[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [diacritice] șț - propunere de tranziţieEddy Petrişor wrote:
> [ lista diacritice@googlegroups.com a fost adăugată în CC ]
[snip]
> 
> Eu am început să cred că ar fi timpul ca tot ceeea ce traducem pentru
> aplicaţii free software (excepţie agenţii de mail - evolution,
> thunderbird, etc - , procesoarele de text şi toate chestiile care au
> şanse să vehiculeze date cu alte sisteme de operare) cu diacriticele
> corecte.
[snip]

Din păcate există o mare problemă: lipsa unor fonturi cu ș şi ț
disponibile în distribuţiile de Linux, BSD şi prin alte OS-uri ce
folosesc aplicaţii free software.

Situaţia prezentă:
  * distribuţiile avangardiste de Linux (mă gândesc aici la Ubuntu /
OpenSUSE / FedoraCore şi altele asemenea) *cred că* au fonturile DejaVu
instalate implicit, deci sunt OK
  * distribuţiile mai conservatoare de Linux şi cele de BSD nu au
fonturile DejaVu instalate implicit, dar le au disponibile în cd-urile
de instalare / repositories / ports ceea ce uşurează instalarea lor
  * alte sisteme de operare ce utilizează aplicaţii free software
(inclusiv Windows) necesită instalarea manuală a unor fonturi cu
diacritice româneşti corecte. DejaVu de regulă este OK, cred că toate
OS-urile decente suportă fonturi TrueType sau în cel mai rău caz pot
importa fonturi TrueType (mă gândesc aici la situaţii mai deosebite
precum distribuţia OpenZaurus cu Opie/Qtopia)
  * probleme insolvabile ar fi doar în sistemele de operare ce nu
suportă UTF-8 (cei ce folosesc de exemplu gaim in Windows 9x).

Părerea mea este că e un pic cam devreme pentru această schimbare, aş
aştepta şi trecerea la Windows Vista, care implementează noul standard
de tastatură şi vine implicit cu fonturi OK din acest punct de vedere.

-- 
     .
 /^)/_/(/
     'Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: