[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po-debconf://opensshOn Tue, Dec 12, 2006 at 09:24:16PM +0200, stan ioan-eugen wrote:
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:1001
> msgid ""
> "Please note that this new configuration file will set the value of "
> "'PermitRootLogin' to yes (meaning that anyone knowing the root password
> can "
> "ssh directly in as root). It is the opinion of the maintainer that this
> is "
> "the correct default (see README.Debian for more details), but you can
> always "
> "edit sshd_config and set it to no if you wish."
> msgstr "De notat faptul că acest fişier nou de configurare va stabili
> valoarea opţiunii 'PermitRootLogin' la „yes”(da în engleză) (ceea ce
> înseamnă că cine ştie parola de root se poate autentifica prin ssh
> direct ca root). Părerea responsabilului de pachet este că aceasta
> trebuie să fie valoarea implicită (a se vedea fişierul README.Debian
> pentru detalii suplimentare), dar,dacă doriţi, puteţi edita oricând
> fişierul sshd_config pentru a stabili valoarea opţiunii la „no” (nu în
> engleză)."
> 
Scoate parantezele cu (da/nu în engleză), mi se pare anormal să explici
unui tip care configurează ssh ce înseamnă yes şi no. În plus pentru
cineva care nu ştie unde începe şi unde se termină localizarea poate să
fie ca o invitaţie să foloseasca da şi nu in fişierul config.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:1001
> msgid ""
> "It is strongly recommended that you let this package generate a new "
> "configuration file now."
> msgstr "Este indicat să permiteţi acestui pachet să genereze un fişier
> nou de configurare."
> 
..un nou fişier de configurare.

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../openssh-server.templates.master:3001
> msgid ""
> "I'd advise you to either remove the telnetd package (if you don't
> actually "
> "need to offer telnet access) or install telnetd-ssl so that there is at
> "
> "least some chance that telnet sessions will not be sending unencrypted
> login/"
> "password and session information over the network."
> msgstr "Un sfat bun este fie să ştergeţi pachetul telnetd (dacă
> întradevăr nu-l utilizaţi) fie să instalaţi telnetd-ssl astfel încât să
> existe posibilitatea ca sesiunile telnet să nu trimită informaţii de
> autentificare/parole şi informaţii de sesiune prin reţea."
> 
să nu trimită informaţii necriptate de autentificare/parole ...

îşi pierde obiectul muncii dacă nu trimite informaţii, :-))

În rest cred că e ok.


-- 
Believe nothing, no matter where you read it, or who said it, no matter if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense."

Buddha (563BC-483BC)
Reply to: