin/script</prgn> pentru a înregistra sesiunea de
	actualizare. În cazul în care intervine o problemã veþi avea un
	istoric a ceea ce s-a întâmplat, iar dacã este nevoie, veþi putea
	oferi informaþii exacte când raportaþi problema. Pentru a porni
	înregistrarea, tastaþi:

	<example>
# script -a ~/actualizare-&releasename;.typescript
	</example>
	
	sau ceva similar. Nu plasaþi fiºierul typescript într-un director
	temporar, cum ar fi <file>/tmp</file> sau <file>/var/tmp</file>
	(fiºierele din aceste directoare pot fi ºterse în timpul
	actualizãrii sau la repornirea sistemului).</p>

	<p>Fiºierul typescript vã va permite de asemena sã consultaþi
	informaþia care a defilat în afara ecranului. Puteþi schimba la
	VT2 (utilizând <tt/alt-F2/) ºi dupã ce vã autentificaþi
	utilizaþi <tt> ~root/actualizare-&releasename;.typescript</tt>
	pentru a vizualiza fiºierul.</p>

	<p>Dupã terminarea actualizãrii, puteþi opri <prgn/script/
	tastând <tt/exit/ la prompt.</p>

	<sect1 id="updating_lists"><heading>Actualizarea listei de pachete</heading>

	<p>Mai întâi trebuie descãrcatã lista pachetelor disponibile
	pentru noua versiune. Aceasta se efectueazã executând
	<footnote>Utilizãm <prgn/apt-get/ pentru aceasta deoarece
	versiunea din &oldreleasename; a lui <prgn/aptitude/ poate
	eºua când surse noi sunt adãugate în
	<file>sources.list</file>.</footnote>:</p>

	<p><example>
# apt-get update
	</example></p>

	</sect1>


<!-- FJP: This next section can probably be dropped for etch -->
	<sect1 id="upgrading_aptitude"><heading>Actualizarea programului aptitude</heading>

	<p>Testele de actualizare au arãtat faptul cã versiunea
	<prgn/aptitude/ din &releasename; este mai bunã la rezolvarea
	dependenþelor complexe în timpul actualizãrii decât este
	<prgn/apt-get/ sau versiunea <prgn/aptitude/ din
	&oldreleasename;.
	
	De aceea aceasta ar trebui instalatã mai întâi folosind:
	<example>
# aptitude install aptitude
	</example>


	<p>Vi se va afiºa o listã a schimbãrilor care trebuiesc efectuate
	ºi vi se va solicita confirmarea lor. Ar trebui sã analizaþi cu
	atenþie schimbãrile propuse, în special pachetele care vor fi
	eliminate.</p>

	<p>În anumite cazuri, dacã un numãr mare de pachete este afiºat pentru
	dezinstalare, aþi putea sã reduceþi din listã prin "pre-actualizarea"
	altor pachete pe lângã <package/aptitude/. Un exemplu poate 
	clarificã aceastã afirmaþie. În timpul testelor de actualizare pentru sisteme cu
	KDE instalat, am observat cã acest pas ar cauza dezinstalarea unui
	numãr mare de pachete KDE ºi/sau perl. Soluþia s-a dovedit a fi 
	<tt>install aptitude perl</tt>, în locul <tt>install aptitude</tt>.</p>

	</sect1>

    <sect1 id="upgrading_other"><heading>Actualizarea sistemului</heading>

	 <p>Acum sunteþi gata sã continuaþi cu partea principalã a
	 actualizarii. Executaþi:</p>
	 <p><example>
# aptitude -f --with-recommends dist-upgrade
	 </example></p>

	 <p>Aceasta va efectua o actualizare completã a sistemului, 
  instalând cele mai noi versiuni disponibile ale tuturor pachetelor ºi 
  rezolvând toate dependenþele pachetelor. Dacã este necesar, va instala
  câteva pachete noi (de obicei versiuni de biblioteci mai noi sau pachete
  redenumite) ºi va elimina orice pachete conflictuale sau depãºite (cum ar
  fi <package>console-tools-libs</package>).</p>

	 <p>Când actualizaþi de pe un set de CD-uri, vi se va solicita sã
	 introduceþi CD-uri specifice la anumite momente din timpul
	 actualizãrii. S-ar putea sã trebuiascã sã introduceþi de mai
	 multe ori acelaºi CD, datoritã pachetelor interdependente
	 dispersate pe mai multe CD-uri.</p>
 
	 <p>Noile versiuni ale pachetelor instalate în prezent ºi care nu pot fi
  actualizate fãrã a schimba starea de instalare a unui alt pachet vor
  rãmâne la versiunea prezentã (ºi afiºate ca "held back"). Aceastã
  situaþie poate fi remediatã fie prin utilizarea <prgn>aptitude</prgn>
  pentru a alege aceste pachete pentru instalare sau prin <tt>aptitude -f
  install <var>package</var></tt>.</p>
      
	 <p>Opþiunea <tt>--fix-broken</tt> (sau doar <tt>-f</tt>) îi indicã lui
	 <package>apt</package> sã încerce sã remedieze un sistem cu
	 dependenþe nerezolvate. <package>apt</package> nu permite pachetelor
	 cu dependenþe nerezolvate sã rãmânã instalate pe un sistem.</p>

	</sect1>

    <sect1 id="trouble"><heading>Probleme posibile în timpul actualizãrii</heading>

	 <p>Dacã o operaþie ce utilizeazã <prgn>aptitude</prgn>,
	 <prgn>apt-get</prgn> sau <prgn>dpkg</prgn> eºueazã cu eroarea 
<example>
E: Dynamic MMap ran out of room
</example>
	 înseamnã cã spaþiul cache implicit este insuficient. Puteþi rezolva 
	 aceastã problemã fie prin eliminarea sau comentarea liniilor de 
	 care nu aveþi nevoie din <file>/etc/apt/sources.list</file>, fie 
	 prin mãrirea dimensiunii cache-ului. Dimensiunea cache-ului poate 
	 fi mãritã prin setarea <tt>APT::Cache-Limit</tt> în 
	 <file>/etc/apt/apt.conf</file>. Urmãtoarea comandã va configura o valoare suficientã pentru actualizare: 
<example>
# echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf
</example> 
     Aceasta presupune cã nu aveþi configuratã în prealabil o valoare pentru aceastã variabilã.</p>

	 <p>Uneori este necesar sã activaþi opþiunea
	 APT::Force-LoopBreak în APT pentru a putea elimina temporar un
	 pachet esenþial, datoritã unei bucle Conflicts/Pre-Depends.
	 <prgn>aptitude</prgn> vã va avertiza de aceasta ºi va opri
	 actualizarea. Puteþi remedia aceastã situaþie specificând opþiunea <tt>-o
	 APT::Force-LoopBreak=1</tt> în linia de comandã
	 <prgn>aptitude</prgn>.</p>
<!-- JFS: Shouldn't this mention also Apt's configuration file? -->

	 <p>Este posibil ca structura dependenþelor dintr-un sistem sã fie
	 coruptã într-o asemenea mãsurã încât sã necesite intervenþie
	 manualã. În mod obiºnuit aceasta înseamnã utilizarea
	 <prgn>aptitude</prgn> sau

	<example>
# dpkg --remove <var>numepachet</var>
</example> 

     pentru a elimina pachetele problemã, sau

	<example>
# aptitude --fix-broken install
# dpkg --configure --pending
	</example></p>

	<p>În cazuri extreme s-ar putea sã fie nevoie sã forþaþi o
	reinstalare cu o comandã cum ar fi 

	 <example>
# dpkg --install <var>/cale/cãtre/numepachet.deb</var>
	</example></p>

	 <p>Dacã actualizaþi de la un sistem &oldreleasename; "pur" 
	 nu ar trebui sã aparã conflicte de fiºiere, însã acestea pot 
	 interveni dacã aveþi pachete neoficiale "backport"-ate. 
	 Un conflict de fiºiere poate rezulta într-o eroare de genul: 

	 <example>
Dezarhivez înlocuitorul <var>&lt;pachetul-foo&gt;</var> ...
dpkg: eroare la prelucrarea <var>&lt;nume-pachet-pentru-foo&gt;</var> (--unpack):
 încercare de suprascriere a `<var>&lt;un-nume-de-fiºier&gt;</var>',
 care este ºi în pachetul <var>&lt;pachetul-bar&gt;</var>
     </example></p>

	 <p>Puteþi încerca sã rezolvaþi un conflict de fiºiere prin
	 eliminarea forþatã a pachetelor menþionate <em>la sfârºitul</em>
	 mesajului de eroare:

	 <example>
# dpkg -r --force-depends <var>numepachet</var>
     </example></p>

	 <p>Dupã ce aþi rezolvat problema, ar trebui sã puteþi continua
	 actualizarea prin repetarea comenzilor <tt>aptitude</tt> descrise mai
	 sus.</p>

	 <p>În timpul actualizãrii vi se vor pune întrebãri legate de
	 configurarea sau reconfigurarea anumitor pachete. La întrebãrile
	 despre înlocuirea fiºierelor din directoarele
	 <file>/etc/init.d</file>, <file>/etc/terminfo</file> sau a
	 fiºierului <file>/etc/manpath.config</file> de obicei trebuie sã
	 rãspundeþi afirmativ, pentru a asigura consistenþa sistemului.
	 Puteþi oricând sã reveniþi la versiunile anterioare, acestea
	 fiind salvate cu extensia <tt>.dpkg-old</tt>.</p>

	 <p>Dacã nu ºtiþi sigur ce sã faceþi, scrieþi numele pachetului
	 sau fiºierului ºi amânaþi rezolvarea problemelor pentru mai
	 târziu. Puteþi cãuta în fiºierul typescript informaþia
	 afiºatã în timpul actualizãrii.</p>
	</sect1> 
	</sect>
    
    <sect id="newkernel"><heading>Actualizarea nucleului</heading>
     
	 <p>Este bine sã actualizaþi nucleul Linux separat de restul 
	 pachetelor.
<!-- TODO: add something in "before you upgrade", and get the order right -->
     Veþi dori sã faceþi acest lucru fie prin instalarea unuia 
	 dintre pachetele <package/linux-image-*/, fie prin compilarea 
	 din surse a unui nucleu personalizat.
	 Citiþi mai multe informaþii despre problemele ce pot apãrea la 
	 actualizarea nucleului în aceastã secþiune</p>

     <p>Toate pachetele care conþin nucleul Linux au fost redenumite 
	 din <tt/kernel-*/ în <tt/linux-*/ pentru a elibera spaþiul numelor.
	 </p>


<![ %defaulted-2.4 [
	 <p>Dacã utilizaþi în mod curent un nucleu din seria 2.4,
	 seria anterioarã stabilã a nucleului Linux, ar trebui sã 
	 treceþi la un nucleu din seria 2.6, deoarece seria 2.4 nu 
	 mai este suportatã în &releasename;.
	 Dacã utilizaþi în mod curent un nucleu din seria 2.2, va trebui
	 sã actualizaþi la un nucleu (cel puþin) din seria 2.4, sau mai 
	 bine la un nucleu din seria 2.6 înainte sã actualizaþi pachetele.
<!-- TODO: incoporate this part in this section -->
     Câteva probleme generale asociate procesului de actualizare
	 la un nucleu din seria 2.6 sunt documentate în 
	 <ref id="upgrade-to-2.6">.</p>
]]>

    <sect1><heading>Pachetul initrd-tools este depãºit</heading>
     <p><package/initrd-tools/ nu mai este suportat ºi a fost 
	 înlocuit cu <package/initramfs-tools/ ºi <package/yaird/.
     Actualizând la &releasename; nucleul va face ca 
	 <package/initramfs-tools/ sã fie instalat împlict.
<![ %defaulted-2.4 [
     Dacã actualizaþi de la un nucleu 2.4 la un nucelu 2.6 pentru
	 prima datã, va trebui sã utilizaþi <package/initramfs-tools/. 
	 Folosind <package/yaird/ va face ca instalarea linux-image-2.6 
	 sã eºueze dacã rulaþi un nucleu 2.2 sau 2.4.
]]>
     </p>
    </sect1>

    <sect1><heading>Pachetul devfs este depãºit</heading>
     <p>&releasename; nu mai oferã suport pentru <prgn>devfs</prgn>.
     Este recomandat ca utilizatorii care sã facã trecerea la udev pentru
	 administrarea dinamicã a directorului <file>/dev</file>.
     Nucleele distribuþiei Debian nu mai includ suport pentru 
	 <prgn>devfs</prgn>,aºa cã utilizatorii <prgn>devfs</prgn> vor 
	 trebui sã converteascã manual sistemele personale înainte de a 
	 face actualizarea la un nucleu &releasename;.</p>

     <p>Dacã observaþi ºirul 'devfs' în <file>/proc/mounts</file>,
     utilizaþi probabil devfs.
     Toate fiºierele care fac referire la nume de dispozitive în stilul
	 devfs vor trebui sã fie modificate pentru a utiliza stilul udev. 
	 Fiºierele care conþin probabil referinþe la nume de dispozitive
	 în stilul devfs sunt <file>/etc/fstab</file>,
     <file>/etc/lilo.conf</file>, <file>/boot/grub/menu.lst</file>, etc.</p>

     <p>Informaþii suplimentare despre problemele ce pot sã aparã sunt disponibile în raportul de eroare 
     <url id="http://bugs.debian.org/341152"; name="#341152">.</p>
    </sect1>

<![ %i386-amd64-ia64 [
    <sect1><heading>Nucleele standard conþin abilitãþi SMP</heading>
     <p>Sistemele multiprocesor nu mai necesitã un nucleu Linux cu 
	 terminaþia *-smp. Pentru &arch-title; pachetele linux-image fãrã 
	 sufixul -smp suportã atât sistemele uniprocesor cât ºi pe cele 
	 multiprocesor.</p>
    </sect1>
]]>

<![ %i386 [
    <sect1><heading>Tipul de nucleu pentru arhitectura 386 este depãºit</heading>
     <p>În &releasename s-a renunþat la suportul pentru 
	 sub-arhitectura 80386 pentru &arch-title;. Tipul de nucleu 
	 pentru arhitectura 386 nu mai este suportat ºi a fost înlocuit
	  cu tipul de nucleu 486.</p>
    </sect1>
]]>
     
    <sect1><heading>Reordonarea enumerãrii dispozitivelor</heading>
     <p>&releasename; prezintã un mecanism mai robust pentru detectarea
	 hardware-ului decât lansarea precedentã. Totuºi, asta înseamnã
	 cã pot apãrea modificãri la modul în care sunt detectate 
	 dispozitivele din sistemul dumneavoastrã, lucru ce afecteazã
	 ordinea în care sunt atribuite numele dispozitivelor.
     De exemplu, dacã aveþi douã plãdilor de reþea care au drivere
	 diferite, numele dispozitivelor eth0 ºi eth1 se pot interschimba.
	 De notat faptul cã folosind noul mecanism înseamnã cã, spre exemplu, dacã schimbaþi plãci ethernet într-un sistem &releasename; în 
	 timp ce functioneazã, noua placã va primi un nume de interfaþã nou.
	 </p>

     <p>În cazul plãcilor de reþea, puteþi evita aceastã reordonare
	 folosind utilitarul <prgn>ifrename</prgn> pentru a lega, la 
	 initializarea sistemului, un dispozitiv fizic de un nume specific.
<!-- TODO: add ifupdown-scripts-zg2 as well here? -->
     Vedeþi <manref name="ifrename" section="8"> ºi <manref name="iftab"
     section="5"> pentru informaþii suplimentare.</p>

<!-- TODO:
     *** maks: please review the initramfs stuff for accuracy - I'm going
     ***    by what I remember, and haven't tested this recently
     -->
     <p>Pentru dispozitivele de stocare, puteti evita aceastã reordonare
	 folosind <package/initramfs-tools/ configurat astfel încât sã încarce modulele
	 driverelor dispozitivelor de stocare în ordinea în care sunt 
	 încãrcate în mod curent.
	 Pentru a realiza acest lucru, identificaþi mai întâi ordinea în care 
	 au fost încãrcate modulele dispozitivelor de stocare pe sistemul 
	 dumneavoastrã analizând datele de ieºire furnizate de <prgn/lsmod/.
     <prgn/lsmod/ afiºeazã modulele în ordinea inversã încãrcãrii lor,
	 adicã primul modul din listã a fost încãrcat ultimul.</p>

     <p>Totuºi, dacã descãrcaþi ºi apoi reîncãrcaþi modulele dupã 
	 iniþializarea sistemului, ordinea detectãrii va fi afectatã.
	 Nucleul instalat poate sã conþinã unele drivere compilate static,
	 iar numele acestora nu va apãrea în datele furnizate de 
	 <prgn>lsmod</prgn>. Puteþi descoperi numele acestor drivere ºi 
	 ordinea de încãrcare în fiºierul <file>/var/log/kern.log</file>, sau
	 în datele de ieºire ale programului <prgn>dmesg</prgn>.</p>

     <p>Adãugaþi numele acestor module în fiºierul 
	 <file>/etc/initramfs-tools/modules</file> în ordinea în care doriþi
	 sã fie încãrcate la iniþializarea sistemului. Este posibil ca 
	 numele unor module sã se fi schimbat între lansãrile &oldreleasename;
	 ºi &releasename;. Spre exemplu driverul sym53c8xx_2 a devenit sym53c8xx.</p>

     <p>Va trebui sã regenereaþi apoi imaginea(ile) initramfs cu comanda
	 <tt>update-initramfs -k all</tt>.</p>

     <p>De îndatã ce rulaþi nucleul lansãrii &releasename; ºi 
	 <prgn/udev/, puteþi sã reconfiguraþi sistemul sã acceseze discurile
	 prin intermediul unui alias independent de ordinea de încãrcare a
	 driverelor. Aceste aliasuri se gãsesc în ierarhia directorului
	 <file>/dev/disk/</file>.</p>
    </sect1>

<![ %ia64 [
    <sect1><heading>Reorganizarea dispozitivelor seriale</heading>
     <p>Dacã aveþi un sistem HP ºi utilizaþi portul serial MP pentru
	 consolã (cel etichetat "console" pe cablul cu trei capete), 
	 actualizarea nucleului va întrerupe accesul la consolã!</p>

     <p>Înainte sã începeþi actualizarea este indicat sã citiþi 
	 informaþiile urmãtoare.</p>

     <p><list>
     <item><p>Dispozitivele de acces la consolã se vor modifica din 
	 <file>ttyS0</file> în <file>ttyS1</file>, <file>ttyS2</file>, sau 
	 <file>ttyS3</file> aºa cã
      <list>
      <item><p>Editaþi <file>/etc/inittab</file> ºi adãugaþi o 
	  înregistrare pentru <file>/dev/ttyS1</file> (rx4640, rx5670,
	  rx7620, rx8620, Superdome), <file>/dev/ttyS2</file> (rx1600),
	  sau <file>/dev/ttyS3</file> (rx2600).</p>
	  </item>
      <item><p>Editaþi <file>/etc/securetty</file> ºi adãugaþi
       <file>ttyS1</file>, <file>ttyS2</file>, sau
	   <file>ttyS3</file>.</p></item>
	   <item><p>Nu modificaþi înregistrãrile <file>ttyS0</file> deja
	   existente din <file>/etc/inittab</file> ºi
	   <file>/etc/securetty</file> pentru a putea utiliza nucleele
	   folosite anterior.</p></item>
      </list>
     </p></item>

     <item><p>ªtergeþi toate argumentele "console=" din fiºierul 
	 <file>/etc/elilo.conf</file>.</p></item>

     <item><p>Rulaþi <prgn/elilo/ pentru a instala încãrcãtorul 
	 sistemului cu noua configuraþie.</p>
	 </item>

     <item><p>Reiniþializati sistemul ºi folosiþi optiunea boot a meniului
	  de întretinere EFI pentru a selecta un singur dispozitiv consolã 
	  pentru ieºire, intrare ºi ieºire standard de erori. Apoi reporniti 
	  sistemul pentru ca opþiunile sã-ºi facã efect.</p> 
     
      <p>Pentru consola MP, trebuie sã selectaþi dispozitivul cu textul
	  "Acpi(HWP0002,700)/Pci(...)/Uart" în cale.</p></item>
     </list></p>

     <p>Mai multe detalii despre aceste modificãri ºi indicii de depanare
	 gãsiþi la adresa 
     <url id="http://lists.debian.org/debian-ia64/2005/01/msg00008.html";>.</p>

    </sect1>
]]>

    <sect1><heading>Actualizarea Nucleului</heading>
     <p>Atunci când actualizaþi distribuþia de la &oldreleasename; la 
	 &releasename;,
     este foarte recomandat sã instalaþi metapachetul linux-image-2.6-*.
     Acest pachet poate fi instalat automat prin procesul de actualizare a
	 distribuþiei. Puteþi verifica acest lucru rulând comanda:
     <example>
# dpkg -l | grep '^ii linux-image'
     </example></p>

     <p>Dacã aceastã comandã nu afiºeazã nimic, atunci va trebui sã 
	 instalaþi manual un pachet linux-image. Pentru a vedea o listã cu 
	 metapachetele linux-image-2.6 disponibile, rulaþi comanda:
     <example>
# apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition
     </example></p>

     <p>Dacã nu sunteþi sigur(ã) ce pachet sã alegeþi, rulaþi 
	 <tt>uname -r</tt> ºi cãutaþi in pachet cu un nume similar.
     De exemplu, dacã afiºeazã '2.4.27-3-686', este recomandat sã 
	 instalaþi <package/linux-image-2.6-686/.
     Puteþi folosi de asemenea camanda apt-cache pentru a vedea o 
	 descriere detaliatã a fiecãrui pachet pentru a putea sã-l alegeþi 
	 pe cal mai bun disponibil.
     De exemplu:
     <example>
# apt-cache show linux-image-2.6-686
     </example></p>

     <p>Utilizaþi apoi comanda <tt/aptitude install/ pentru instalare.
	 Odatã ce aþi instalat noul nucleu va trebui sã reporniþi sistemul
	 cu prima ocazie pentru a beneficia de acesta.</p>

     <p>Pentru cei mai aventuroºi existã în &debian; o metodã uºoarã de a 
	 compila un nucleu personalizat. Instalaþi pachetul
	 <package>kernel-package</package> ºi citiþi documentaþia din
     <file>/usr/share/doc/kernel-package</file>.</p>

    </sect1>
	</sect>
    
	<sect id="nownownow"><heading>Lucruri de fãcut înainte de repornire</heading>

     <p>Dupã ce <tt>aptitude dist-upgrade</tt> a terminat, înseamnã cã
	 actualizarea "formalã" s-a terminat, dar existã alte lucruri care
	 trebuiesc fãcute <em/înainte/ sã reporniþi sistemul.</p>

    <sect1 id="mdadm"><heading>Actualizarea mdadm</heading>

     <p>mdadm necesitã un fiºier de configurare pentru a asambla 
	 MD arrays (RAID) din discul ram iniþial în timpul secvenþei 
	 procesului de iniþializare. Citiþi ºi executaþi întocmai 
	 instrucþiunile din 
	 <file>/usr/share/doc/mdadm/README.upgrading-2.5.3.gz</file> dupã
	 ce pachetul a fost actualizat <strong>ºi înainte sã reporniþi sistemul
	 </strong>.
     Cea mai recentã versiune a acestui fiºier este disponibilã la 
     <url id="http://svn.debian.org/wsvn/pkg-mdadm/mdadm/trunk/debian/README.upgrading-2.5.3?op=file";>; consultaþi-l în caz cã aveþi probleme.</p>

    </sect1>
    </sect>

    <sect id="obsolete"><heading>Pachete depãºite</heading>

<!-- JFS: Providing a full listing might be useful, especially if we can
point to the Bug that was opened when the bug was removed. This list should
be moved to an appendix, instead of adding it inline as we did in the
potato to woody RN -->

	 <p>Odatã cu introducerea a mii de pachete noi, &releasename; retrage
	 ºi omite mai mult de douã mii de pachete vechi din
	 &oldreleasename;. Pentru aceste pachete depãºite nu existã
	 actualizãri. Cu toate cã nimic nu vã împiedicã sã folosiþi un
	 pachet depãºit, proiectul Debian în mod normal va întrerupe
	 suportul de securitate la un an dupã lansarea
	 &releasename;<footnote>Sau cel puþin pânã nu existã o altã
	 lansare în acel interval. În mod tipic, doar douã versiuni stabile
	 sunt suportate la un moment dat.</footnote>, neoferind alt suport
	 în acest timp. Este recomandabil sã le înlocuiþi cu alternativele
	 disponibile, dacã acestea existã.</p>

	<p>Existã multe motive pentru care pachetele au fost eliminate din 
	distribuþie: nu mai sunt întreþinute de cãtre autorii iniþiali, 
	nu mai existã un dezvoltator Debian interesat de întreþinerea 
	pachetelor, funcþionalitatea oferitã a fost înlocuitã de alt 
	software (sau o nouã versiune), sau nu mai sunt considerate a fi 
	potrivite pentru &releasename; datoritã problemelor avute. În cazul 
	din urmã, pachetele ar putea fi încã prezente în distribuþia 
	"unstable".</p>	 

	 <p>Detectarea pachetelor depãºite într-un sistem actualizat este
	 uºoarã, deoarece vor fi marcate ca atare în interfeþele de
	 administrare a pachetelor. Dacã folosiþi <prgn>aptitude</prgn>,
	 veþi observa o listã a acestor pachete în secþiunea "Pachete învechite ºi pachete create local". <prgn>dselect</prgn> oferã o secþiune
	 similarã, însã afiºarea poate diferi. Dacã aþi utilizat
	 <prgn>aptitude</prgn> pentru a instala manual pachete în
	 &oldreleasename;, acestea va reþine faptul cã au fost instalate
	 manual. De asemenea, <prgn>aptitude</prgn>, spre deosebire de
	 <prgn>deborphan</prgn>, nu va marca cu starea "învechit" pachetele pe
	 care le-aþi instalat manual, spre deosebire de cele instalate automat
	 ca dependenþe.</p>

	 <p>Existã unelte adiþionale pe care le puteþi folosi pentru a detecta
	 pachetele depãºite, cum ar fi <prgn>deborphan</prgn>,
	 <prgn>debfoster</prgn> sau <prgn>cruft</prgn>. <prgn>deborphan</prgn>
	 este foarte recomandat, deºi implicit va raporta doar bibliotecile
	 depãºite, adicã pachetele din secþiunile "libs" sau "oldlibs" care
	 nu sunt utilizate de alte pachete. Nu dezinstalaþi pachetele prezentate
	 de aceste unelte fãrã a vã gândi bine, mai ales dacã
	 folosiþi opþiunile agresive, neimplicite, ce sunt succeptibile de
	 a întoarce rezultate eronate cu privire la starea pachetelor. 
	 Este foarte recomandat sã analizaþi pachetele sugerate pentru 
	 dezinstalare (ex: conþinutul, dimensiunea ºi descrierea) înainte 
	 de a le dezinstala.</p>

<!-- JFS: Should we recommend purging old packages? This might be
dangerous since the maintainer scripts might try to remove stuff that
didn't belong to them... -->

	<p><url id="&url-bts;" name="Debian Bug Tracking System"> oferã deseori 
	informaþii suplimentare despre motivele pentru care un pachet a fost 
	eliminat. Ar trebui sã analizaþi atât arhiva problemelor pentru 
	pachetul în sine, cât ºi pentru 
	<url id="&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=ftp.debian.
	org&#38;archive=yes" name="pseudo-pachetul ftp.debian.org">.</p>

    <sect1 id="dummy"><heading>Pachetele "dummy"</heading>

<!-- JFS: If the appendix is kept this section should point there and the packages described here should be moved to that section -->

	 <p>Anumite pachete din &oldreleasename; au fost împãrþite în mai
	 multe pachete în &releasename;, deseori pentru a îmbunãtãþi
	 mentenabilitatea sistemului. Pentru a uºura actualizarea în aceste
	 cazuri, &releasename; oferã pachete "dummy": pachete goale care au
	 acelaºi nume ca versiunea din &oldreleasename; cu dependinþe ce
	 cauzeazã noile pachete sã fie instalate. Aceste pachete "dummy" sunt
	 considerate depãºite ºi dupã actualizare pot fi dezinstalate
	 fãrã probleme.</p>

	 <p>Cele mai multe (însã nu toate) dintre descrierile pachetelor
	 "dummy" indicã scopul lor. Descrierile pachetelor "dummy" nu sunt
	 uniforme, totuºi puteþi folosi <prgn>deborphan</prgn> cu opþiunea
	 <tt>--guess</tt> pentru a le detecta în sistemul dvs. Notaþi faptul
	 cã anumite pachete "dummy" nu sunt destinate dezinstalãrii dupã
	 actualizare, ci sunt utilizate pentru a urmãri în timp versiunea 
	 curentã a unui program.</p>

</sect1>
</sect>
</chapt>

<!-- FJP: Add more info here on dealing with obsolete packages?
     Also how to purge packages that were deleted but still have conffiles
     (use "limit" command in aptitude and search for ~c) -->

    <chapt id="information">
    <heading>Probleme de care ar trebui sã ºtiþi în &releasename;</heading>

	 <sect id="problems"><heading>Probleme ce pot sã aparã</heading>
     <p>Uneori, modificãrile provoacã probleme secundare dificil de evitat,
	 sau dezvãluie erori în alte pãrþi ale sistemului.
	 Aici sunt documentate problemele cunoscute.
	 Este indicat sã citiþi ºi errata, documentaþia relevantã a pachetului,
	 rapoarte de erori ºi alte informaþii menþionate în 
	 <ref id="morereading">.
     </p>

     <sect1 id="window-scaling"><heading> Anumite locaþii din reþea 
	 nu pot fi contactate prin TCP</heading>
     <p>
     Începând cu versiunea de nucleu 2.6.17, Linux foloseºte scalarea 
	 ferestrelor TCP specificatã în RFC 1323 într-un mod agresiv. Unele
	 servere au un comportament defectuos ºi anunþã, pentru ele însele,
	  dimensiuni eronate ale ferestrelor TCP. Citiþi rapoartele de erori 
     <url id="http://bugs.debian.org/381262"; name="#381262"> ºi
     <url id="http://bugs.debian.org/395066"; name="#395066">
     pentru informaþii suplimentare.
     </p>
     </sect1>

<![ %i386 [
	 <sect1 id="poweroff">
	 <heading>Oprirea automatã a sistemului înceteazã sã mai funcþioneze
	 </heading>
     <p>
     Este posibil ca pe unele sisteme mai vechi, <prgn>shutdown -h</prgn> 
	 sã nu mai întrerupã alimentarea sistemului (doar sã îl opreascã). 
	 Acest lucru se întâmplã deoarece, în aceste situaþii, trebuie folosit 
	 apm. Ar trebui sã rezolvaþi problema dacã adãugaþi 
	 <tt>acpi=off apm=power_off</tt> la linia de comandã a nucleului, de 
	 exemplu în fiºierele de configurare ale pachetelor <package/grub/ sau
	  <package/lilo/.
     Citiþi raportul de eroare 
     <url id="http://bugs.debian.org/390547"; name="#390547">
     pentru informaþii suplimentare.
     </p>
     </sect1>
]]>

     <sect1 id="apt-pdiff">
	 <heading>Apt descarcã pachete mai mici la actualizare</heading>
     <p>
     <prgn>apt</prgn> a fost îmbunãtãþit sã descarce doar fiºierele 
	 diferite la actualizarea pachetelor. Acest lucru este în avantajul 
	 persoanelor cu conexiuni slabe la internet, dar cei care au 
	 mirror-uri foarte apropiate vor dori probabil sã dezactiveze 
	 acceastã opþiune.
     Puteþi dezactiva aceastã opþiune adãugând 
	 <tt>Acquire::Pdiffs "false";</tt> în <file>/etc/apt/apt.conf</file>.
     </p>
     </sect1>
    </sect>


<!-- Controversial, disabled for now, please translate though
    <sect id="german-quotes"><heading>Problems with German Quotes</heading>
    
	 <p>The locales for German style languages (e.g. de_DE@euro)
     unfortunately use an aesthetically unpleasing way of representing
     open quotation marks. We have retained it this way in order to
     preserve compatibility with other Linux distributions, and we hope
     that in the future it will be fixed. We suggest that you switch to a
     UTF-8 locale (e.g. de_DE@euro.UTF-8), which fully supports German with
     the correct quotation marks, and, using Unicode encoding, has better
     support for other languages as well.</p>

	 <p>To change the system wide locale choice, use:
     <example>dpkg-reconfigure locales</example></p>
	 </sect>
--> 
<!--  Will be added if relevant information is written here
    <sect id="syntax"><heading>Important program syntax changes</heading>

	 <p>Debian attempts to avoid changing upstream packages, therefore
     any changes in the upstream package will be present in the version in
     &debian;. This can mean that program behaviour may change between
     releases of &debian;.</p> 

	 <p><em>No changes yet reported.</em></p>

    </sect>
-->

<![ %defaulted-2.4 [
    <sect id="upgrade-to-2.6">
	<heading>Actualizarea la un nucleu 2.6</heading>

	 <p>Seria de nuclee 2.6 conþine schimbãri majore faþã de seria
	 2.4. Anumite module au fost redenumite iar multe drivere au fost rescrise
	 parþial sau uneori aproape complet. Actualizarea la un nucleu 2.6 de
	 la o versiune anterioarã nu este deci un proces care sã fie abordat
	 superficial. Aceastã secþiune urmãreºte sã vã facã cunoscute
	 o parte din problemele pe care le puteþi întâlni.</p>

	 <p>Astfel, nu vã sfãtuim deloc sã actualizaþi nucleul la 2.6 în
	 cadrul actualizãrii de la &oldreleasename; la &releasename;.
	 Dimpotrivã, ar trebui mai întâi sã vã asiguraþi cã sistemul
	 dvs. funcþioneazã corect fie cu nucleul vechi sau cu un nucleu 2.4
	 din &releasename;, dupã care sã actualizaþi la un nucleu 2.6 ca
	 proiect separat.</p>

	 <p>Dacã doriþi sã compilaþi propriul nucleu din surse, instalaþi neapãrat
	 <package>module-init-tools</package> înainte de a reporni sistemul
	 cu nucleul 2.6. Acest pachet înlocuieºte
	 <package>modutils</package> pentru nucleele 2.6. Dacã instalaþi
	 unul dintre pachetele Debian <package>kernel-image</package>, acest
	 pachet va fi instalat automat datoritã dependenþelor.</p>

	 <p>Dacã utilizaþi <em>LVM</em>, ar trebui, de asemenea sã
	 instalaþi <package>lvm2</package> înainte de a reporni, deoarece
	 nucleul 2.6 nu suportã în mod direct LVM1. Pentru a accesa volumele
	 LVM1, este utilizat nivelul de compatibilitate al
	 <package>lvm2</package> (modulul dm-mod). Puteþi
	 lãsa <package>lvm10</package> instalat;
	 script-urile de iniþializare vor detecta nucleul utilizat ºi vor
	 executa versiunea potrivitã.</p>

	 <p>Dacã aveþi intrãri în fiºierul <file>/etc/modules</file>
	 (lista modulelor care trebuiesc încãrcate în timpul pornirii
	 sistemului), þineþi cont de faptul cã anumite module au fost
	 redenumite. Dacã e cazul, va trebui sã actualizaþi
	 fiºierul cu noile nume de module.</p>

<![ %i386-amd64 [
	 <p>Pentru anumite controller-e de disc SATA, dispozitivul asignat
	 unei unitãþi ºi partiþiilor sale e posibil sã se schimbe de la
	 <file>/dev/hdX</file> la <file>/dev/sdX</file>. În aceastã
	 situaþie va trebui sã vã modificaþi <file>/etc/fstab</file> ºi
	 configuraþia încãrcãtorului de sistem. Dacã aceste modificãri nu sunt
	 efectuate corect, sistemul dvs. nu va porni corect.</p>
]]>

	 <p>Odatã ce aveþi instalat un nucleu 2.6, însã înainte de
	 repornire, asiguraþi-vã cã aveþi o metodã de recuperare. Mai
	 întâi, asiguraþi-vã cã aveþi intrãri atât pentru noul nucleu
	 cât ºi pentru cel vechi (un nucleu 2.4 funcþional) în
	 configuraþia încãrcãtorului de sistem. Ar trebui de asemenea sã vã
	 asiguraþi cã aveþi la îndemânã o dischetã de "recuperare",
	 pentru cazul în care greºelile de configurare a încãrcãtorului de sistem
	 vã previn sã porniþi cu vechiul nucleu.</p>

<![ %not-s390 [
<![ %not-amd64 [
    <sect1 id="2.6-keyboard">
    <heading>Configurarea tastaturii</heading>

	 <p>Cea mai semnificativã modificare în nucleele 2.6 este schimbarea
	 fundamentalã a subsistemului de intrãri. Aceasta face ca toate 
	 tastaturile sã arate ca tastaturi "normale" de PC. 
	 Astfel, dacã aveþi selectat un tip diferit de tastaturã 
	 (de ex: USB-MAC sau tastaturã Sun), veþi ajunge cel mai probabil 
	 la o tastaturã nefuncþionalã dupã repornirea în noul nucleu 2.6.</p>
     
	 <p>Dacã vã puteþi conecta cu SSH de pe un alt sistem, puteþi
	 rezolva aceastã problemã rulând <tt>dpkg-reconfigure
	 console-data</tt> ºi alegând opþiunea "Select keymap from full
	 list" ºi selectând o tastaturã "pc".</p>
     
	 <p>Dacã tastatura de pe consolã este afectatã, va trebui probabil
	 sã reconfiguraþi tastatura pentru X Window System. Puteþi face
	 aceasta fie rulând <tt>dpkg-reconfigure xserver-xfree86</tt> sau
	 editând direct <file>/etc/X11/XF86Config-4</file>. Nu uitaþi sã
	 citiþi documentaþia referitã în <ref id="nownownow">.</p>

<![ %i386 [
	 <p>Aceastã problemã este puþin probabil sã afecteze arhitectura
	 &arch-title;, din moment ce toate tastaturile PS/2 ºi cele mai multe
	 tastaturi USB vor fi deja configurate ca o tastaturã PC
	 "normalã".</p>
]]>
<![ %not-i386 [
	 <p>Notaþi faptul cã dacã utilizaþi o tastaturã USB, aceasta
	 poate fi configuratã ca o tastaturã PC "normalã" sau ca o
	 tastaturã USB-MAC. Primul caz nu este afectat de aceastã
	 problemã.</p>
]]>
</sect1>
]]> <!-- %not-amd64 -->    

    <sect1 id="2.6-mouse">
    <heading>Configurarea mausului</heading>

	 <p>Din nou, datoritã schimbãrilor în subsistemul de intrãri, s-ar
	 putea sã fie nevoie sã reconfiguraþi X Window System ºi
	 <package>gpm</package> în caz cã mausul nu funcþioneazã dupã
	 actualizarea la un nucleu 2.6. Cea mai probabilã cauzã este
	 schimbarea dispozitivului ce recepþioneazã date de la maus. </p>

<![ %sparc [
	 <p>Dacã în prezent aveþi X-ul configurat pentru
	 <file>/dev/sunmouse</file>, ar trebui sã îl schimbaþi în
	 <file>/dev/psaux</file>.</p>
]]>
	 
    </sect1>

    <sect1 id="2.6-sound">
    <heading>Configurarea sunetului</heading>

	 <p>Pentru nucleele 2.6, driverele de sunet ALSA sunt preferate în defavoarea celor
	 OSS. Dacã instalaþi <package>alsa-base</package>, modulele ALSA
	 pentru placa dvs. de sunet vor fi încãrcate automat; aceasta va
	 dezactiva automat modulele OSS pentru a nu fi încãrcate de cãtre
	 <package>discover</package> ºi <package>hotplug</package>. Dacã
	 aveþi module OSS listate în <file>/etc/modules</file>, ar trebui
	 sã le eliminaþi.</p>

	 </sect1>
]]> <!-- %not-s390 -->

<!-- FJP: May already be covered by kernel team text
     Etch Debian kernels depend on udev via initramfs-tools -->
    <sect1 id="2.6-udev">
    <heading>Trecerea la 2.6 poate activa udev</heading>

	<p><package>udev</package> este o implementare în spaþiul utilizator a devfs. 
	Este montat în directorul <file>/dev/</file> ºi va popula dinamic acel 
	director cu dispozitive, pe mãsurã ce acestea sunt încãrcate. 
	Funcþioneazã împreunã cu <package>hotplug</package> pentru a 
	detecta noile dispozitive. 
	<package>udev</package> merge doar cu nuclee 2.6.</p>

	<p>Cum <package>udev</package> este instalat automat ca dependinþã a
	unor pachete ca <package>gnome</package>, existã posibilitatea ca
	actualizarea la un nucleu 2.6 sã rezulte în activarea sa.</p>

	<p>Deºi <package>udev</package> a fost testat extensiv, s-ar putea sã
	întâlniþi probleme minore cu anumite dispozitive (ce trebuiesc
	reparate). Cele mai comune probleme sunt legate de schimbarea
	permisiunilor pentru un dispozitiv. În unele cazuri s-ar putea ca un 
	dispozitiv sã nu fie creat implicit (de ex: <file>/dev/video</file> ºi
	<file>/dev/radio</file>).</p>

	<p><package>udev</package> oferã mecanisme de configurare pentru a
	rezolva aceste probleme. Vezi <manref section="8" name="udev"> ºi
	<file>/etc/udev</file> pentru mai multe informaþii.</p>
	</sect1>
</sect>
]]> <!-- %defaulted-2.4 -->


   <sect id="xorg"> <heading>Tranziþia de la XFree86 la X.Org</heading>
    <p>Tranziþia la X.Org implicã unele modificãri de structurã. Dacã toate 
	pachetele instalate sunt de la Debian ºi sunt incluse ºi în 
	&releasename;, actualizarea ar trebui sã decurgã fãrã probleme
    Experienþa a demonstrat totuºi cã existã câteva modificãri care 
	necesitã atenþie deoarece pot cauza probleme în timpul actualizãrii.</p>

    <p>Cea mai importantã modificare este cã s-a renunþat la 
	<file>/usr/X11R6/bin</file> care este acum o legãturã simbolicã la 
	<file>/usr/bin</file>. Acest lucru înseamnã cã directorul trebuie sã
	fie gol la momentul instalãrii pachetelor. Noile pachete sunt în 
	conflict cu majoritatea pachetelor care folosesc 
	<file>/usr/X11R6/bin</file>, dar în unele cazuri va trebui sã 
	interveniþi manual pentru rezolvarea problemelor. Reþineti, nu 
	porniþi actualizarea dintr-o sesiune X.</p>

    <p>În cazul în care actualizarea eºueazã în timpul instalãrii X.Org,
	verificaþi dacã mai existã fiºiere în <file>/usr/X11R6/bin</file>.
    Apoi puteþi folosi comanda <tt>dpkg -S</tt> pentru a afla ce pachet 
	Debian a instalat acel fiºier (dacã existã), ºi comanda 
	<tt>dpkg --remove</tt> pentru a ºterge respectivul pachet.
	Notaþi pachetele ºterse pentru a le substitui apoi cu cele 
	echivalente. Înainte sã continuaþi cu actualizarea va trebui sã 
	ºtergeþi toate fiºierele din <file>/usr/X11R6/bin</file>.</p>

    <p>Citiþi <url id="http://wiki.debian.org/Xorg69To7";> pentru 
	informaþii suplimentare despre aceasta ºi alte probleme.</p>

   </sect>

   <sect id="exim"> <heading>Actualizare de la exim la exim4</heading>
   <p>Unul din pachetele depãºite în lansarea &releasename; este 
   Mail Transfer Agent (MTA) exim, care a fost înlocuit cu un pachet nou,
   exim4. </p>

   <p>exim (versiunea 3.xx) a fost neîntreþinut ani de zile, iar Debian a 
   decis sã renunþe ºi la suportul pentru aceastã versiune. Dacã încã 
   utilizaþi exim 3.xx, vã recomandãm sã actualizaþi manual la exim4.
   Deoarece exim4 face parte deja din &oldreleasename, puteþi alege sã 
   faceþi actualizarea din sistemul &oldreleasename; înainte sau dupã 
   actualizarea la &releasename;, în funcþie de cum vã convine mai mult
   Este important sã reþineþi cã pachetul depãºit exim nu va fi actualizat
   ºi nu veþi beneficia de actualizãri de securitate dupã ce se va renunþa 
   la &oldreleasename;.</p>

   <p>Pachetele exim4 din Debian sunt documentate extensiv. Pagina 
   pachetului este pe Debian Wiki <url id="http://wiki.debian.org/PkgExim4";>
   , iar fiºierul README poate fi gãsit la <url id="http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/etch/README.Debian.html";> cât ºi în interiorul pachetului.
   </p>

   <p>Fiºierul README conþine un capitol despre Împachetare, în care sunt
   explicate variantele diferite de pachete ce sunt oferite, ºi mai conþine
   un capitol despre Actualizare de la Exim 3, care vã va fi de folos 
   sã faceþi efectiv tranziþia.</p>
<!-- FIXME: update with decisions of (S)RMs might be needed -->
   </sect>
   
   <sect id="apache2"> <heading>Actualizarea pachetului apache2</heading>
    <p>Programul Apache a fost actualizat la noua versiune 2.2.
    Deºi acest lucru nu ar trebui sã influenþeze în nici un fel 
	utilizatorul obiºnuit, existã unele probleme ce pot sã aparã ºi pe care
	ar trebui sã le cunoaºteþi.</p>

    <p><url id="http://httpd.apache.org/docs/2.2/upgrading.html";> conþine
	modificãrile apãrute. Citiþi aceastã paginã ºi reþineþi în special cã:
    <list>
    <item><p>toate modulele trebuiesc recompilate</p></item>
    <item><p>modulele de autorizare au fost sortate ºi redenumite</p></item>
    <item><p>unele opþiuni de configurare au fost redenumite</p></item>
    </list></p>

    <p>Modificãrile specifice Debian includ faptul cã sirul de caractere 
	SSL nu mai este definit, deoarece ssl este suportat implicit de pschet.</p>

   </sect>

   <sect id="php-globals"> <heading>Configuraþiile php nesigure sunt depãºite</heading>
    <p>Mulþi ani, activarea opþiunii <tt/register_globals/ în PHP a 
	fost nesigurã ºi periculoasã, de aceea aceastã opþiune a fost 
	dezactivatã implicit. Aceastã configuraþie este ecum depãºitã pe 
	sistemele Debian, deoarece este foarte periculoasã.
    Acelaºi lucru se aplicã ºi greºelilor din <tt/safe_mode/ ºi 
	<tt/open_basedir/, care de asemenea au rãmas neîntreþinute de ceva 
	timp.</p>
    
    <p>Începând cu aceastã lansare, echipa de securitate Debian nu mai 
	oferã suport de securitate pentru un numãr de configuraþii PHP 
	cunoscute ca fiind nesigure. Important de reþinut cã problemele 
	generate de activarea opþiunii <tt/register_globals/ nu vor mai fi 
	adresate.</p>
    
    <p>Dacã utilizaþi aplicaþii mai vechi care necesitã activarea 
	opþiunii <tt/register_globals/, activaþi opþiunea doar pentru calea 
	respectivã, de exemplu prin intermediul fiºierului de configurare 
	apache. Informaþii suplimentare gãsiþi în fiºierul 
	<file>README.Debian.security</file> din directorul de documentaþie 
	PHP (<file>/usr/share/doc/php4</file>, 
	<file>/usr/share/doc/php5</file>).
   </sect>

   <sect id="mozilla-security"> <heading>Starea securitãþii produselor
    mozilla</heading>
    <p>Programele Mozilla reprezintã unelte importante pentru mulþi 
	utilizatori.
    Din pãcate politica de securitate a dezvoltatorilor mozilla este sã 
	grãbeascã utilizatorii sã actualizeze la noile versiuni cât mai rapid,
	ceea ce contravine politicii Debian de a nu aduce schimbãri mari 
	de funcþionalitate odatã cu actualizãrile de securitate.
	Nu putem preciza acest lucru în momentul de faþã, dar în decursul 
	existenþei lansãrii &releasename; Echipa de Securitate Debian va ajunge
	la un punct în care suportul produselor Mozilla nu mai este fezeabil
	ºi vor anunþa sfârºitul suportului de securitate pentru produsele
	Mozilla.
    Ar trebui sã þineþi cont de acest lucru atunci când veþi hotãrâ sã 
	utilizaþi Mozilla ºi sã luaþi în considerare alternativele disponibile
	în Debian dacã absenþa suportului de securitate reprezintã o problemã 
	pentru dumneavoastrã.</p>
   </sect>
   </chapt>

<chapt id="moreinfo">

    <heading>Mai multe informaþii despre &debian;</heading>

    <sect id="morereading"> <heading>Referinþe suplimentare</heading>
	<p>În afarã de aceste note de lansare ºi de ghidul de instalare,
	existã mai multã documentaþie despre &debian; disponibilã de la
	Proiectul de documentaþie Debian (DDP), al cãrui obiectiv este de a
	crea documentaþie de calitate înaltã pentru utilizatorii ºi
	dezvoltatorii Debian. Documentaþia include Ghidul Debian, Ghidul
	noilor responsabili Debian, Debian FAQ ºi multe altele. Pentru detalii
	complete despre resursele disponibile, vezi <url id="&url-ddp;"
	name="situl web DDP">.</p>
 
	<p>Documentaþia pentru pachetele individuale este instalatã în
	<file>/usr/share/doc/<var>pachet</var></file>, aceasta poate include
	informaþii de copyright, detalii specifice Debian, precum ºi
	documentaþia originalã a pachetului.</p>
</sect> 
   
   <sect id="gethelp"> 
    <heading>Obþinerea de ajutor</heading>
   
	<p>Existã multe surse de ajutor, sfaturi ºi suport pentru
	utilizatorii Debian, însã acestea ar trebui considerate doar dacã
	cercetarea documentaþiei a epuizat toate sursele. Aceastã
	secþiune oferã o scurtã introducere în lucrurile ce pot fi de
	ajutor noilor utilizatori Debian.</p>
    
   <sect1 id="lists">
    <heading>Listele email</heading>
	<p>Listele email cu cel mai mare interes pentru utilizatorii debian
	sunt debian-user (englezã) ºi debian-user-<var>limbã</var> (pentru
	alte limbi). Pentru informaþii despre aceste liste ºi detalii despre
	înscriere, vezi <url id="&url-debian-list-archives;">. Vã rugãm sã
	verificaþi arhivele pentru rãspunsuri la întrebãrile dvs. înainte
	de a trimite mesaje ºi sã respectaþi regulile listei.</p>
	</sect1>
<!-- TODO: Changed to OFTC -->
   <sect1 id="irc">
    <heading>Internet Relay Chat</heading>
    
	<p>Debian are un canal IRC dedicat suportului ºi ajutorului
	utilizatorilor Debian, localizat pe reþeaua OFTC IRC care existã
	pentru a furniza servicii interactive proiectelor descentralizate.
	Pentru a accesa canalul, mergeþi cu clientul IRC favorit la
	&debian-irc-server; ºi intraþi pe #debian.</p>
    
	<p>Vã rugãm sã urmaþi regulile canalului, respectând ceilalþi
	utilizatori. Pentru mai multe informaþii despre OFTC, vã rugãm
	sã vizitaþi <url id="&url-irc-host;" name="situl web">.</p>

</sect1>
</sect>

   <sect id="bugs">
    <heading>Raportarea problemelor</heading>
    
	<p>Ne strãduim sã facem din Debian GNU/Linux un sistem de operare de
	calitate înaltã, totuºi aceasta nu înseamnã cã pachetele
	furnizate de noi sunt complet lipsite de probleme. În consecvenþã cu
	filosofia Debian de "open development" ºi ca un serviciu pentru
	utilizatorii noºtri, oferim toate informaþiile despre problemele
	raportate în Sistemul de gestiune al problemelor (Bug Tracking System
	- BTS). Sistemul este disponibil la <url id="&url-bts;"name="bugs.debian.org">.</p>

	<p>Dacã aþi descoperit o problemã în distribuþie sau în
	software-ul din pachete, vã rugãm sã o raportaþi pentru ca aceasta
	sã fie remediatã în urmãtoarele versiuni. Raportarea erorilor 
	necesitã o adresã email validã, cerem acest lucru pentru ca
	dezvoltatorii sã poatã þine legãtura cu cei care raporteazã 
	problemele, în caz cã au nevoie de mai multe informaþii.</p>

	<p>Puteþi trimite un raport de problemã utilizând programul
	<package>reportbug</package> sau manual prin email. Puteþi citi mai
	multe despre sistemul de gestiune al problemelor (BTS) ºi despre cum
	sã-l utilizaþi la <file>/usr/share/doc/debian</file>, dacã aveþi
	<package>doc-debian</package> instalat sau online la <url
	id="&url-bts;" name="sistemul de gestiune al problemelor">.</p>

</sect>

   <sect id="contributing">
    <heading>Contribuþiile la Debian</heading>
    
	<p>Nu trebuie sã fiþi un expert pentru a contribui la Debian. Prin
	asistarea utilizatorilor cu probleme pe diversele <url
	id="&url-debian-list-archives;" name="liste">, contribuiþi la
	comunitate. Identificând (ºi, mai important, rezolvând) problemele
	legate de dezvoltarea distribuþiei prin participarea la <url
	id="&url-debian-list-archives;" name="listele"> de dezvoltare este o
	altã metodã de a ajuta. Pentru a menþine calitatea înaltã a
	distribuþiei Debian vã rugãm sã 
	<url id="&url-bts;" name="raportaþi problemele"> întâlnite
	ºi sã ajutaþi dezvoltatorii sã le rezolve. Dacã vã pricepeþi la
	cuvinte, poate doriþi sã contribuiþi mai activ, ajutând la scrierea
	<url id="&url-ddp;" name="documentaþiei"> sau <url
	id="&url-debian-i18n;" name="traducând"> documentaþia existentã în
	limba dvs.</p>

	<p>Dacã puteþi dedica mai mult timp, puteþi gestiona o piesã din
	colecþia de "free software" inclusã în Debian. De un real folos ar
	fi sã adoptaþi sau sã întreþineþi software-ul solicitat pentru
	includere în Debian, informaþii suplimentare gãsiþi la <url
	id="&url-wnpp;" name="Work Needing and Prospective Packages
	database">. Dacã aveþi un interes pentru grupuri specifice, s-ar
	putea sã gãsiþi satisfacþii contribuind la unele din subproiectele
	Debian ce includ portãri pe anumite arhitecturi, <url
	id="&url-debian-jr;" name="Debian	 Jr."> ºi <url
	id="&url-debian-med;" name="Debian Med">.</p>

	<p>În orice caz, dacã lucraþi în orice fel în comunitatea "free
	software", ca utilizator, programator, autor de documentaþie sau
	traducãtor, ajutaþi deja efortul "free software". Contribuþiile aduc
	satisfacþii ºi bunã dispoziþie, pe lângã oportunitatea de a
	cunoaºte noi persoane.</p></sect>

</chapt>
  
<!-- This may or may not still be useful -->
  <appendix id="old-stuff">
  <heading>Gestionarea sistemului &oldreleasename;</heading>

    <p>Aceastã anexã conþine informaþii despre cum sã vã asiguraþi
    cã puteþi instala sau actualiza pachete &oldreleasename; înainte de a
    actualiza la &releasename;. Aceast lucru ar trebui sã fie necesar doar 
    în anumite situaþii.</p>

    <sect id="old-upgrade">
    <heading>Actualizarea sistemului &oldreleasename;</heading>

	<p>Practic aceasta nu este diferitã de altã actualizare pe care
	aþi efectuat-o pentru &oldreleasename;. Singura diferenþã este cã
	trebuie sã vã asiguraþi mai întâi cã lista de pachete conþine
	încã pachete &oldreleasename;, dupã cum se explicã în <ref
	id="old-sources">.</p>
    </sect>
    
    <sect id="old-sources">
    <heading>Verificarea listei de surse</heading>

    <p>Dacã oricare dintre liniile din
    <file>/etc/apt/sources.list</file> se referã la 'stable', înseamnã
	cã utilizaþi efectiv &releasename;. Dacã aþi rulat deja
    <tt>apt-get update</tt>, puteþi încã da înapoi urmând
    procedurile de mai jos.</p>

    <p>Dacã de asemenea aveþi instalate pachete din &releasename;,
    probabil nu mai are rost sã mai instalaþi pachete din
    &oldreleasename;. În acest caz va trebui sã vã decideþi dacã
    doriþi sã continuaþi sau nu. Este posibil sã reveniþi la 
    versiuni anterioare ale pachetelor, însã aceast subiect nu este 
    acoperit aici.</p>

    <p>Deschideþi (ca root) fiºierul <file>/etc/apt/sources.list</file>
    cu editorul dvs. favorit ºi verificaþi toate liniile începând cu
    <tt>deb http:</tt> sau <tt>deb ftp:</tt> pentru referinþe la
    "<tt>stable</tt>". Dacã aþi gãsit vreuna, schimbaþi
    <tt>stable</tt> în <tt/&oldreleasename;/.</p>
    
    <p>Dacã aveþi linii care încep cu <tt>deb file:</tt>, va trebui
    sã verificaþi dacã locaþia la care se referã conþine o arhivã
    &oldreleasename; sau &releasename;.</p>

    <p><strong>Important!</strong> Nu schimbaþi nici o linie care 
    începe cu <tt>deb cdrom:</tt>. Fãcând aceasta ar invalida linia 
    ºi ar trebui sã rulaþi din nou apt-cdrom. Nu vã alarmaþi dacã o 
    sursã 'cdrom' se referã la "<tt>unstable</tt>". Chiar dacã este 
    confuz, acest lucru este normal.</p>

    <p>Dacã aþi efectuat modificãri, salvaþi fiºierul ºi executaþi

	<example>
# apt-get update
    </example>

	 pentru a actualiza lista de pachete.</p>

    </sect>

    </appendix>

</book>
</debiandoc>

<!-- Keep this comment at the end of the file
Local Variables:
mode: sgml
sgml-omittag:t
sgml-shorttag:t
sgml-namecase-general:t
sgml-general-insert-case:lower
sgml-minimize-attributes:nil
sgml-always-quote-attributes:t
sgml-indent-step:2
sgml-indent-data:nil
sgml-declaration:nil
sgml-parent-document:nil
sgml-exposed-tags:nil
sgml-local-catalogs:nil
sgml-local-ecat-files:nil
fill-column: 75
End:
-->

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: