[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

spam pe listaSalut,

	A apărut spam pe listă. Ar trebui să fie limitat accesul doar pentru
cei care sunt înscrişi.

-ieugen

Attachment: signature.asc
Description: Aceast =?UTF-8?Q?fi=C5=9Fier?= face parte dintr-un mesaj semnnat


Reply to: